Dnešní téma dne je velice široké. Zahrnuje přivírání očí klasické, tedy nad textem, i v přeneseném významu. Povídáme si nejen o vašich brýlích a kvalitě zraku, cestě za výběrem brýlí, ale také o onom řečnickém přivírání očí.

hmou

Mžouráte na tištěný text na plechovce s olejovkami v marné snaze dopátrat se, co se vlastně uvnitř skrývá za tajemství? Nestačí vám délka paží při čtení SMS? Rozpoznáte číslo tramvaje, až když se vám zastaví o špičky bot?

Nedělejte hrdinu a pořiďte si brýle!

Pomalu v každé lepší prodejně s brýlemi dnes mají i službu, kde vám dokonce v rámci některých akcí změří zrak a doporučí počet dioptrií zdarma.

Poté, co jsem se sama přistihla, kterak telefon poněkud mimoděk odsunuji do větší vzdálenosti (ruce ještě zdaleka stačily), jsem s údivem zjistila, že ač jsem nikdy problém neměla, patrně mě pomůcka nemine.

I zneužila jsem o tři dny později slečnu vzorně sedící u nás na Proseku v optice a nechala si přeměřit očka. No a vida.

Půlka na pravo tři čtvrtiny nalevo!

Dobrá, dobrá. Nemám z toho trauma, nakonec jde jen o brýle na blízko.

Teď zbývá výběr obrouček, což bude na můj obličej nelehké. Jestli to půjde jako s brýlemi slunečními, kde se mi dodnes nepodařilo najít model, ve kterém bych nevypadala buď jako svářeč, nebo jako blbec, tak potěš... rozhodně vás ale o výsledek neochudím.

Nicméně přivírat oči lze nejen díky oslabení očí, ale má také svůj přenesený význam co do naší shovívavosti.


Celý dnešní článek vlastně úzce souvisí s dnešním tématem dne, které trávíme spolu.

Téma zní: NAD ČÍM PŘIVÍRÁTE OČI?

Téma je tak široké, že zahrnuje přivírání očí klasické, tedy nad textem, i v přeneseném významu. Povídáme si nejen o vašich brýlích a kvalitě zraku, cestě za výběrem brýlí, ale také o onom řečnickém přivírání očí.

Za vaši fotku v brýlích budu velice vděčná, neb mi bude inspirací při vlastním nelehkém výběru.

Své příspěvky pište a fotky čile přikládejte na: redakce@zena-in.

Přeji krásný den!

Reklama