Partnerský projekt platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem nově pomáhá mladým lidem z dětských domovů získat pracovní zkušenosti a usnadnit jim vstup do samostatného života. Cílem projektu je zvýšit jejich zaměstnanost a uplatnění na trhu práce a pomoci firmám tyto mladé lidi zaměstnávat.

Našim cílem je podpořit mladé lidi od 18 let, kteří opouštějí dětské domovy a hledají zaměstnání. Česká republika má více než 24 tisíc dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu a v Evropě má nejvyšší počet dětí v ústavní péči na obyvatele (2x více než v Maďarsku, Rumunsku, Polsku apod.). Tito mladí lidé vycházejí z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Dokážou dobře fungovat v prostředí ústavní výchovy, kde mají jasná pravidla, dobré zázemí. Tyto zkušenosti však ne vždy dokážou převést do samostatného života.

work

Dalším problémem těchto dětí je jejich nedostatečné vzdělání a nedostatečná kvalifikace. Z těchto důvodů mohou mít větší sklon k fluktuaci, nezaměstnanosti a závislosti na sociálních dávkách. V horším případě je taková situace může přivést až k překročení zákona.

Pokud si děti z dětských domovů najdou své místo ve společnosti a naučí se správně fungovat v reálném pracovním prostředí a reálném světě, je to klíčové, jak pro ně samotné, tak pro celou společnost. Tím se daří do budoucna snižovat riziko negativních společenských jevů, jako je kriminalita, závislost na drogách nebo automatech apod.

Projekt by měl každoročně pomoci 150 mladým lidem znevýhodněným na trhu práce získat pracovní zkušenosti, které je pomohou nasměrovat v dalším životě.

Mezi celkové cíle projektu patří:

 • Zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnavatelnost mladých lidí z dětských domovů (DD)
 • Umožnit mladým lidem z dětských domovů získání pracovních zkušeností
 • Podpořit jejich samostatnost a soběstačnost po odchodu z DD
 • Naučit firmy tyto mladé lidi zaměstnávat
 • Zvýšit povědomí u veřejnosti o jejich problémech při odchodu z DD

Projekt New Job New Life je specifický v tom, že systémově pracuje nejen s dětskými domovy, mladými uchazeči, ale také se skupinou zaměstnavatelů. U nich se snažíme vzbudit zájem o zaměstnávání těchto mladých lidí, pomáháme jim nastavovat pravidla a provádíme je celým procesem. Víme, že v dnešní době je ve firmách složitá situace, a proto jim musíme proces náboru a zaměstnávání těchto mladých lidí co nejvíce přiblížit. Projekt je navíc výjimečný v tom, že spojuje profesionály na straně dětských domovů a firemní sektor v jednom projektu a znalost obou prostředí zvyšuje úspěšnost projektu. Pro obě strany jsme připravili metodickou podporu a manuály, ve spolupráci s pracovním portálem prace.cz ladíme speciální burzu práce pro tuto cílovou skupinu.

JAK PRACUJEME?

 • Vytipujeme vhodné a motivované uchazeče z dětských domovů, kteří se do projektu chtějí zapojit
 • Ve spolupráci s DD je připravíme na vstup na trh práce
 • Navážeme spolupráci s firmami, které mají zájem o podporu mladých lidí formou vytváření pracovních příležitostí pro ně vhodných
 • Firmy, které se do projektu zapojí, komplexně zaškolíme a poskytneme následnou a průběžnou podporu
 • Obě strany se navzájem propojí přes burzu práce na www.newjobnewlife.cz
 • Firmy poskytnou tzv. mentora. Mentor je zaměstnanec firmy, který se dobrovolně zapojí do projektu a vezme mladého člověka z dětského domova pod svá křídla.

Firmy a New Job New Life

Platforma Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové si nechaly zpracovat agenturou Median celostátní průzkum mezi HR manažery. Cílem průzkumu bylo zjistit zájem a ochotu firem angažovat se v projektu na podporu zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů New Job New Life a zaměstnat mladé lidi odcházející z dětských domovů. Průzkumu se zúčastnilo 119 firem a jejich HR manažerů. 37% z nich má zájem se do projektu zapojit!

 • Většině HR manažerů se připravovaný projekt líbil (známku 1 nebo 2 dalo 71,5 % dotázaných).
 • Celkem 37 % by se do projektu spíše nebo určitě zapojilo.
 • Jako hlavní motivaci vidí firmy ve vytvoření pracovní příležitosti pro uchazeče a myslí si, že je to součást jejich společenské odpovědnosti.
 • 23 z oslovených firem působí ve více regionech, z toho u 8 by se zapojily všechny pobočky, u 6 jedna až dvě.
 • Pětina oslovených nevidí v projektu žádná rizika, pouze 14 % se obává nedostatečné kvalifikaci uchazečů z dětských domovů. Jen 9% se obává nespolehlivosti nebo nezájmu ze strany dětí.
 • Řada firem reaguje na situaci ve firmách. 25 % oslovených nevidí v projektu žádné překážky. Ostatní se obávají především nedostatku práce pro nekvalifikované mladé lidi.
 • Silnou zátěž by pocítilo 7 % podniků, celkem pro 55 % by účast na projektu byla zatěžující.
 • 90 % dotázaných firem nemá zkušenost s podobným projektem.

Zdroj: Výzkum New Job New Life „Test projektu New Job New Life“, 2013 (pro Byznys pro společnost a Nadaci Terezy Maxové zpracovala agentura Median)

Redakce Edice Otvíráme

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit v pátek 22. 11. 2013.

Reklama