Nemohu spát, protože jsem přetažená. Přetažená jsem proto, že nemohu spát. A pořád dokola. Poruchy spánku se řadí mezi civilizační obtíže. Stačí trocha stresu, vysoké pracovní nasazení a problém je na světě. Rozjetý kolotoč, ze kterého se jen stěží vystupuje. A vy jste pomalu zralá na psychiatra.

Příčiny nespavosti lze rozdělit na vnější a vnitřní. Mezi nespavosti způsobené vnitřními faktory patří například opakované přerušování dechu ve spánku, což může přinést četné zdravotní komplikace. K vnějším příčinám náleží nepřiměřená spánková hygiena, vlivy prostředí a stresu. Kromě vnějších a vnitřních příčin rozlišujeme nespavost vyvolanou nesouladem našich vlastních biologických rytmů s rytmy spánku, která je požadována vnějším okolím.

  • Co je to nespavost
    Nespavost je pocit nedostatečného či nekvalitního spánku z důvodu jednoho či více z následujících nočních příznaků:

    Obtížné usínání
  • Přerušovaný spánek
  • Brzké ranní probouzení
  • Neosvěžující spánek

Tento subjektivní pohled definuje „nespavost“ jako dobu usínání trvající více než 30 minut, anebo jako více než čtyři probuzení během noci, které trvají déle než tři minuty, to je dobu dostatečně dlouhou na to, aby si člověk uvědomil, že je vzhůru. Obdobně, časné ranní probuzení například hodinu před plánovanou dobou vstávání také odpovídá definici nespavosti.

Nespavost se též vyznačuje poruchou osobního výkonu v běžném životě v souvislosti s denními následky, jako je například únava ráno či později během dne, náladovost, porucha soustředění, poruchy paměti... Nespavost nelze definovat lékařskými termíny. Nezáleží tolik na tom, kolikrát máte obtíže se spaním, jako na tom, zda problémy se spaním mají své následky v následujícím dni.

Trpíte také poruchou spánku?

Nespavost představuje nejčastější typ poruch spánku a postihuje 20-30 % populace, převážně ženy. Tato čísla rostou s věkem. Nespavost lze charakterizovat jejím trváním. Může být přechodná a občasná, trvající jen několik dní, tak jak to každý z nás už někdy zažil, zejména v určitých životních situacích. Někdy může trvat několik týdnů, a to když vyvolávající podnět trvá. Méně obvykle se může stát chronickou záležitostí a trvat i několik let.

Nespavost může způsobit velké množství faktorů. Jak již bylo zmíněno, určité životní situace mohou vést ke krátkodobé či přechodné nespavosti. Výskyt nespavosti lze zvláště přičíst nesprávné hygieně spánku, t.j. nedodržování následujících základních pravidel, které podporují odpočinek. Například konzumace stimulancí (káva, čaj, alkohol, léky), intenzivní fyzická aktivita pozdě večer či intelektuální aktivita na konci dne mohou podpořit přetrvávání stavu bdělosti.

Vnější faktory mohou též sehrát roli. Každý již zažil obtíže se spánkem v nové posteli, v novém pokoji, v novém prostředí, v novém podnebí atd. Přechodné onemocnění či bolest mohou spánek též ovlivnit. Nicméně jak jistě víte, nespavost se nejčastěji vyskytuje v souvislosti s pracovním či osobním stresem. Může se pak stát chronickou záležitostí, jelikož obava před špatným spaním sama může vyvolat nespavost!

Spíte jako dudek, nebo před spaním slupnete nějakou tu pilulku? Dáváte si před spaním horkou koupel či studenou sprchu? Vadí vám káva, nebo naopak po ní usnete jak špalek? Kolik hodin denně v průměru spíte? Kolik si myslíte, že byste měla spát?

Reklama