Více než desetiletí se Flora věnuje prevenci srdečně-cévních onemocnění. Snaží se vám ukázat cestu ke zdravějšímu srdci a poradit, jak se ke svému vlastnímu srdci chovat lépe.

 

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v rozvinutých zemích. Riziko takového onemocnění lze ale výrazně snížit pomocí jednoduchých opatření, mezi něž patří i zdravá a vyvážená strava a dostatek pohybu.

 

Přesto však kardiologové mají stále plné ruce práce. Potvrdil nám to i prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., člen Správní rady Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“. Právě profesor Pirk se často setkává s lidmi, kteří možná o doporučeních pro zdravé srdce věděli, ale bohužel jich příliš nedbali.

 

 

Flora proto hledala další možné cesty prevence kardiovaskulárních onemocnění v duchu nové globální kampaně „Miluj své srdce“. A tak vznikla myšlenka pomoci těm, kdo se už k onomu pomyslnému bodu, kdy začínají opravdové problémy, přiblížili. Spojila se s Nadačním fondem „Moderní léčba arytmií“, který je velice účinným pomocníkem při zkvalitňování vysoce specializované medicínské péče i při podpoře vědecké a výzkumné práce na Klinice kardiologie IKEM. Klinika kardiologie IKEM je součástí Kardiocentra IKEM a referenčním pracovištěm v oblasti invazivní i neinvazivní diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění a léčí se zde veškerá srdeční a srdečně-cévní onemocnění. V posledních letech se tato klinika systematicky věnuje rozvíjení nejnovějších nefarmakologických postupů v léčbě různých forem fibrilace síní – tedy nejčastěji se vyskytující arytmie u dnešní dospělé populace. Pro upřesnění typu arytmie a kontrolu efektu použité léčby se využívá též metody nepřetržitého ambulantního monitorování EKG – takzvaného Holterova monitorování, a to buď po dobu 24 hodin, nebo celých 7 dní.

 

Flora se rozhodla spolu s Nadačním fondem „Moderní léčba arytmií“ s vaší pomocí přispět na vybavení Kliniky kardiologie speciálními přístroji, tolik potřebnými k provádění Holterova monitorování.

 

Od 10. dubna do 20. května letošního roku bude z každého vámi zakoupeného výrobku Flora věnován prostřednictvím Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“ finanční příspěvek ve výši 25 haléřů na koupi speciálních přístrojů, potřebných pro Holterův monitorovací systém na Klinice kardiologie IKEM. Cena rostlinného tuku Flora se však pro spotřebitele nemění. Průběh celé akce a také, kolik peněz už bylo vybráno, můžete sledovat na webových stránkách www.milujsvesrdce.cz. Zde najdete také užitečné rady, jak se o srdce naučit správně starat.

 

Nákupem rostlinného tuku Flora pečujete o zdravé srdce svoje i svých nejbližších. Nyní navíc můžete pomoci i těm, kteří prevenci nedocenili.

 

Kupte si Floru - postaráte se tak o několik srdcí najednou!

 

Reklama