Přímá adopce, kterou podporuje Fond ohrožených dětí, je taková adopce, při které dítě do předadopční péče svěřují konkrétním osvojitelům sami rodiče (nebo jiní zákonní zástupci). Ačkoli náš zákon o rodině tento typ adopce uvádí na prvním místě, a třebaže je v zájmu dítěte, aby do nové rodiny přišlo co nejdříve, bez mezistanice v kojeneckém ústavu, náš stát se rozhodl tento typ osvojení, v zemích EU zcela běžný, nezprostředkovávat a ustanovením § 20 zákona o sociálně-právní ochraně dětí jej vyňal ze své kompetence.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zastává názor, že přímou adopci si mohou mezi sebou dohodnout pouze sami biologičtí rodiče a budoucí osvojitelé, pokud se navzájem znají. Jestliže ale rodiče nikoho vhodného, kdo by chtěl osvojit jejich miminko, neznají, má děťátko smůlu – jeho cesta vede do kojeneckého ústavu. Podle názoru MPSV prý nikdo, ani osoba pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí, což je i Fond ohrožených dětí, nemůže rodičům vhodnou prověřenou rodinu doporučit. Přitom prověřených zájemců o přímou adopci je víc než dost. Zatím však tři stovky miminek čekají na nové rodiče dva až tři měsíce nebo i déle v kojeneckých ústavech.

 

Hlavní rozdíly přímé adopce „přes FOD" oproti běžnému osvojení:

  • děťátko přichází k novým rodičům hned z porodnice, ve stáří několika dnů, na základě protokolu o předání dítěte do předadopční péče, sepsaného zpravidla na FOD,
  • rodiče a budoucí osvojitelé se podle svého přání mohou, ale také nemusí setkat, např. v porodnici, na FOD či jinde - nechtějí-li se setkat, zajišťuje předání miminka pracovník FOD,
  • rodiče (resp. nejčastěji osamělé matky), kteří se na nás se žádostí o zprostředkování přímé adopce obrátí, jsou obvykle motivováni snahou zajistit dítěti co nejlepší dětství a uchránit jej před pobytem v kojeneckém ústavu,
  • rodiče mohou svůj souhlas odvolat až do právní moci osvojení, v úvahu by pak mohlo přicházet i svěření do výchovy nebo do pěstounské péče potencionálních osvojitelů,
  • anonymita osvojení nemusí být u přímé adopce zajištěna, i když rodiče obvykle nechtějí znát bydliště budoucích osvojitelů. Byť jsou účastníky řízení, mohou se nechat v řízení zastupovat, a pak jim není ani doručen rozsudek, kde se bydliště budoucích osvojitelů uvádí,
  • až do právní moci osvojení (které lze provést nejdříve po uplynutí tříměsíční předadopční péče), není obvykle zajištěno hmotné zabezpečení dítěte, tj. pobírání přídavku na dítě a mateřské. Osvojitelky tuto situaci často řeší dovolenou a neplaceným volnem, příp. ukončením pracovního poměru. V tomto směru se nyní snažíme o změnu legislativy, která by i v hmotném zajištění postavila přímou adopci naroveň anonymnímu osvojení.

Osvojení přímo z porodnice

Devatenáctiletá studentka se vzhledem ke studiu a nevhodným bytovým podmínkám rozhodla dát souhlas k osvojení. Chtěla ale budoucí osvojitele poznat a nedovedla si představit, že by její dcerka byla umístěna do kojeneckého ústavu. Jakmile se však v porodnici o svém úmyslu zmínila, odmítli jí dávat dítě ke kojení. Sociální pracovnice ji nesprávně informovala, že existuje jen anonymní osvojení, a žádala, aby podepsala souhlas s umístěním dítěte do kojeneckého ústavu. V této situaci nás navštívila její matka a s pláčem uvedla, že dcera je z odebrání dítěte psychicky na dně. Poradili jsme jí tedy, aby prohlásila, že si osvojení rozmyslela - dítě pak ke kojení opět dostane. Tak se také stalo. Po propuštění z porodnice předala matka své desetidenní miminko prověřeným žadatelům o osvojení, současně byl na FOD sepsán záznam o předání dítěte do předadopční péče a v zájmu zajištění anonymity osvojení i návrh na zbavení matky rodičovské zodpovědnosti, s čímž ochotně souhlasila. Tomuto návrhu bylo do dvou měsíců vyhověno, a protože matka výslovně uvedla, že si nepřeje být přítomna u jednání, bylo rozhodnuto v její nepřítomnosti a bez jejího výslechu. Soud si pouze vyžádal návštěvu sociální pracovnice OPD, při níž matka svůj souhlas s osvojením i zbavením rodičovské zodpovědnosti potvrdila. Rozsudek o zbavení rodičovské zodpovědnosti nabyl vbrzku právní moci, matka nebyla účastníkem řízení o osvojení a tato přímá adopce je tak zcela anonymní. Matka byla ráda, že díky tomuto (legálnímu) postupu nemusela jít ani k soudu, ani na Okresní úřad. Zbavila se tak hrůzy z úředních jednání a osvojitelé se již neobávají neznámé, bezcitné a bůhví jaké ještě matky, která jim jednou třeba bude chtít dítě sebrat. Nejšťastnější je ale miminko. Nemuselo být ani chvilku v pokoji, kde pro mámu pláče deset dalších opuštěných dětí...

Reklama