Kardiovaskulárním onemocněním lze účinně předcházet

heartOnemocnění srdce a cév jsou závažné diagnózy, které dříve či později potrápí značnou část současné české populace. Přestože například na infarkt zemře v Evropě každou minutu jeden člověk, preventivně se o zdraví svého srdce stará mnohem méně lidí, než by bylo žádoucí. Zrádnost kardiovaskulárních onemocnění je především v tom, že jejich rozvoj je velmi plíživý a nenápadný, takže pacient často mnoho let netuší, že u něj dochází k aterosklerotickým změnám, které později zcela nenadále vyústí v infarkt či mozkovou mrtvici. Častý dojem pacienta, že k infarktu či mrtvici došlo z plného zdravý je tak mylný. Zdraví bylo pouze zdánlivé a změny zůstaly dlouho bez povšimnutí, často z důvodu zanedbané prevence.

Přestože úspěšnost léčby je v současnosti mimořádně vysoká, výjimkou není ani těžký průběh těchto onemocnění s trvalými následky. Prevence je proto jednoznačně nejlepší cestou, která má výborný efekt a na rozdíl od farmakoterapie nemá žádné vedlejší účinky. Nejdůležitější je  hlídat si správnou hladinu cholesterolu, krevního tlaku a přiměřenou tělesnou hmotnost. Toho všeho dosáhneme především zdravým životním stylem, založeným na dostatečné pohybové aktivitě a vyvážené stravě.

Nasycené škodí, i když nic není černobílé

Tuky jsou nedílnou součástí vyvážené stravy a naše tělo je pro správné fungování potřebuje. Je třeba jim ale rozumět a vědět, jaký vliv mají na kardiovaskulární zdraví. Základním stavebním kamenem tuků jsou mastné kyseliny, které můžeme rozdělit na nasycené, nenasycené a transmastné. Transmastné kyseliny mají na zdraví člověka jednoznačně negativní vliv, což také vedlo většinu výrobců potravin k tomu, že se jejich obsah ve svých výrobcích snaží minimalizovat. Nenasycené mastné kyseliny mají naopak na zdraví pozitivní vliv, a tuky, ve kterých převládají, je žádoucí ve stravě upřednostňovat. Oříškem je ale poslední skupina – nasycené mastné kyseliny. Jejich konzumaci nelze z vyvážené stravy zcela vyloučit, protože bychom si museli odpírat i potraviny, které do zdravého jídelníčku patří. Tuky, ve kterých nasycené MK převládají, by ale měly tvořit maximálně 1/3 z celkového množství přijatých tuků. Pokud tuto hranici budeme pravidelně dlouhodobě překračovat, což například bohužel v České republice platí téměř pro polovinu mužů a třetinu žen*, bude to představovat vážné zdravotní riziko. Proč tomu tak je?

Nadměrná konzumace nasycených mastných kyselin má na srdečně-cévní systém především tyto dva základní negativní vlivy:

1.)    Zvyšuje aktivitu zánětlivé reakce v cévách

Za základní mechanismus rozvoje aterosklerotického cévního poškození je považován neinfekční zánět cévních stěn. Aktivitu zánětlivé reakce přitom zvyšují právě nasycené mastné kyseliny, a tím urychlují stárnutí cévní stěny a proces aterosklerózy.

2.)    Způsobují zvýšení hladiny cholesterolu v krvi

Množství celkového cholesterolu v organismu je jen z 1/3 tvořeno cholesterolem přijatým stravou. Největší množství, zbývající 2/3, si organismus sám syntetizuje v játrech. A tuto produkci spouští právě nasycené mastné kyseliny. Jedná se o poměrně složitý proces, spočívající ve snižování množství receptorů, které odpovídají za zachytávání cholesterolových částic z krevní plazmy. Právě proto je mnohem důležitější snížit ve stravě potraviny s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin než těch s vysokým obsahem cholesterolu, i když i jeho příjem je žádoucí udržovat na nízké úrovni.

Nepít mléko kvůli nasyceným?

Mléko, stejně jako výrobky z mléka, jsou významným zdrojem nasycených mastných kyselin. Tyto kyseliny jsou z pohledu kardiovaskulárních rizik stejné, jako nasycené MK z jiných zdrojů, např. z masa, uzenin, sádla apod. To ale neznamená, že by z našeho jídelníčku měly zcela zmizet. Je třeba mít pod kontrolou celkový jídelníček, který by měl respektovat požadavek na maximálně 1/3 obsah tuků s převanou nasycených mastných kyselin. Toho lze docílit pomocí pozitivních záměn, bez ultimativních zásahů do jídelníčku. Více informací nejen k pozitivním záměnám potravin najdete na www.nasyceneskodi.cz .

* Průzkum Fóra zdravé výživy z roku 2010

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

předseda České společnosti pro aterosklerózu

Reklama