Zdraví

Proč se muži bojí vyšetření prostaty?

V současnosti žije v České republice dle odhadů více než 60 000 mužů s rakovinou prostaty. Ale ne všichni tito muži vědí, že tímto karcinomem trpí. Na vině bývají často obavy z vyšetření. Muže totiž v souvislosti s onemocněním prostaty napadají různé nepříjemné otázky. Obávají se, že pokud jim bude zjištěna rakovina, zhroutí se jim dosavadní život.

„Muži mají často obavy, zda by nemoc dokázali zvládnout a jaký vliv by měla na jejich partnerský a sexuální život. Možnosti léčby karcinomu prostaty se ale neustále vyvíjejí a moderní medicína pomáhá nepříjemnosti šetrně a efektivně eliminovat až na minimum. Nemocní muži tak mohou i přes toto onemocnění žít spokojený život,“ uvádí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

penisNečekejte, až se projeví

Rakovina prostaty se v počátečních stadiích nijak neprojevuje a potíže působí, až když už je nádor velký a prorůstá celý orgán. Teprve tehdy se začnou objevovat problémy při močení.
V moči může být patrná i krev. Na tuto chorobu mohou jako první upozornit také bolesti
v kostech, nebo dokonce zlomenina. Právě v kostech totiž nejčastěji tvoří karcinom prostaty metastázy. „Jakmile se začne rakovina projevovat některým z těchto příznaků, je už nádor pokročilý a nevyléčitelný. Apelujeme proto na muže, aby vyšetření podstoupili ještě v době, kdy obtíže nemají. Pokud lékař objeví onemocnění brzy, může předejít nebezpečným komplikacím, jako jsou kostní metastázy, a pacientovi ve výsledku zachránit život. Muži by se tedy vyšetření opravdu obávat neměli,“ upozorňuje MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Jakou roli zde hrají ženy?

Ženy mají na zdraví mužů často větší vliv, než si samy uvědomují. Ačkoli rakovina prostaty představuje ryze mužské onemocnění, Češky se o ni zajímají. Z průzkumu, který v březnu zorganizovala farmaceutická společnost Astellas ve spolupráci se serverem Žena-in.cz, vyplývá, že 2/3 respondentek vědí, že muži by na preventivní prohlídky měli chodit po 50. roce života. „Většina mužů se prohlídky bojí. Je to pro ně příliš intimní. A právě proto je nutné je podpořit a zdůraznit, že vyšetření není bolestivé a není důvod k obavám. Onemocnění se vždy dotýká celé rodiny a největší oporou bývají mužům jejich manželky a partnerky. Jejich starost o blízké a péče o ně může být klíčová. Často jsou to právě ony, které mužům dodávají potřebnou odvahu a popřípadě je i k lékaři doprovodí,“ říká doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Vyšetření je jednoduché

Prostatický specifický antigen (PSA) je bílkovina, která je tvořena buňkami prostatických žlázek. Buňky těchto žlázek vylučují tekutinu, která se stává součástí ejakulátu vycházejícího z penisu při pohlavním vyvrcholení. Malé množství tohoto antigenu se dostává do krevního oběhu, a proto může být detekováno z krevního vzorku. Samotný PSA není nebezpečný, ale jeho vysoká hladina může signalizovat problém týkající se prostaty. Vyšetření PSA se provádí z malého vzorku krve pomocí přesné laboratorní imunologické metody a jeho hodnoty se udávají v nanogramech na mililitr (ng/ml).

Vědci zatím neodhalili příčinu vzniku nádoru prostaty, neexistuje tedy ani žádná primární prevence nebo doporučení, jak nádoru předejít. Zbývá včasné zachycení. Pokud se totiž onemocnění zachytí brzy, má muž velkou šanci na vyléčení. Lékaři mají v současnosti k dispozici jednoduchý test, s jehož pomocí se jim daří s poměrně velkou pravděpodobností rakovinu odhalit ještě v době, kdy je lokálně omezena a je zcela vyléčitelná. Jedná se o otestování hladiny tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi, kdy u mužů s prostatickým onemocněním je hladina vždy zvýšená. Od konce 70. let se díky objevu PSA významně zvýšil počet odhalených případů karcinomu prostaty. „Muži by si měli nechat udělat krevní odběr už ve 40 letech. Podle jeho hodnoty by pak měly být určeny další intervaly, kdy vyšetření PSA opakovat. Riziko vzniku rakoviny prostaty se významně zvyšuje po 50. roce života. Každý muž by tedy po dosažení tohoto věku měl pravidelně absolvovat preventivní kontroly. Muži po padesátce by měli toto vyšetření absolvovat jednou za 1–2 roky při preventivní prohlídce u praktického lékaře,“ vysvětluje MUDr. Otakar Čapoun, FEBU.

dokCo když je hladina PSA zvýšená?

Kromě testování PSA se v případě karcinomu prostaty k diagnostice využívá také vyšetření pohmatem per rektum. Tyto kontroly může zajistit jak praktický lékař, tak internista či urolog. Je-li hodnota PSA nižší než 2,5 ng/ml a současně kontrola konečníkem normální, lze považovat nález za negativní. Prohlídky pak stačí opakovat jednou ročně. „Je-li hodnota PSA vyšší než 2,5 ng/ml nebo ukáže vyšetření konečníkem nějakou nepravidelnost nebo zatvrdnutí, je potřeba doplnit informace o biopsii, tedy odběr vzorku tkáně. Při podezření na karcinom prostaty mohou následovat další kontroly, jako je zobrazení ultrazvukem přes konečník. Následovat mohou ještě počítačová tomografie, magnetická rezonance nebo scintigrafie kostí. Všechna tato vyšetření jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ doplňuje doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Moderní medicína dokáže zachovat sexuální život

Medicína v současné době nabízí nové méně radikální metody léčby rakoviny prostaty, díky kterým mohou muži žít spokojený a plnohodnotný život. Karcinom prostaty dnes již neznamená konec sexuálního života. U vysokého procenta nemocných navíc bývá doba od zachycení onemocnění do okamžiku, kdy začne působit nemocnému potíže, poměrně dlouhá. Nezřídka se jedná o roky, někdy dokonce 10 až 15 let. „V případech, kdy lékaři nádor zachytí v počátečním a málo agresivním stadiu, mohou dokonce přistoupit pouze ke sledování a monitorování stavu pacienta a na jeho celkový, tedy i sexuální život, tak nemoc dlouhé roky nemusí mít žádný vliv,“ upozorňuje MUDr. Otakar Čapoun, FEBU. Pokud je nádor ohraničený pouze na prostatu, lze jej s nadějí na celkové vyléčení léčit několika způsoby – operativním odstraněním předstojné žlázy nebo jejím ozařováním. 

stáříS čím je spojeno operační řešení nemoci?

Operativní odstranění prostaty je spojeno se dvěma hlavními komplikacemi – s úplnou neplodností, protože zaniká možnost ejakulace, a s problémy s erekcí. Ty se ovšem dají účinně řešit. „Problémy s erekcí, které mohou nastat až u 80 % pacientů, jsou ale zase v 80 % až 90 % případů řešitelné. U menší části pacientů dobře fungují klasické tabletové léky. Větší část nemocných ale velmi dobře reaguje na injekce aktivních látek, které si aplikují sami do topořivých těles penisu přímo před pohlavním stykem,“ upřesňuje doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA. Mezi další komplikace patří též inkontinence. Zde závisí hlavně na zkušenostech operatéra a rozsahu onemocnění. V tomto ohledu jsou velmi perspektivní operace pomocí operačního robota, který umožňuje větší přehlednost při výkonu, a tím také snížení nežádoucích účinků. 

Mužem i v pokročilém stádiu nemoci

V pokročilém stádiu nemoci, kdy již nemocného často trápí metastázy, je nutné léčit celý organismus. Zde se využívá hormonální léčba. Karcinom prostaty je závislý na hladinách testosteronu, a proto je u pacientů s pokročilým stadiem onemocnění nutné přistoupit k hormonálnímu snížení testosteronu neboli kastraci. K chirurgické kastraci, která mívá významný negativní psychický dopad na nemocného, se v současnosti nepřistupuje často. Tuto možnost zcela úplně nahradila farmakologická neboli chemická kastrace. Po chemické kastraci je muž oproti celkovému odstranění předstojné žlázy schopen ejakulovat, ale má sníženou úroveň testosteronu na minimum. „Muži po chemické kastraci sice mívají problémy s libidem a také s erekcí, ale pokud erekce dosáhnou, jsou schopni i ejakulovat. Všechny nežádoucí účinky léčby se však dají úspěšně řešit stejně jako v případě odstranění prostaty,“ dodává MUDr. Otakar Čapoun, FEBU.

Včasná detekce je zásadní

Největší šanci na vyléčení má karcinom, který je nalezen a léčen během časného stádia, předtím než nádorové buňky opustí prostatu a dostanou se do jiných částí těla. Proto je velmi důležité, aby muži nezanedbávali preventivní vyšetření. „Zejména muži
z rodin, kde se nemoc vyskytla, by měli na prevenci myslet ještě intenzivněji a na prohlídky docházet pravidelně. Zároveň je důležité, aby měli muži dostatek kvalitních informací a byli schopni mluvit o svých problémech s lékařem i se svými blízkými,“ uzavírá doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Více informací naleznete na multimediálním průvodci ONKO Prostaty:

www.rakovinaprostaty.org

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a promovala v roce 1981. Atestaci I. stupně v oboru radioterapie získala v roce 1985 a atestaci II. stupně v roce 1990. Od roku 2000 je držitelkou nástavbové atestace v oboru klinická onkologie. Roku 2005 získala titul MBA na Prague International Business School. Doktorské studium v programu Preventivní medicína dokončila roku 2008. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, je přednostkou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a současně zde vede Komplexní onkologické centrum.

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, v roce 2005 promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2005 působí jako lékař Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze, od roku 2008 pak jako odborný asistent na 1. LF UK v Praze. V roce 2012 získal atestaci k výkonu povolání lékaře v oboru urologie. V roce 2012 složil písemný a ústní test EBU (European Board of Urology), Brusel (titul FEBU). Je členem České urologické společnosti, Evropské urologické společnosti, Evropské endourologické společnosti. Aktivně se účastní odborných a vzdělávacích akcí. Jeho hlavní specializací je karcinom prostaty.

   
05.08.2016 - Prevence rakoviny - autor: Vendula Kubalíková

Komentáře:

 1. [19] Rikina [*]

  gerda — #17 Mno, lékař, který jako obvodní ošetřoval mou matku, už 15 let nežije, ordinace byla zrušena, místo zdravotního střediska je v tom domě něco úplně jiného a i kdyby, tak já žiju 100 km daleko v jiném městě, takže bych tam těžko chodila. Sml57 Dokumentaci mi doktoři ztratili už třikrát, takže tu "víru" jsem neztratila - já ji vůči lékařům nikdy ani neměla. Sml80

  superkarma: 0 07.08.2016, 09:04:19
 2. [18] Rikina [*]

  gerda — #16 To není "jeden dva" případy. Můj otec si poslední roky svého života užil doktorů až až, a je smutným faktem, že jsme buď já nebo moje sestra museli chodit s ním, a zajistit, aby se mu lékaři laskavě aspoň trochu věnovali, a chovali se k němu slušně. Protože on po mrtvici už nebyl schopen sám za sebe ani souvisle mluvit, byl na vozíku, a moje matka bohužel patří k těm, pro které je každý v bílém plášti pomalu pánbu a neopováží se nic namítat, když pan doktor něco řekne, je to svaté. Takže bylo potřeba, aby byl přítomen někdo, kdo se nedá jen tak odbýt a můžu ti říct, že se mi kolikrát otvírala kudla v kapse. Vůbec si neumím představit, jak by to vypadalo, kdyby otec nikoho neměl a byl odkázaný jen sám na sebe.

  superkarma: 0 07.08.2016, 09:00:52
 3. avatar
  [17] gerda [*]

  Rikina — #15To máš blbýSml15. My máme praktickou obvodní, která zažila mou babičku, mámu a ke které spadám i já. Nevím, jak to dělá, ale ona sama vypadá pořád dobře a na...50-60. Takže naši rodinu zná a nemusím tam zbytečně žvanitSml30. Zubař ošetřuje celou naši rodinu a, jak píšu níž, zuby mi zachraňovala už jeho máma. Neztrácej víru, existují!! I ve velkých městech.

  1. na komentář reaguje Rikina — #19
  superkarma: 0 07.08.2016, 08:43:13
 4. avatar
  [16] gerda [*]

  Rikina — #13Nesuď podle jednoho dvou případůSml58 Já chodím (zatím) jenom na preventivky a musím říct, že to u nás na středisku šlape jak hodinky. Pozornost, kterou mi věnují, je přímo příkladná. Sestra je vzorová, přesně mi dopředu řekne, jak se mám připravit. Doktorka se mi taky věnuje jaksepatří, má čas si popovídat...no prostě jsem tam spokojená. Ani mí odborní lékaři nejsou na nějaké kritizování. Zubař špičkový (chodila jsem u k jeho mámě), gynekolog stárne spolu se mnou a .... kdo ještě? Oční - dobrý, mamologická poradna taky skvělá. Další snad - doufám - moc potřebovat nebudu. Ale kdo ví, mama si taky myslila, jak není zdravá.Sml15

  1. na komentář reaguje Rikina — #18
  superkarma: 0 07.08.2016, 08:40:22
 5. [15] Rikina [*]

  Do třetice - naivně jsem si myslela, že třeba vznikne něco jako člověk vídá ve filmech - domácí nebo rodinný lékař - kterému se zavolá kdykoli, a on přijede za nemocným domů, rovnou mu i přiveze léky, a vyřeší se to hned. A ten doktor zná celou tu rodinu, o všech jejích členech ví všechno a nemusí hledat v papírech, protože ty lidi léčí už 20 let, a tak nemusí nechávat dělat sto patnáct vyšetření, protože ví, jakej je zdravotní stav dotyčného. No, nevzniklo. Nebo aspoň nevím o žádném takovém lékaři, ani o nikom, kdo by takového rodinného lékaře měl. Možná nějaké "celebrity", kdo ví, ale rozhodně to není běžná věc využitelná pro lidi, co neradi choděj do zdravotnických zařízení. Sml80

  1. na komentář reaguje gerda — #17
  superkarma: 0 07.08.2016, 08:29:54
 6. [14] Rikina [*]

  Jo a prevence - o tom si myslím, že kdyby se doktoři nezdržovali zbytečnýma prohlídkama úplně zdravých lidí, měli by o hodně víc času na ty nemocné. Pokud už někdo má tu potřebu pořád se nechat kontrolovat, tak by se na to měl vyčlenit nějaký zvláštní druh doktorů, co by nic jiného než ty prevetivní prohlídky nedělali, a ostatní lékaři by měli dost času a prostoru se věnovat skutečným pacientů.

  superkarma: 0 07.08.2016, 08:19:57
 7. [13] Rikina [*]

  gerda — #11 Kdo, prosím tě, chodí k lékaři RÁD? Tam se chodí, protože se musí, ne pro potěšení a z radosti. Sml80 A když se nemusí, tak se nejde. Nezapomenu, jak jsem byla nešťastná, kdy byly děti malé a já s nima musela k lékaři pomalu každej měsíc, protože ony sice byly naprosto zdravé, ale furt byly nějaké prohlídky, očkování, prohlídky po tom očkování a další prohlídky před dalším očkováním... naprosto nesmyslný a zbytečný kolotoč. Jenže to tenkrát "muselo" být. Sama k žádnému lékaři nevlezu, jak je rok dlouhej, protože na to nemám ani čas, ani nervy. Aby se na mě někdo už od dveří koukal způsobem "další otrava, tak rychle řekni, co chceš, mám plnou čekárnu, nezdržuj" - na to fakt nejsem zvědavá. Navíc dneska aby člověk ty doktory přemouval, aby ho milostivě vůbec přijali za pacienta. Objednací lhůty jsou v řádu měsíců, a pak tam člověk stejně čučí půl dne. A pak ti řeknou "to bude nějaká viróza, kupte si panadol" - diagnóza jako noha, že jo. Div se, že se lidi nehrnou. Sml80

  1. na komentář reaguje gerda — #16
  superkarma: 0 07.08.2016, 08:17:01
 8. [12] Boros [*]

  kobližka — #10 jak píšu, čest vyjímkám!!

  superkarma: 0 07.08.2016, 06:14:44
 9. avatar
  [11] gerda [*]

  kobližka — #6Chlapi chodí k lékaři obecně neradi. Někteří se zpěčují i tehdy, když je jim docela ouvej. Pak nejvíc záleží na okolí. Vlastní zkušenost, sebrali ho hrobařovi z lopaty pět minut po dvanácté, a to jsem do něj dula ve dne v noci, aby proboha šel. Umíral mi před očimaSml15....moje přesvědčování nepomohlo, až jsem na něj celá zoufalá zavolala kamaráda lékaře a ten mu domluvil u nás doma, zavřeli se v pokoji a nevím, co mu řekl. Ale přesvědčil. Zařídil vyšetření a pak už to frčelo....chlap prostě sám nejlíp ví, co má dělat, ach joSml3 Takže nějaká prevence....pochybuju, že se k ní valná většina mužů uvědoměle odhodlá.

  1. na komentář reaguje Rikina — #13
  superkarma: 0 05.08.2016, 18:04:18
 10. avatar
  [10] kobližka [*]

  Boros — #8 Nevidím na tom žádné hrdinství,manžel tam chodí pravidelně a že by z toho měl noční běsy to teda nemůžu říct Sml32

  Zajímavé,že spousta mužů nabídně svůj zadek jinému muži a nevadí jim to Sml80 Sml16

  1. na komentář reaguje Boros — #12
  superkarma: 0 05.08.2016, 16:48:47
 11. [9] Boros [*]

  Rikina — #2 jo, souhlasím, třeba Hemocult (nebo FOB, to je to stejné, jen se to jinak jmenuje), to aby člověk vyřval na pojišťovně.

  superkarma: 0 05.08.2016, 15:16:21
 12. [8] Boros [*]

  kobližka — #6 jasně, ženské to neřeší, ale ti chlapi jsou bačkory ( čest vyjímkám).

  1. na komentář reaguje kobližka — #10
  superkarma: 0 05.08.2016, 15:14:47
 13. avatar
  [7] datura [*]

  Mého muže vyšetřuje každé dva roky naše obvoďačka, no né že by z toho byl odvázaný, ale skousne to Sml58

  superkarma: 0 05.08.2016, 12:31:43
 14. avatar
  [6] kobližka [*]

  Boros — #1 Nu,s prominutím,nevidím na tom nic,z čeho by pánové měli mít hrůzu.Tak jako my,ženy,chodíme na gynekologické vyšetření a neumíráme tam,stejné je to s muži.Jednou do roka se snad z toho nikdo neopupínkuje Sml80 pokud mu záleží na svém zdraví

  1. na komentář reaguje Boros — #8
  2. na komentář reaguje gerda — #11
  superkarma: 0 05.08.2016, 12:21:59
 15. avatar
  [5] gerda [*]

  bobani — #3Na vyšetření prostaty jsem nebylaSml30, na kolonoskopii jo. A byla strašná!!!Sml15 Takže ano, příště bych se tolik bála, že bych žádala narkozu.

  superkarma: 0 05.08.2016, 12:21:06
 16. [4] Andreadornova [*]

  Znám hodně případů, kdy se to podcenilo a na vyšetření se šlo buď pozdě nebo vůbec Sml15

  superkarma: 0 05.08.2016, 11:33:11
 17. [3] bobani [*]

  na koloskopii se také lidem nechce a jaké to má následky

  1. na komentář reaguje gerda — #5
  superkarma: 0 05.08.2016, 11:17:11
 18. [2] Rikina [*]

  Boros — #1 Bodejť ne, taky bych se něčemu takovému snažila vyhnout. Sml57 Stejně to k ničemu není, a jak je patrno z článku, jsou jiné metody, přesnější a účinnější, jen o nich možná každý neví. Že neví pacient, to chápu, ale že neví lékař, to už je horší. Nebo vědět nechce. Což jsem zažila několikrát, že teprve když se poučený pacient začne domáhat konkrétního vyšetření nebo zákroku, tak lékař připustí, že něco takového existuje, ale sám by o tom nehovořil, protože by pak měl trable s pojišťovnou. Která mu to buď neproplatí vůbec, nebo až po dlouhých tahanicích. Sml68 Zdravotní pojišťovny jsou totiž moloch a ouřad, který je zřejmě trestem pro lékaře i pacienty za jejich hříchy z minulých životů. Sml15

  1. na komentář reaguje Boros — #9
  superkarma: 0 05.08.2016, 09:57:14
 19. [1] Boros [*]

  Chlapi se snaží vyhnout rektálnímu vyšetření!

  1. na komentář reaguje Rikina — #2
  2. na komentář reaguje kobližka — #6
  superkarma: 0 05.08.2016, 08:43:23

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme