Divadelní průprava, jazykové kurzy, sportovní disciplíny, hudební a výtvarná výchova… Nabídka volnočasových aktivit pro děti je čím dál pestřejší. A čím větší je výběr, tím více mohou být rodiče bezradní, nebo naopak mohou ve snaze využít jich co nejvíce své děti přetěžovat.

Bez diskuze jsou mimoškolní aktivity pro děti přínosem a důležitou součástí jejich socializace. Je to právě kolektiv, kde se děti naučí sdílet radost, řešit nepředvídatelné situace, ale i konflikty. Stanovují si cíle a překonávají je. Jak však vybrat ty správné zájmové kroužky, aby umocnily talent dítěte a zároveň znásobily jeho znalosti a schopnosti?

koníček

„Samozřejmě není nic špatného na tom, když rodiče vybírají dětem zájmové kroužky podle toho, co sami chtějí, aby uměly. Musí tam ale být zdravá reflexe – dospělí by měli své potomky nechat, aby danou aktivitu poznaly, a ptát se jich, zda je stále baví,“ říká MUDr. Martin Jan Stránský, neurolog Polikliniky na Národní v Praze. A k otázce, zdali neškodí, pokud mají děti zájmové aktivity každý den, dodává: „Pokud je chtějí dělat, pak ať klidně mají nějakou aktivitu každý den. Rozhodně by však rodiče do ničeho neměli děti neustále nutit.“

Mozek se učí tím, že neustále porovnává

Kromě výběru zájmové aktivity je také důležitá pravidelnost. Dlouhodobá činnost v oddíle či kroužku s jedním vedoucím může být ještě více přínosná v tom, že vedoucí dlouhodobě pozoruje vývoj dítěte, a může tak být skvělým spolupracovníkem rodičů při jeho výchově. Mimoškolní aktivita má pro děti i další důležitý přínos – pravidelným tréninkem je možné rozvíjet mozek.

„Mozek se učí tím, že neustále porovnává. Zmapuje slovo, názor či třeba zkušenost, profiltruje je přes již existující databanku, a pokud zde nic podobného ještě nenajde, založí v ní novou část. Čím více podnětů dostává, tím více se naučí. Z tohoto důvodu je jakákoli nová aktivita pro mozek nejvíce prospěšná, když se integruje do již zavedené databáze. Právě proto je pro dítě nejhorší učit se ve škole holá fakta, aniž by se o nich diskutovalo či aniž by se dala do kontextu,“ vysvětluje neurolog MUDr. Stránský. A rodiče zároveň upozorňuje: „Stejně neblahé je, když odpoledne přijde dítě domů, posadí se k televizi či k počítači a brouzdá sociálními sítěmi či ještě hůře hraje každý den tu stejnou hru. Večer se pak nají a jde spát. Tak postupně vzniká to, čemu říkám naprosto „plošný“ mozek. Oproti tomu dítě, jehož mozek zaměstnávají různorodé aktivity, získá řadu podnětů a zkušeností k tomu, aby například dokázalo řešit vhodně své problémy.

Mimoškolní aktivity jsou důležité pro celkový rozvoj dětské osobnosti. Pokud dítě tráví svůj volný čas „hrou“ v dobrém kroužku, kde je činnost organizována s výchovným cílem, získá pak mnoho užitečných dovednosti do praktického života. Rodiče by však pořád měli mít na paměti, že rodinné zázemí a vzpomínky na chvíle strávené v rodinném kruhu, nemůže nic nahradit.

Reklama