Bezvědomí

Bezvědomí je hodnoceno jako závažný, až život ohrožující stav. V dětském věku může dojít k takové poruše z mnoha příčin, nejčastější jsou dle MUDr. Pavla Srnského, autora knihy První pomoc u dětí, úrazy hlavy, vysoké horečky, dehydratace a otravy. Profesionální složky rozlišují stavy bezvědomí následovně: somnolence (pacient je probuditelný), sopor (reaguje na bolest) a koma (nereaguje). V praxi se může porucha vědomí projevovat např. zmateností, dítě nepoznává svoje okolí, někteří jedinci jsou spaví až apatičtí.
Porucha vědomí na sebe může upozorňovat ale i  zvýšenou aktivitou. Častý je i nezájem o stravu a její odmítaní. Pokud u dítěte nastane úplná ztráta vědomí, malý pacient ztrácí polykací reflex, jazyk zapadá, následkem čehož se jedinec začíná dusit. V takovém stavu je nutné dbát na preventivní opatření, která zabrání aspiraci tekutin (zvratky, krev) či cizího tělesa (žvýkačka, bonbon, vyražený zub).

 

Jak postupovat při ošetření dítěte s poruchou vědomí

» V případě, že nejde o úraz s následkem bezvědomí, který by mohl způsobit poranění páteře, přemístěte pacienta na bezpečné a klidné místo a zajistěte tepelný komfort. Po té přejděte k zjištění stavu vědomí (viz. výše).

» Prověřte dýchací funkce. Stejně jako u dospělých se doporučuje přiložit ucho k ústům a nosu postiženého a pohledem sledovat pohyby hrudníku. Pomůže i dlaň volně položená na oblast hrudního koše a břicha.

» Dříve se při zjišťování stavu postiženého kladl důraz na prověření tepové frekvence (krevního oběhu), nyní se od této praxe při laické první pomoci, pro vysoké procento nesprávných vyhodnocení, upouští. Známky zachovaného oběhu jsou ale např. i kašel, dýchání a pohyb.

» Dítě pečlivě prohlédněte, při úrazech pátrejte zejména po silném krvácení (přímo ohrožuje život dítěte) a nápadných deformitách a otocích. Masivní krvácení je nutné neprodleně ošetřit.

» Jeví-li malý pacient známky dýchání a charakter poranění nepředpokládá poranění páteře, uložte jej do stabilizované polohy, která minimalizuje aspiraci tekutin z úst, pomáhá udržovat dýchací cesty průchodné a také je pohodlná.

» Až do příjezdu profesionálních záchranářů je naprosto nutné dítě neustále kontrolovat.

 

Dítě je v bezvědomí, nedýchá a nejeví známky krevního oběhu

A je to tu! V takové chvíli již opravdu dochází na lámání chleba, všem čtenářkám přeji, aby se v takové situaci nikdy nemusely ocitnout. Před nějakým časem jsem absolvovala několik školení o první pomoci a na jednom z nich se nám školící lékař svěřil, že při resuscitaci kojenců běhá mráz po zádech i zkušeným zdravotníkům.

Jak bylo již zmíněno v prvním dílu seriálu, doba přežití mozkové buňky bez přísunu kyslíku je kolem 5 minut. Po 7 minutách zástavy lze úspěšně, bez dalších následků, oživit kolem 25% jedinců. S každou další minutou naděje na záchranu rapidně klesá. Malou výjimkou mohou být případy tonutí v chladné vodě, kdy podchlazení prodlužuje dobu, kterou přežijí mozkové buňky bez kyslíku. U dětí jsou dokonce v takových případech zaznamenány úspěšně provedené resuscitace po tonutí trvajícím přes půl hodiny.

Příčiny zástavy základních životních funkcí bývají u dětských a dospělých pacientů většinou odlišné. Zatímco u dětí bývá primární příčinnou zástava dechu (dušení z nejrůznějších příčin), u dospělých je to většinou zástava srdce ( 85 % postižení má na svědomí infarkt myokardu).

 

Největší rozdíly mezi kardiopulmonární resuscitací (KPR, tj. umělé dýchání + srdeční masáž) dětí a dospělých jsou především v šetrnější technice masáže, dýchání a záklonu hlavy. U novorozenců a kojenců jsou rozdílné i poměry vdechů a stlačení, dále i frekvence vykonávaných úkonů. Důležitou zásadou je nikdy nedýchat proti odporu.

 

KPR u novorozence a kojence

» Zjistěte stav vědomí, pokud kojenec nereaguje na zvukové podněty, podrážděte chodidlo. Volejte linku 155, v ideálním případě tímto pověřte další osobu.  

» Uvolněte dýchacích cesty, vyčistěte ústní dutinu a jednou rukou proveďte mírný záklon hlavy (průdušnice ještě není pevná, představte si, co se stane při ohnutí zahradní hadice…). Prsty druhé ruky jemně předsunou -nadzvednou bradu. Pomůže podložení ramínek. V některých případech stačí k uvolnění dýchacích cest již jen toto opatření.

» Při podezření na aspiraci předmětu či tekutiny položíme kojence bříškem na své předloktí s hlavou mírně skloněnou níže. Po té provedeme 3-5 úderů mezi lopatky směrem z dýchacích cest. V případě, že jste neuspěli, uchopte dítě za holé kotníky hlavou dolů a vše zopakujte.
Poslední variantou je tzv. Heimlichův hmat (upravený pro použití u kojence). Miminko leží na zádech na vašem předloktí s hlavou níže než končetiny a vy několika prsty provedete 3-5 stlačení nadbřišku. Pokud se dýchací cesty nepodaří zprůchodnit, uvedené manévry můžeme zopakovat.

» Nezačne-li pacient po uvolnění dýchacích cest opět dýchat, zahajte samotnou resuscitaci. Důležitý je udržet mírný záklon, jednou rukou kojenci přidržujete hlavičku, druhou přizvedněte bradu, vaše ústa obemknou nos i pusu. Pak následuje 5 úvodních vdechů, vdechujeme přibližně obsah vaší ústní dutiny, velký objem vdechovaného vzduchu by mohl poškodit plíce. Pohyby hrudníku by měly být jasně patrné.

» Frekvence je 30 vdechů/min (1 vdech za 2 sekundy) u novorozence a 20 vdechů/min u kojence (1 vdech za 3 sekundy).

» Zahajte srdeční masáž. Miminko musí ležet na pevné podložce, místo stlačení je dolní třetina hrudní kosti, asi 1,5 cm pod spojnicí mezi bradavkami. Stlačujeme ukazovákem a prostředníkem, nebo překříženými palci při obejmutí hrudníčku. Prsty neodtahujte, po dobu masírování jsou stále v kontaktu s pokožkou. Hloubka stlačení je asi 2-3 cm.

Poměr stlačení a dýchání je u novorozence 3:1 (frekvence stlačení 120/min)

Poměr stlačení a dýchání je u kojence 30:2 (frekvence stlačení 100/min), v případě dvou zachránců (jeden masíruje, druhý dýchá) je poměr 15:2. Průběžně kontrolujte, zda nedošlo k obnově životních funkcí.

 

KPR u batolete (1-3 roky) a předškoláků (3-7roků)

» Zjistěte stav vědomí, pokud batole nereaguje na zvukové podněty, jemně s ním zatřeste. Volejte linku 155, v ideálním případě tímto pověřte další osobu.  

» Uvolněte dýchací cesty, a to jen mírným záklonem hlavy! Než provedete záklon, vyčistěte ústa. Pozor u podezření na poranění páteře nezaklánět, pouze jemně předsuňte bradu.

» Při podezření na aspiraci předmětu či tekutiny proveďte opět 3-5 úderů mezi lopatky, batole by mělo stát a být v mírném předklonu, nebo ležet na boku. Dítě vyzvěte k silnému zakašlání. V případě, že jste neuspěli, stoupněte (klekněte) si těsně za dítě, vaše paže obemknou pod pažemi dítěte jeho hrudník. Pak jednou rukou uchopte druhou ruku zaťatou v pěst a přibližně od místa mezi pupkem a dolní částí hrudní kosti zatáhněte směrem nahoru a tlačte k sobě, proveďte 3-5 stlačení. Uvedené techniky lze při neúspěchu zopakovat. Nezapomínejte kontrolovat ústa, zda se těleso neuvolnilo.

» Nezačne-li pacient po uvolnění dýchacích cest opět dýchat, zahajte samotnou resuscitaci. Opět je nezbytný záklon hlavy. Pravděpodobně již neobemknete nos i ústa zároveň, proto při vdeších zacpávejte nos! Pak následuje opět, jako u kojenců, 5 úvodních vdechů. Snažte se dítě „nepředechovat“, opět by hrozilo poškození orgánů, v tom lepším případě se vám batole vyzvrací do obličeje. Hrudník se musí pohybovat tak jako při normálním dýchání. O účinnosti může svědčit i zlepšující se barva pokožky (tj. mizí namodralý či popelavý nádech).

» Frekvence je 20 vdechů/min (1 vdech za 3 sekundy).

» Zahajte srdeční masáž. Dítě musí ležet na pevné podložce, vy zaujměte polohu čelem k boku postiženého. Stlačujeme jednou rukou položenou na střed hrudní kosti. Vaše paže je napnutá a měla by směřovat kolmo k ose těla, pomohou rozkročené nohy v poloze v kleče. Po dobu masáže je ruka stále v kontaktu s pokožkou. Hloubka stlačení je 3 cm.

Poměr stlačení a dýchání je u batolete 30:2 (frekvence stlačení 100/min), v případě dvou zachránců (jeden masíruje, druhý dýchá) je poměr 15:2. Průběžně kontrolujte, zda nedošlo k obnově životních funkcí.

 

KPR u školáků (nad 8 let, min. hmotnost 25 kg a výška 125 cm)

Postup je prakticky stejný jako u dospělých pacientů, jen musíme stále  používat menší fyzické úsilí na stačování a menší dechové objemy. Oproti výše uvedeným doporučením pro batolata a předškoláky masírujeme starší děti již dvěma rukama na sobě, s prsty spojenými v sobě (jako zip). Hloubka stlačení je 3-5 cm

Poměr stlačení a dýchání je 30:2. Frekvence stlačení je 100/min a frekvence dýchání je  8-10/min (tj. 1 vdech za 6 sekund).  Průběžně kontrolujte, zda nedošlo k obnově životních funkcí.

 

A závěr?

KPR je činností pro jednu osobu více než vyčerpávající. Desetiminutový test na cvičné figuríně (ambuman) vám dá opravdu zabrat. Ideální proto je, když se o KPR podělí dva zachránci. Pro tento případ platí pravidlo, že zásah řídí osoba u hlavy postiženého. Nezapomeňte, že dýchání a masáž se neprovádí souběžně! Jeden zachránce dýchá, druhý masíruje. U pacienta, jemuž se nedaří obnovit základní životní funkce, resuscitaci provádíme až do příjezdu zdravotníků, nebo do úplného vyčerpání záchranářů.

 

Výbornou pomůckou pro zapamatování si základních bodů postupu je takzvané pravidlo ABC.

A – airways (dýchací cesty) - zprůchodnit

B – breathing (dýchání) – umělé dýchání z plic do plic

C – circulation (oběh) – nepřímá srdeční masáž

 

Zdroje: První pomoc u dětí, MUDr. Pavel Srnský, nakladatelství Grada

            Skripta Vodní záchranné služby -  Základy první pomoci, MUDr. David Kinšt a Mgr. Jan Sedláček

         První pomoc pro přežití – Příručka SAS, Chris McNab

 

V příštím díle se budeme zabývat krvácením.

Reklama