Přečtěte si několik zajímavostí o elektrickém proudu. Některé si možná pamatujete z hodin fyziky, jiné vás napadly, ale už jste se po nich nepídily.

Elektřina tu byla vždy, všiml si jí již okolo roku 600 před Kristem řecký učenec Thalés, který ji opsal jako sílu vznikajíc třením jantaru. Novodobou historii elektrické energie začal psát anglický lékař a fyzik William Gilbert, který zaznamenal své poznatky právě o náboji získaném třením. My se však v tomto článku nebudeme zabývat až tolik historií elektrického proudu, jako spíš zajímavými pojmy...

Co je to fotovoltaika?

Jde o přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Ačkoli by se mohlo zdát vzhledem k boomu solárních elektráren, že jde o technologii novou, jev byl objeven již v první polovině 19. století francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem. O přesné fyzikální vymezení jevu se však postaral až Albert Einstein, který za něj získal Nobelovu cenu. V současné době je fotovoltaika nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví na poli výroby elektrické energie. Jen pro lepší představu: Jeden solární panel poskytuje při dnešních technologických možnostech dostatek energie asi tak pro napájení CD přehrávače.

Jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem a proč nemůže být v zásuvce stejnosměrný?

Začněme od konce, protože pro výrobu a přenos proudu na velké vzdálenosti je výhodnější za stávajících technologií používání proudu střídavého, nenajdete v zásuvce stejnosměrný. Přesto bychom bez stejnosměrného nikdy střídavý neměli, protože první objevený elektrický náboj byl právě stejnosměrný. A jaký je v nich tedy rozdíl? Stejnosměrný proud má stále stejný směr proudění od záporného ke kladnému pólu, zatímco střídavý ho mění.

Co znamená noční proud?

Noční proud je v dnešní době již překonaný výraz pro nízký tarif, který vám může ušetřit peníze. V konkrétní časy (dříve to platilo zejména pro noční hodiny, od čehož byl odvozen původní název) je totiž odběr elektřiny daleko levnější, u některých tarifů dokonce až trojnásobně. Nízký tarif ovšem může využívat pouze ten, kdo vytápí, nebo ohřívá vodu elektřinou (majitel bojleru, akumulačních kamen, přímotopů apod.). Svými vlastnostmi je to však stejný elektrický roud, jako každý jiný.

Proč, když zapnu příliš mnoho spotřebičů, mi občas vyletí pojistky?

S pojistkami se v dnešní době setkáte už jen zřídka ve starších domovních elektroinstalací. Jejich hlavní nevýhoda je, že když zafungují, zničí se (přepálí se v nich drátek) a musí se nahradit novým kusem. V současnosti najdete spíše elektrické jističe, které se dají zase jednoduše „nahodit“. Jističe automaticky vypínají elektrický obvod, aby ho chránily před zkratem, ale také před nadproudem. Ten vzniká právě tehdy, když přetížíte obvod příliš velkým počtem zapnutých spotřebičů.

Z jakého důvodu jsou některé věci vodivé a jiné nevodivé?

Záleží na krystalové mřížce jednotlivých látek. Pokud látka obsahuje volné částice s elektrickým nábojem (elektrony, ionty), jde o vodiče. Pokud je neobsahuje, jedná se o izolanty. Zvláštní a nezanedbatelnou úlohu hrají v tomto ohledu polovodiče - pevné látky jejíž elektrická vodivost závisí na zmně vnějších nebo vnitřních podmínek. Změna vnějších podmínek bývá většinou proveden zahřátím polovodiče, změna vnitřních podmínek se provádí přidáním jiného prvku do polovodiče.

A co je to supravodivost?

Jakmile běžným vodičem prochází elektrický proud, vzniká teplo, čímž se část elektrické energie ztrácí. Existují však i tak zvané supravodiče, které při průchodu proudu teplo nevytváří a neodvádějí tak energii pryč. Rozlišujeme dva typy supravodičů - první (jedná se výhradně o kovy) přicházejí o své „super vlastnosti“ v silných magnetických polích. Ve druhé skupině jsou pak různé slitiny, které jsou vůči magnetickým polím výrazně odolnější.

Jak rychlá je elektřina - za jak dlouho urazí 100 km?

Elektrický proud se pohybuje rychlostí 300.000 kilometrů za sekundu, tedy sto kilometrů urazí neuvěřitelnou rychlostí. Díky této vlastnosti jen stisknete vypínač a už světlo svítí. A i když je od vás elektrárna vzdálená sto, dvě stě kilometrů, budete mít proud zde vyrobený v zásuvce prakticky hned.

  • Článek vznikl ve spolupráci s: ČEPS, a.s. (www.ceps.cz)

čeps

Kam dál?

Reklama