Noční pomočování u dětí starších pěti let je považováno za patologický jev. Někteří rodiče se za tento problém natolik stydí, že ho začnou řešit, až když způsobuje dítěti nepříjemnosti ve škole a znemožňuje mu zařazení do kolektivu. Každý rodič by měl k tomuto problému přistupovat s citem a než začne své dítě peskovat za mokré prostěradlo, měl by si o nočním pomočování něco přečíst.

pomočování

Enuréza a inkontinence

Noční pomočování (enuréza) se projevuje nejčastěji jako porucha schopnosti udržet moč ve spánku. Jedná se o neuvědomělé čůrání nejen v noci, ale i přes den, např. při poledním spánku. Trvá-li tento problém bez přerušení od nejútlejšího věku, jedná se o tzv. primární noční enurézu, biologický, vývojově podmíněný fenomén, který neohrožuje tělesné zdraví dítěte. Méně často nastupuje enuréza po delším období bez pomočení, v takovém případě se jedná o sekundární enurézu. Na rozdíl od primární enurézy je příčina sekundární enurézy většinou psychická (rozvod rodičů, narození sourozence, nástup do školy).

U enuretiků je typické vyprázdnění celého objemu močového měchýře. Přes den nemají takto postižené děti většinou žádný problém, netrpí močovou infekcí, močí zcela volně. Některé děti se však mohou umočovat i přes den (mimo spánek), zvláště pokud trpí močovou infekcí. Takoví pacienti by měli být hned na začátku vyšetřeni podrobněji než děti, které se počůrávají jen v noci. V případě pomočování v bdělém stavu přes den se nejedná o enurézu, ale o inkontinenci.

Příčiny nočního pomočování

K nočnímu pomočování může vést celá řada příčin. Jednou z nejčastějších je nerovnováha mezi kapacitou močového měchýře a množstvím moči vytvořené v průběhu noci. Během prvních šesti let dítěte dozrávají regulační systémy močení a produkce moči. U části dětí se  nástup této regulační funkce opožďuje v souvislosti se sníženou noční tvorbou látky zvané  vazopresin. Tyto děti pak v noci produkují nepřiměřeně velké množství moči, na které nestačí kapacita močového měchýře.

Nočním pomočováním často trpí i děti s mimořádně tvrdým spánkem. Všechny počůrávající se děti totiž mají dočasně nevyzrálou budící reakci mozku na signály, které mu vysílá naplněný měchýř. Pravděpodobnost postižení potomka enurézou navíc stoupá s četností výskytu symptomu v rodině. Bylo prokázáno, že pomočováním je postiženo až 45 % dětí, u nichž jeden rodič trpí enurézou. Děti rodičů, kteří jsou oba enuretici, mají 77% pravděpodobnost, že se jim tento problém nevyhne.

Režimová opatření a léčba

Pokud se rodiče rozhodnou řešit noční pomočování, měli by v první řadě přestat dávat dítěti na noc plenku. Pleny na noc sice zachrání lůžko před prosáknutím moči, ale nepomohou dítěti k řešení problému. Dítě by se mělo před usnutím pořádně a bez spěchu vyčůrat. Existují různé názory na noční buzení k vymočení. Buzení může přinášet úlevu v rodině (je určitým řešením mokrého prostěradla), ale nemá dlouhodobě příznivý efekt na řešení problému, protože úplné probuzení dítěte je obtížně dosažitelné a nezdá se být zásadní.

Základem léčby je úprava příjmu tekutin a močení spolu s podáváním léků snižujících noční tvorbu moči. Tyto léky obsahují účinnou látku desmopresin, která nahrazuje nedostatek vazopresinu, mají téměř okamžitý účinek a jsou úspěšně používány v léčbě enurézy již téměř dvacet let. Podávají se většinou těsně před spaním formou rychle rozpustných tablet (melt), které se nemusí zapíjet vodou.   

Kdy vyhledat lékaře

Zhruba do pěti let dítěte není nic mimořádného, že se někdy počůrá, protože reaktivita mozkových center na signály naplněného močového měchýře teprve dozrává. Pokud však příhody přetrvávají i po pátém roce dítěte, je vhodné konzultovat problém s dětským lékařem. Vyšetření není bolestivé, léčebná opatření jsou dostupná a dítě může být během krátké doby bez problémů.

Lékař se vždy zajímá o historii obtíží, detaily příznaků a návyků při močení. K upřesnění těchto údajů má za úkol dítě za pomoci rodičů vyplňovat tzv. pitnou a mikční kartu (ke stažení na www.nocvsuchu.cz), do které se zapisuje frekvence a objem přijatých tekutin, objemy a frekvence močení a epizody pomočení. Toto měření má probíhat doma za standardních podmínek, kdy jsou děti bez stresu a v dobré kondici, nejlépe 2 až 3 víkendy. Pro lepší přehled funguje dětský deníček pomočování (kalendář mokrých a suchých nocí), v němž si po každé noci bez počůrání dítě setře políčko s obrázkem zvířátka, který se skrývá pod stírací vrstvou.

Reklama