A mysleli jste i na ochranu proti pneumokokové meningitidě, zánětu středního ucha či rotavirové infekci?

Co jsou pneumokoková onemocnění?

pneuPneumokokové infekce patří k nejzávažnějším onemocněním, která jsou nebezpečná zejména pro naše nejmenší. Pneumokok patří mezi hlavní původce závažných forem zápalu plic, meningitidy či otravy krve. Zároveň má ale také často na svědomí bakteriální záněty středního ucha, které jsou pro malé děti velmi nepříjemné, ale bohužel velmi časté. Většina dětí onemocní akutním zánětem středního ucha ještě před dosažením třetího roku života. Řada z nich přitom trpí záněty středního ucha opakovaně a mnohdy zbytečně.

Jak se moje dítě může nakazit pneumokoky?

Bakterie, které způsobují pneumokoková onemocnění, mohou být přítomny u zdravých dětí i dospělých v ústech a nosu, aniž by působily zdravotní komplikace. Člověk totiž může být dlouhodobě přenašečem bez známek onemocnění. Takovéto nosičství se často vyskytuje u malých dětí a bakterie se tak na další děti mohou přenést dotykem nebo kašlem. Děti se mohou nakazit při kontaktu se starším sourozencem či v dětských kolektivech, jeslích nebo školkách.

Jak mohu své dítě chránit?

Jedním ze způsobů, jak děti ochránit, je očkování. Vakcinace proti pneumokokům totiž vedle ochrany před invazivními onemocněními pomáhá předcházet i zánětům středního ucha. Všechny dostupné vakcíny nabízí pokrytí hlavních invazivních sérotypů pneumokoka, kterými jsou děti v České republice ohroženy. Vakcína Synflorix přitom také pomůže ochránit každé druhé očkované dítě proti pneumokokovým zánětům středního ucha. Navíc byl SynflorixTM na Světovém vakcínovém kongresu ve Washingtonu zvolen vítězem v kategorii "Nejlepší profylaktická vakcína".

Jelikož je vakcína Synflorix plně hrazena ze zdravotního pojištění, rodiče nemusí na vakcínu nic doplácet a mohou tak za ušetřené peníze dopřát dítěti více ochrany také proti dalším infekčním onemocněním, např. proti rotavirům.

Proč bychom se měli mít na pozoru před rotaviry?

Jedním z častých důvodů, proč děti do dvou let bývají hospitalizovány, je infekční onemocnění zvané rotavirová gastroenteritida. Tuto nemoc mají na svědomí rotaviry, které mohou u malých dětí způsobit zdravotní komplikace související s onemocněním trávicího traktu. V ojedinělých případech může být situace natolik závažná, že dehydratované (odvodněné) dítě skončí v důsledku rotavirové gastroenteritidy na infekčním oddělení. Mnohdy však zbytečně. Někteří rodiče totiž příznaky a průběh průjmových onemocnění podceňují.

Jak lze dítě před rotaviry ochránit?

Rotaviry se do těla malého dítěte dostávají převážně ústy, nejčastěji kontaktem s kontaminovanými předměty (hračky, přebalovací pult atd.) nebo nakaženými osobami (sourozenci, rodiči, prarodiči,...) prostřednictvím zažívacího traktu a napadají sliznici trávicího systému.

Ze statistik vyplývá, že až 95 % dětí prodělá rotavirovou gastroenteritidu před svými pátými narozeninami. Rotavirové onemocnění představuje zbytečné trápení nejen pro dítě, ale i celou rodinu. Proto se doporučuje rodičům důsledně dodržovat hygienické zásady (např. často si mýt ruce, pravidelně dezinfikovat hračky a povrchy). Tato hygienická opatření mají však pouze omezený vliv na šíření rotavirové infekce. Další možností, jak účinně chránit dítě před touto nemocí, je včasné očkování.

Kolik stojí očkování?

synVakcína SynflorixTM je plně hrazena zdravotními pojišťovnami dětem, je-li očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem a pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazená péče zahrnuje i přeočkování ve druhém roce života. Dětem, které tyto kritéria nesplní (a je jim méně než 2 roky), mohou rodiče vakcínu Synflorix zakoupit za výhodnou cenu okolo 1 640 Kč. Vakcínu Rotarix plně hradí rodiče a jedno očkovací schéma (dvě vakcíny podávané ústy) lze do konce prosince 2010 pro pojištěnce VZP pořídit za cca 3 300 Kč. Na pobočce VZP dostanou oproti certifikátu pojištěnci VZP ještě 500 Kč zpět.

Více informací se dozvíte na stránkách www.vakciny.cz nebo www.synflorix.cz a www.rotarix.cz.

Vakcíny SynflorixTM a RotarixTM jsou léčivé přípravky dostupné pouze na lékařský předpis.
Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci.
Informace mohou být reklamní povahy.

Reklama