Byl jednou jeden mladý muž jménem Mikuláš, který se kolem 300n.l. stal biskupem v Myře. Křesťané to v té době neměli ale vůbec jednoduché, a tak se náš mladý biskup dostal do zajetí.  

Byl chudák mučen a všelijak trrýzněn, ale nakonec se přecijen ze spárů věznitelů dostal.

Ještě ne zcela zdráv a oslabený mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském.

Dále se o něm ví jen tolik, že kudy chodil, tudy konal dobrodiní, a že se specializoval zvláště na děti, v tom hezkém slova smyslu.

V podstatě lze říci, že svatý Mikuláš je jednou z nejznámějších svatých osob vůbec.

Co je jen legend o tomto zajímavém muži.

Má tři zlaté koule

kNo vážně!

A kdyby jenom koule. Svatý Mikuláš je jednak povážlivě často spojován s číslem tři a jednak mu historie dává do rukou tolik předmětů, že kdyby je měl opravdu všechny  nosit při sobě, byl by pomalu zobrazován v kamionu.

Jeden šlechtic poslal své tři ubohé dcery do veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě. Nebyly z toho vůbec nadšené.

Mikuláš, který si toho všiml (asi šel právě okolo) hodil oknem v noci třem mladým ženám každé po jedné kouli zlata, takže už nemusely konat to, co konaly a mohly se vdát. (Dnes se obdobné role zhostil Richard Gere)

Místo tří koulí mívá svatý Mikuláš na různých vyobrazeních také :

  • tři váčky na peníze
  •  tři zlaté pruty
  •  tři pytlíky
  •  tři chleby
  •  tři kameny  
  • tři zlatá jablka
  • Jeden sud s třemi hochy
  • Se třemi chleby na knize je Mikuláše vidět mezi jiným na soše ve štrasburském chrámu.

A ještě jedna legenda

Mikuláš rovněž  pomohl lodi, která se dostala do tísně na moři a jejíž námořníci ho vzývali. Díky této legendě je svatý Mikuláš zobrazován zase pro změnu s kotvou. (Malba na oltářním nástavci v lübeckém kostele P. Marie z 15. století).

Jak tedy vypadal?

mTo právě vůbec nikdo nikdo neví. Jen  málo světců má tolik různých podob a je spojováno s tolika předměty jako právě Mikuláš. Jak asi vypadal doopravdy, když:

Například na Východě je Mikuláš často holohlavý.

Také znázornění na Západě se opírají v četných případech o východní umění.

O Mikuláše s dlouhým vousem v plášti s kapucí, lemovaném kožešinou se mpostaral před 100 lety malíř Moritz von Schwind, takže kdo ví z čeho čerpal.

Ono není vlastně ani tak důležité, jestli byl Mikuláš plešatý, nebo zarostlý, vousatý nebo oholený, jestli má právě v ruce koule nebo kotvu,  jablko nebo berlu.

Důležité je, že vůbec třeba někdo takový dobrotivý byl. A možná ano.

Podle dobových pramenů se tento světec narodil okolo roku 280 v Patrasu v Řecku.

Zemřel prý právě  6. prosince kolem roku 345-351 v Myře v Turecku.

Má toho moc

mKdybychom měli hodnotit Mikulášovy starosti, asi bychom si mysleli, že je opravdu hodně zaměstntý světec.

Jen považte, co všechno musí stihnout patronovat a oběhat.

Země – Rusko, Lotrinsko

Dále je patronem  - Ministrantů, dětí,  panen,  poutníků a cestujících, advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, a dokonce zajatců.

Oroduje za - Šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři, pomáhá ke znovuzískání ukradených předmětů a chrání proti zlodějům.

No, má toho moc!

Reklama