Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ zakoupil osm nahrávačů Holterova monitorovacího systému umožňujících až sedmidenní nepřetržitou registrací srdečního rytmu. Částku na nákup ve výši 594 509 Kč se podařilo získat v rámci projektu organizovaného značkou Flora po názvem „Pro tvé srdce i srdce těch druhých“, který probíhal od 10. dubna do 20. května letošního roku. Z každého zakoupeného balení rostlinného tuku Flora byl věnován na konto Nadačního fondu finanční příspěvek ve výši 25 haléřů. Průběh akce i finančního přírůstku bylo možno sledovat on-line na www.milujsvesrdce.cz. Společnými silami se tak rozšířily možnosti primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění.

 

„V životě jsou chvíle, kdy je každá podstatná aktuální informace o funkci srdce doslova životně důležitá – a právě Holterovský systém monitorace je jedním ze způsobů, jak tyto informace získat,“ říká MUDr. Jan Bytešník, CSc., předseda Správní rady Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“. Partnerský fond projektu značky Flora „Pro Tvé srdce i srdce těch druhých“ je důležitým  pomocníkem při zkvalitňování vysoce specializované medicínské péče i při podpoře vědecké a výzkumné práce na Klinice kardiologie IKEM v Praze. Tato klinika je součástí Kardiocentra IKEM a poradenským pracovištěm v některých oblastech diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Léčí se zde veškerá srdeční a srdečně-cévní onemocnění včetně tzv. komplexních typů srdečních arytmií. Často se v této oblasti využívá moderní metody nepřetržitého ambulantního monitorování EKG – tzv. Holterova monitorování, a to buď po dobu 24 hodin nebo celých 7 dní. „Právě vícedenní záznamy, pořízené touto metodou, dávají přesnější informace o typu a průběhu poruchy srdečního rytmu a o efektu použité léčby. Dosud je však tato metoda v rámci našeho zdravotního systému považována za klinický výzkum, a není proto adekvátně hrazena pojišťovnami,“ doplnil MUDr. Bytešník.

 

Právě tento fakt byl důvodem, proč se značka Flora rozhodla spolu s Nadačním fondem „Moderní léčba arytmií“ pomoci všem, kteří to potřebují. S odborníky z  IKEM byly vytipovány nejvhodnější přístroje tak, aby využití získané částky bylo co nejefektivnější. Projekt „Pro Tvé srdce i srdce těch druhých“ je jednou z mnoha aktivit, jimiž značka Flora naplňuje své poslání přispívat k prevenci kardiovaskulárních onemocnění naší populace.

 

„Kontrola rizikových faktorů, zdravá strava a životní styl, dostatek pohybu a nekuřáctví výrazně přispívají k ochraně proti kardiovaskulárním úmrtím a pomáhají srdci zvládat jeho nelehký úkol. Nikdy není pozdě svému srdci pomoci – a my zase děkujeme všem, kdo koupí rostlinného tuku Flora přispěli ke zdraví srdcí nás všech,“ řekl prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., člen správní rady Nadačního fondu Moderní léčba arytmií a přednosta Kardiocentra IKEM.

 

Více informací o projektu Pro tvé srdce i srdce těch druhých, jakož i o dalších edukačních aktivitách značky Flora najdete  na webových stránkách www.milujsvesrdce.cz a www.flora.cz

Reklama