Magie

Proroci: Máme jim věřit? Snad raději ne!

prorok

Nebudeme řešit notoricky známého Nostradama, protože o něm bylo snad už všechno řečeno. Existují stovky překladů a verzí jeho proroctví. A to je právě ono – co je na nich vlastně ještě pravda?

Každý překlad je v zásadě volným překladem, každá verze může být podána tak, aby se hodila na to či ono a tím se racionálně vytrácí informační hodnota a hlavně opravdovost.

Vybrala jsem tři jiné proroky napříč historií. Jejich předpovědi jsou také zajímavé, a jestli se chcete zamyslet, máte ring volný.

Mimochodem, není od věci si proroctví zapamatovat.

Některá z těch, která jsem vybrala, se totiž ještě nevyplnila, a to je možná o mnoho zajímavější než si číst, co kdo možná řekl a co se už stalo, protože KDO VÍ, JAK TO BYLO.

Baba Vanga

prorok„Baba Vanga“, vlastním jménem Vanelija Pandeva Gušterova, se narodila v roce 1911 na území dnešní Makedonie. V dětství prý oslepla a od té doby věštila budoucí událostí, které údajně viděla vnitřníma očima.

Proč ne, vnitřníma očima se nám třeba také zdají sny.  

„Vangu“ začali kvůli jejím schopnostem velice brzy navštěvovat nejen její krajané Bulhaři, ale také cizinci. Zásahem samotného Todora Živkova se stala „baba Vanga“ věštkyní s razítkem „státní“, za což dokonce pobírala řádný plat.
Experti, kteří její umění vhledu dlouhá léta zkoumali, ji záhy označili za proroka s 80% úspěšností předpovědí! Tato žena zemřela roku 1996 a mnoho z toho, co předpovídá, údajně vyšlo.

Ale hlavně mnoho jejích vizí je stále „ve vzduchu“.

Co se splnilo?

 • Datum Stalinova úmrtí (1953)
 • Perestrojka v Rusku (1987)
 • Jednání Gorbačova a Reagana (1987)
 • Rozpad Sovětského svazu (1991)
 • Smrt princezny Diany (1997)
 • Potopení ruské ponorky Kursk (2000)
 • Teroristický útok 11. září 2001
 • Konflikt v Jižní Osetii (2008)

My ale nevíme stoprocentně, jestli třeba náhodou některá proroctví rafinovaně nevznikla až po té, co k událostem došlo, a tak si rovněž rafinovaně počkáme, jestli se jí splní hlavně to, co se ještě prokazatelně nestalo.

A nebo víte co? Raději snad NE!

Vize od „baby Vangy“

 • V roce 2010 by měla začít 3. světová válka, která by měla skončit až v roce 2014.
 • V roce 2016 by měla podle „baby Vangy“ být Evropa téměř bez lidí. Kam se podějí, neříkala.
 • V roce 2043 by muslimové měli ovládnout Evropu
 • V roce 3797 by měla Země přestat existovat.

No, bezva!

Nelze ale přehlédnout podobnost jejích proroctví s proroctvími zmíněného lékaře Michela de Nostra-Dame.

On také předpověděl, že kolem roku 2011 vypukne celosvětová válka.

Je to pravda? Mohli se ti dva nějak duchovně propojit?

Skoro by bylo lepší uvěřit skeptickému vysvětlení, že „baba Vanga“ jen Nostradamova proroctví poupravila pro své vydání.

Rozhodně by to bylo s ohledem na jejich obsah lepší pro nás.

Spící prorok Edgar Cayce

Motto: „Není důležité, co známe, nýbrž zda to, co známe, uplatňujeme v praxi, ve vztazích k našim bližním.“

prorokOsobně ho mám nejraději. Dostal přezdívku „spící prorok“, protože vize přicházely do jeho podvědomí a následně i vědomí právě ve stavu jakéhosi polospánku, který známe všichni. Je to ta chvíle, o které jsme TADY říkali jako o LS.

„Spící prorok“ Edgar Cayce zemřel 5. ledna 1945. V jeho případě se mluví o nejprůkaznějším a nejrozsáhlejším souboru pečlivě zaznamenaných výpovědí. Studiem záznamů jeho výpovědí se zabývají lékaři a psychologové dodnes.

K prvnímu projevu jeho schopností došlo v dětství, když těžce onemocněl. Lékař byl bezradný. Cayce ze spánku  zřetelně popsal příčinu nemoci a také přesný postup léčení. Přítomný lékař pro jistotu poslechl a Cayce se skutečně uzdravil.

Živil se napřed jako zemědělský dělník, později příručí v knihkupectví a později se stal majitelem malého fotografického ateliéru. Později znovu onemocněl a tentokrát si nechal spánek navodit. Opět diagnostikoval chorobu a opět zabrala terapie, kterou určil.

Jeho přítel z dětství jej o několik měsíců později přemluvil k další spánkové diagnóze. To když byl nemocný a potřeboval pomoc. Cayce netušil, jestli to bude zabírat na někoho jiného, ale souhlasil. Zafungovalo to. Přesně popsal chorobu a nadiktoval léky. Po probuzení navíc neznal ani polovinu slov, které ve své diagnóze a v doporučení léčby ze spánku nadiktoval.
Zpráva se rozletěla po městečku a lidé jej doslova oblehli. Cayce nejprve odmítal, ale nakonec se dal přesvědčit. Vymínil si ale, že jeho seancím budou přítomní lékaři, a rady poskytoval zdarma.

Byl tak přesný a věcný, že si lékaři mysleli, že je také lékařem. Cayce odmítá jakékoliv studium a stále své schopnosti zpochybňuje. Úspěšně ovšem odvrací slepotu i svému synovi. Během výkladů se také stalo, že předepsal neznámý lék. Jindy předepsal lék a nadiktoval adresu laboratoře. Po dotazu se zjistilo, že se jedná o novinku, která ještě nebyla v prodeji.

Když se ho v hypnóze ptali, jakým způsobem při svých diagnózách pracuje, prohlásil, že je schopen kontaktovat jakýkoliv žijící lidský mozek a využívat tyto informace k diagnóze a k léčení.

Cayce po sobě zanechal tisíce záznamů, diagnostických výkladů, ale také mnoho výkladů příčin nemocí z karmické perspektivy, ukazujících na existenci reinkarnace. Ve velkém množství výkladů se objevily také velmi přesné údaje o budoucích událostech.

Jeho předpovědi se prý plnily s velkou přesností.

Existuje zde ale jedna část předpovědí, která se dosud nesplnila.

 • Budou současně záplavy a zemětřesení, ale to se stane více v jižní hemisféře než severní.
 • Bude neklidno v Arktidě a v Antarktidě, kvůli sopečným výbuchům v tropických oblastech, a dojde k přesunutí pólů, takže kde dnes je zima a mírná zima budou tropy.
 • Centrální část USA bude zničena. V dalších letech se zjeví země jak v Atlantiku, tak v Pacifiku.
 • Až tento nový pořádek přijde, nastane čištění na vyšších a nižších místech. Bude vzat větší ohled na Individuum. Přijde porozumění.
 • Se změnami přijde revoluce náboženského myšlení.
 • Změny pólů a přesunutí severní Evropy bude naráz. Stane se to tak rychle jako u mamutů, kteří neměli čas dožrat.
 • Země v západní části Ameriky se rozlomí.
 • Velká část Japonska zmizí v moři.
 • Severní část Evropy se změní v jednom okamžiku.
 • Země se objeví před východním pobřežím Ameriky.
 • Když se první zlom objeví v jižním moři nebo v středozemní oblasti a oblasti Etny, budeme vědět, že to začalo.
 • Doufejte a nebojte se. Skok pólů se dá přežít, většina přežije.

Snad budeme mezi přeživšími. Snad si budeme moci říci - měl, nebo raději neměl pravdu.

Malachiáš a jeho seznam

prorokAni tento muž není nezajímavý, protože i jeho předpovědi si můžeme později ověřit.

Malachiáš, vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair, byl mnichem a biskupem v irském Armaghu. Podle záznamů  měl v roce 1139 nebo 1140 měl několik vizí, na jejichž základě sepsal seznam 112 budoucích papežů.

Ti mají usednout na stolec před tím, než bude Řím „zničen a Soudce přijde soudit svůj lid“.

Seznam ale neobsahuje konkrétní jména. Papeže líčí  v přídomcích, které je mají přesně charakterizovat.

Je Benedikt opravdu předposledním papežem?

Současný papež Benedikt XVI. by podle soupisu měl být papežem předposledním.

Malachiášův seznam

Tady máte výběr

 • Celestin II. Jeho přídomek zněl: „Ex Castro Tiberis“ – Ze zámku na Tibeře
  Opravdu pocházel z města Citta di Castello situovaného na břehu Tibery v Toskánsku.
 • Evžen III  „Ex magnitudine montis“ – Z velikosti hory
  Tento muž s příjmením Montemagno se narodil na hradě Grammont.
 • Řehoř IV.  – „Avis Ostiensis“ – Pták z Ostie
  Před svým zvolením byl kardinálem Ostie
 • Urban IV.  – „Hyerusalem Campaniae
  A opravdu, narodil se v Troyes v Champagni a byl jeruzalémským patriarchou.
 • Kalix III.  – „Bos pascens“ – Pasoucí se býk.
  V jeho rodovém znaku byl pasoucí se pozlacený býk.

Papežové 20. a 21. století

 • Pius X.  – „Ignis ardens“ – Planoucí oheň
  Zemřel tragicky na prahu první světové války 20. srpna 1914.
 • Benedikt XV. – „Religio depopulata“ – Zpustošené náboženství
  Je to zajímavé vyjádření, když uvážíme, že v té době proběhla první světová válka a v Rusku se k moci dostali komunisté.
 • Pius XI.  – „Fides intrepida“ – Víra bez bázně
  Když v roce 1935 vpadla italská vojska do Habeše, Pius XI. nejen že neprotestoval, ale dokonce ani nebránil italským biskupům vyhlásit ji za svatou. Až později dospěl k hořkému poznání pravé tváře fašistické ideologie.
 • Pius XII.  – „Pastor angelicus“ – Andělský pastýř
  Nastoupil do úřadu v předvečer největšího krveprolití v dějinách lidstva. Spolu s biskupy zachránil přes 850 tisíc židů.  V roce 1944 pověřil Hitler generála SS Karla Wolffa únosem papeže. Wolff však rozkaz odmítl vykonat a Pia XII. naopak osobně varoval.
 • Pavel VI.  – „Flos florum“  – Květ květů
  Ve svém erbu měl tři lilie.
 • Jan Pavel I.  – „De medietate Lunae“ – Z poloviny měsíce
  Zvolen 26. srpna 1978, když na obloze zářil přesný půlměsíc. Zemřel pouhý měsíc po svém jmenování. V letech 1937-1958 působil v diecézi Bel Luno - Krásný Měsíc.
 • Jan Pavel II. – „De labore solis“ – Z námahy slunce
  Karol Wojtyla se narodil během zatmění Slunce 18. května 1920. A rovněž v den jeho pohřbu 8. dubna 2005 nastalo zatmění Slunce.
 • Současný Benedikt XVI. – „Sláva olivy“
  Joseph Ratzinger je širokou veřejností přijímán rozpaky. Své jméno si nemohl vybrat lépe. Olivová ratolest je totiž  jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie . A kromě toho jsou jednou z kongregací benediktínského řádu  také takzvaní Olivetáni.

Josephu Ratzingerovi je už 78 let a je 111. papežem v řadě!

Nechci být zlým PROROKEM, ale od příchodu posledního papeže nás klidně mohou dělit dokonce pouhé měsíce.

Jaký má být poslední papež?

112. zápis v Malachiášově seznamu papežů se od ostatních liší. Nenese žádné označení!

Malachiáš jen říká : „Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci „Petrus Romanus“  - Petr Římský. Ten bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení. Po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

To nutně nemusí znamenat nějakou apokalypsu, byť se to nabízí. Soudce přece může být i velice spravedlivý, nehledě k tomu, že soudcem si může být každý sám.

Když to ale vezmu hodně doslova, ....a teď jen nabízím jednu z možností :

Svůj lid“: Čí lid? Čí jsme vlastně vedle Boha lidem? Kdo nás stvořil nebo pomohl stvořit? Kdo je, nebo jsou tím  Bohem, který v různých podobách prostupuje všemi kulturami a celou historií lidské civilizace?

Nemůže být zmíněný „soud“ jen jakousi konfrontací, setkáním a Soudce ten, o kom tak málo víme, ale který (kteří) nám tu zanechal nejednu indícii?

Příště, přesně v úterý, se právě JIMI, oněmi Bohy, budeme zabývat.

   
17.06.2010 - Záhady současnosti - autor: Michaela Kudláčková

Komentáře:

 1. avatar
  [28] RenataP [*]

  Lukáš Čejka — #27 což je škoda. ..

  superkarma: 0 18.06.2010, 21:50:40
 2. avatar
  [27] Lukáš Čejka [*]

  RenataP — #24 Samozrejme myslim penize, duse nema se zivotni urovni nic spolecneho, staci se podivat na ty kmeny, narody atd. , ktere rozviji sve duchovno - o jake zivotni urovni tam muzemem mluvit. Bez penez je prd.

  1. na komentář reaguje RenataP — #28
  superkarma: 0 18.06.2010, 13:03:54
 3. avatar
  [26] Vivian [*]

  uvidíme...Sml80

  superkarma: 0 17.06.2010, 22:12:23
 4. [25] Ratje [*]

  zajimave, hlavne ten list papezu.

  Joo, a konec sveta, to jsem dost prozivala na VS, hlavne ve zkouskovem v roce 2000 - jaky ma smysl se tu matiku ucit, stejne brzy nastane konec sveta ...Sml16

  superkarma: 0 17.06.2010, 21:56:54
 5. avatar
  [24] RenataP [*]

  Lukáš Čejka — #22 Myslíte-li ty peníze, pak je třeba ještě ve Vaší hlavě hodně přemýšlet. Myslíte-li na tu duši, pak jste bezva člověk a kéž by takových bylo víc. Ne každý je o tom přesvědčen...

  Trinii — #23 není to od tématu, naopak... je to o té přeměně, kterou by si měl každý projít...

  jen teda nevím, jak to jako život semele, že padnou ty konzumní hodnoty...

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #27
  superkarma: 0 17.06.2010, 20:31:19
 6. avatar
  [23] Trinii [*]

  RenataP — #21 no jo, je to tak...

  jenže co je pro lidi jednodušší? odpoutat se od tohoto světa a žít podle nejlepšího svědomí, nikomu neškodit, vyjadřovat svůj, ale opravdu svůj názor a dojít do svého nitra tak, že veškeré touhy po nadbytku, po moci, majetku a zlo už nebudou v tom člověku? Nebo se přidat k mocné skupině, k většině? a tím myslím i to jak se v dnešní době mluví o konzumu, pryč s ním, každý nesnáší konzumní společnost, každý chce najít sám sebe a být jedinečný a bla bla bla, jenže to je další diktát, to je posilování ega, to je povrchní sebevědomí. A na otázku "máš se skutečně rád?" ti bez přemýšlení "ano" řekne málokdo. Ale to už je od tématu, pardonSml16

  Na životní úroveň kašlu, jde o vnitřní svobodu a vědomí...

  1. na komentář reaguje RenataP — #24
  superkarma: 0 17.06.2010, 13:36:03
 7. avatar
  [22] Lukáš Čejka [*]

  RenataP — #21 a co jineho by melo ovlivnovat lidskou zivotni uroven?Sml80

  1. na komentář reaguje RenataP — #24
  superkarma: 0 17.06.2010, 13:04:45
 8. avatar
  [21] RenataP [*]

  Trinii — #20 a kdyby taková bytost někde vzešla a chtěla ovlivňovat lidi... přijde proti ní vlna nenávisti, protože bude lidem chtít vzít ty přízemní jistoty, které mají - hodnocení dle majetkových poměrů, peněz apod... To je podle mě ten největší průšvih  i když kvůli sobě i svým dětem věřím, že svět bude lepší a půjde duchovnějším směrem, když vidím, co se děje, s nevyslovitelným smutkem mě napadá, že řešení je jediné - vyhladit! Lidi jsou pakáž...

  A to zlo se tu stupňuje, alespoň v těch nejvvyšších sférách (lobby farmacie, očkování, politika, zbrojní trh, který ovládá svět, potravinářství už je taky mocným zdrojem ovlivnění lidské životní úrovně...) a to je špatně. Podle zarytých optimistů to zlepší motliby a pozitivní energie mas obyčejných lidí.

  Kéž by měli ti optimisti pravdu!

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #22
  2. na komentář reaguje Trinii — #23
  superkarma: 0 17.06.2010, 13:02:19
 9. avatar
  [20] Trinii [*]

  RenataP — #14 jenže lidi na to nepříjdou. Pokud se stane to nejhorší co je v těchto předpovědích, tak co potom? lidé se budou bát a vždy se najde další nějaký vůdce, který až pocítí moc, tak zase všechno půjde do háje. To by musel být opravdu někdo svobodný, skutečně svobodný, prostě duševně na takové úrovni jak si mi ani nedovedeme představit, že by lidem neříkal co a jak mají dělat, ale pouze ukazoval cestu a může existovat svět plný radosti a dobrých, svobodných lidí. Lidé jsou zlí, touží po majetku a po moci a nezastaví se před ničím. Zastavili jsme se ve vývoji někde mezi zvířetem (pudy) a člověkem (rozum). 

  Neuznávám žádné náboženství ani církev, ale nikomu to neberu. Jsme nesvobodní a musíme se někam řadit a dělat co jiní u moci nařizují, takový je svět.

  1. na komentář reaguje RenataP — #21
  superkarma: 0 17.06.2010, 12:48:43
 10. avatar
  [19] átéčko [*]

  RenataP — #15 Sml22

  superkarma: 0 17.06.2010, 11:47:56
 11. avatar
  [18] Michaela Kudláčková [*]

  Lukáš Čejka — #17 ..ano lze...Sml30Sml67

  superkarma: 0 17.06.2010, 11:40:22
 12. avatar
  [17] Lukáš Čejka [*]

  Lze povazovat  za proroctvi upreny pohled do stranky se zdrojovym kodem a neustale opakovani vety: To bude pruuuser? Sml54

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #18
  superkarma: 2 17.06.2010, 11:33:32
 13. avatar
  [16] enka1 [*]

  átéčko — #13 a plkat telepatickySml16

  Když si teď napíšu deset vizí,myslím, že 60% vyjde. Každému z násSml80

  superkarma: 0 17.06.2010, 11:08:25
 14. avatar
  [15] RenataP [*]

  átéčko — #13 třeba ne, třeba už bude  plně očištěná bytost a tělo nebude třeba...

  1. na komentář reaguje átéčko — #19
  superkarma: 0 17.06.2010, 10:49:47
 15. avatar
  [14] RenataP [*]

  Míšo velmi zajímavě rozebrané téma....

  K tomu poslednímu papeži. Jak známo, zjevení Panny Marie, jak se zjevila těm třem dětem (teď mi to vypadlo kde a kdy... Fatima? Ne nevím...), tak poslední z jejích proroctví má církev ve Vatikánu a v šedesátých letech mělo být na popud tohoto zjevení zveřejněno. Představitelé církve to tak omráčilo, že to raději nezveřejnili, neb by to vyvolalo celosvětovou paniku. Prý ale nic s koncem světa. Takže při sebesřednosti církve se nabízí spekulace o tom, že padne křesťanství jako takové, pohádky o Bohu, Ježísi Kristu a církev si sežere své hříchy a pokrytectví... protože to není o víře, organizovaná víra je vždycky zlo, ale moci, kšeftu, penězích, totální devastace vůbec podstaty víry jako takové. To si myslím, že je pravda, tuhle teorii zastává i kontraverzní E.v.Daniken, a já bych se k ní přikláněla, když jsem si přečetla Míšin článek.

  Tam to podle mě směřuje....

  A možná lidi přijdou na to, že východní směry (budhismus) jsou pro dnešní dobu přínosnější, že tu víru má každý v sobě, jen ji najít a že to je víra v sebe samého a své spojení s Univerzem, Bohem, či jak se to tam, z čeho vycházíme jmenuje...

  1. na komentář reaguje Trinii — #20
  superkarma: 0 17.06.2010, 10:49:13
 16. avatar
  [13] átéčko [*]

  maje — #11 Budeš tady, v některé z dalších inkarnací. Takže tady zase budeme všichni.Sml30

  1. na komentář reaguje RenataP — #15
  2. na komentář reaguje enka1 — #16
  superkarma: 0 17.06.2010, 10:09:20
 17. avatar
  [12] Michaela Kudláčková [*]

  maje — #11 ..jestli se toho dožiješ, tak Ti to právě možná jedno sakra nebudeSml30Sml30

  superkarma: 0 17.06.2010, 09:45:25
 18. avatar
  [11] maje [*]

  no jestli se dožiju roku 3797, tak mi bude jedno, jestli svět skončíSml24

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #12
  2. na komentář reaguje átéčko — #13
  superkarma: 0 17.06.2010, 08:57:34
 19. avatar
  [10] koryna [*]

  Michaela Kudláčková — #9 To jsem ráda,že to říkáš Sml16

  superkarma: 0 17.06.2010, 08:54:33
 20. avatar
  [9] Michaela Kudláčková [*]

  koryna — #8 Dík a neboj, my přežijem - na to vem jed, to mi můžeš věřit!

  1. na komentář reaguje koryna — #10
  superkarma: 0 17.06.2010, 08:51:12
 21. avatar
  [8] koryna [*]

  Teda Míšo ted jsi mi vyrazila úplně dech,skvělý článek Sml67Sml67Sml67Sml22Sml59.

  Radši ale at se nic neděje,já tu chci být ještě dlouho a z takových věcí mám strach i když mě to moc zajímáSml80

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #9
  superkarma: 0 17.06.2010, 08:49:19
 22. avatar
  [7] Michaela Kudláčková [*]

  kukurukuku — #5 ...to se právě neví...ono je poměrně jednoduché říct pak "já to říkala, pamatujete?"Sml58.... s těmi proroky je to težký...drtivou většinu proroctví se dozvídáme až po té, co se ony události staly, a to je pak těžké.

  Já bych to nehrotila - ono tihle lidé existují a většinu toho jim chodí v podobě krátké vize - ta bývá vizuelní, čili - vidí střílení a třeba bojová vozidla - to se prakticky pořád někde děje. Bohužel.

  superkarma: 0 17.06.2010, 08:28:15
 23. avatar
  [6] Petrushe [*]

  Z toho až zamrazí...válku nebrat, póly nemíchat, Zemí netřepat, prosím...Sml23

  Jinak zajímavé počteníčko Sml22

  superkarma: 0 17.06.2010, 08:08:07
 24. [5] kukurukuku [*]

  Baba Vanga - opravdu všechno předpověděla ?

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #7
  superkarma: 0 17.06.2010, 07:43:04
 25. avatar
  [4] Kopretina3 [*]

  Míšo, jako vždy moc zajímavý článek.Sml67

  superkarma: 0 17.06.2010, 07:13:12
 26. avatar
  [3] maje [*]

  tak nejvíc je mi sympatický spící prorok. nevychloubal se, pomáhal lidem zadarmo. jen doufám, že se ten zbytek nestane. jinak míšo, úžasný čtení po ránu.Sml22

  superkarma: 0 17.06.2010, 06:49:22
 27. avatar
  [2] modro_očka [*]

  Konec světa předpovídá kde kdo... už ani nevím, kdy to bylo naposledy. Konec světa se nekonal a měsíční účty vždycky přišly.

  Prorokům ani moc věřit nechci. Možná v té které chvíli něco takového se vytvářelo v obrazech, které tito sensibilové vnímali, ale čas mění vše a lidi také. Takže nechť si nechají svoje katastrofy, já budu spokojeně žít. Toť moje budoucnost. Sml58

  superkarma: 0 17.06.2010, 02:39:04
 28. avatar
  [1] karamelka [*]

  "svuj lid" su predsa katolici. ti, ktorym  je papez "nadriadeny".

  a inak si myslim, ze mate v redakcii asi dobru depku, stale znova a znova preberat koniec sveta Sml79

  superkarma: 0 17.06.2010, 02:26:48

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme