Víte, že doba příjezdu vozu Zdravotnické záchranné služby (ZZS) je u nás v průměru kolem 7-8 minut? Zákon zdravotníkům ukládá dorazit na místo určení nejpozději do 15 minut. Doba přežití mozkové buňky bez přísunu kyslíku při zástavě srdce je kolem 5 minut, z uvedených čísel tedy vyplývá, že včasné poskytnutí první pomoci dítěti, kterému selhaly základní životní funkce, je naprostou prioritou pro přežití či pro zachování pozdější kvality života. Systém profesionální pomoci je v České republice na vysoké úrovni, lze ho směle srovnávat s ostatními vyspělými státy. Přesto, jak jsme již výše uvedli, rozhodují o bytí a nebytí minuty, kdy může včasný a kvalifikovaný laický zásah rozhodnout o pokračovaní jednoho lidského osudu.

 

Znáte všeobecný postup při přivolání Zdravotnické záchranné služby?

Pokuste se představit si hypotetickou situaci, např. octnete se u dopravní nehody, kdy je poraněno dítě. Nebo jste svědky nějakého velmi vážně vypadajícího úrazu s masivním krvácením. Další poměrně častá nehoda u malých dětí je, že dojde k aspiraci cizího tělesa do dýchacích cest, a v důsledku toho ke ztíženému dýchání či k zástavě dechu. Podobných katastrofických scénářů si lze představit v mnoha obměnách a variantách nepřeberné množství. Víte, jak v takovém případě postupovat a jak si počínat při přivolání sanitky?

 

1/ Zhodnoťte situaci a odstraňte příčiny úrazu  – Zjistěte, co se stalo, důležitý je i počet zraněných. Je nutné zajistit bezpečnost postiženému, ale i sobě (např. při dopravní nehodě vypněte zapalování, označte místo trojúhelníkem apod.)! Nepouštějte se do akcí, kdy ohrozíte sami sebe na životě. Dále přerušte příčinu poranění, toto se týká hlavě úrazů vzniklých elektrickým proudem nebo v důsledku otravy, především plynem.

 

2/ Jednejte –  Pokuste se zjistit stav vědomí. První a nejjednodušší co prověříte je, zda dítě reaguje na oslovení. V případě, že nereaguje, pokuste se je probudit. Selžou-li i snahy o probuzení, použijte bolestivý podnět (např. jemné štípnutí do ušního lalůčku).

Pokud postižený nedýchá, ihned zahajte kardiopulmonární resuscitaci, tedy dýchání z úst do úst a masáž srdce. Prioritu v ošetření mají stavy masivního krvácení, které mohou být u dětí, ale i dospělých velmi rychlou příčinou selhání životních funkcí. Při podezření na poranění páteře postiženým nepohybujte! Velice nebezpečným stavem je šok, v tomto případě proveďte protišoková opatření. Se všemi uvedenými druhy život ohrožujících situací se budeme podrobně zabývat v dalších dílech seriálu.

 

3/ Přivolejte odbornou pomoc – Naprosto ideální je, když máte v průběhu celé akce u ruky osobu, která, zatímco vy jednáte, hovoří s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby. Jak na to?

- Vytočte bezplatnou telefonní linku 155 nebo tísňové číslo 112. U volání z mobilu je však třeba zdůraznit, kde a v jakém městě se přesně nacházíte. Nemusíte se totiž dovolat na nejbližší záchrannou službu.

 - Uveďte co nejpřesněji místo a adresu (popř. orientační body), kde k nehodě došlo.  Někdy je nezbytné informovat dispečink i o nejkratší cestě k místu nehody. Především v případě, kdy dojde k úrazu mimo obydlené území, např. v lese. 

- Sdělte, co se stalo a kdy se to stalo. Důležitý je i počet a stav postižených osob.

- Nadiktujte dispečerovi jméno a číslo svého telefonu.

- Dbejte jeho pokynů, v době, kdy diktujete potřebné informace, vyráží již sanitka na místo. Nepanikařte! Pracovník dispečinku je školený zdravotník, a pokud bude potřeba, pomůže vám i na dálku při poskytování první pomoci.

- Nikdy neukončujte hovor dříve než pracovník ZZS.

- Buďte v dosahu telefonu v případě nutnosti upřesnění místa nehody.

 

 

Citace ze zákona týkajícího se neposkytnutí první pomoci

Ustanovení § 207 trestního zákona zní:
Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

Cenným zdrojem informací pro tento seriál, ale zejména pro každého rodiče, je kniha První pomoc u dětí od MUDr. Pavla Srnského, kterou vydalo začátkem tohoto roku nakladatelství Grada.

 

Další díly budou věnovány jednotlivým, život ohrožujícím stavům. Příště se budeme zabývat bezvědomím a resuscitací.

 

Zdroje: První pomoc u dětí, MUDr. Pavel Srnský

            Skripta Vodní záchranné služby -  Základy první pomoci, MUDr. David Kinšt a Mgr. Jan Sedláček


   *** SOUTĚŽ***

O tuto publikaci od nakladatelství Grada s námi můžete soutěžit!
Stačí nám napsat, kdo je autorem knihy První pomoc u dětí. Správné odpovědi vkládejte SEM do 8. 2. 2007.

Reklama