První čtenářský příspěvek k dnešnímu tématu dorazil od Viktora. Zamýšlí se nad láskou bez sexu i nad sexem bez lásky a dochází k jednoznačnému závěru...

Jak píše čtenář Viktor láska bez sexu i sex bez lásky existují, ale osobně se přiklání k variantě lásky se sexem...

Láska bez sexu, sex bez lásky

Měl-li bych zapojit svou představivost, tedy představit si, zda a nakolik je reálné první či druhé v titulku zmíněné, představit si to dokážu. Ovšem proč si to představovat, zná-li to člověk i v reálu? Obojí. Obojí je totiž nejen představitelné, ale i reálné, jak napovídají zkušenosti minimálně nejednoho z nás.
Aby se snad necítil sex ukřivděně, jsa v titulku zmiňován až jako druhý, začal bych jím. Tedy sexem bez lásky. Který samo sebou byl, je a dozajista i bude. Protože jestliže je láska záležitostí zřejmě mozku, jakkoliv je toto nesmyslně sváděno na srdce, sex není ničím jiným než vzbouřením hormonů. A zkuste zejména v pubertě posadit rozum a hormony k jedinému jednacímu stolu! Dohodnou se vesměs leda na tom, že se nedohodnou.
A tak můžeme potkávat jak ve světě virtuálním, tak ve světě reálném, nejednu příležitost pro sex bez lásky. Protože přiznejme si to upřímně, v uličkách lásky bude člověk lásku hledat marně, a kněžky lásky pak k člověku jistě nelnou z pohnutek láskyplných. Ať už jsou tyto soustředěny v (jak paradoxně to zní) soukromých veřejných domech nebo roztroušeny dejme tomu kolem silnic třeba v našem západním pohraničí. Planou-li pak tyto ženštiny lehkých mravů láskou přece jen, pak to je leda tak láska k obsahu zákazníkovy peněženky, případně k tomu, co si za tento lze následně pořídit. A naopak - sotva který muž, nezběhlý právě z psychiatrického zařízení či nejsoucí rozumu mdlého, bude na těchto místech hledat svou životní lásku; nanejvýš tak něco několikaminutového, co ale s láskou možná kromě zmíněných pár minut nic společného nemá. A na síti je důkazů o existenci sexu bez lásky ještě více - jen google v okamžení nalezl 726000 odkazů na toto slovní spojení.
A lásku bez sexu jistě zažil ve svém životě nejednou každý z nás a nelze jej proto jen litovat. Protože ne vždy je to důvod k soucítění, i když leckdy ano. Z těch nepolitováníhodných si tu zmiňme kupříkladu lásku mateřskou (nebereme-li v potaz incestní výjimky potvrzující pravidlo), lásku k vlasti či lásku k bližnímu svému, z těch spíše politováníhodných (i když se opět našly výjimky, pro něž toto bylo vším a dělalo jim to dobře) pak uveďme třeba lásku k Sovětskému svazu. Tyto lásky byly a jsou vesměs láskami bez sexu, nepovažujeme-li tedy za obcování projevy jako objetí a láskyplné polibky rodiče s dítětem či soudruhů navzájem. Alespoň žádný z análů (nezaměňovat s anály!) nezmiňuje, že by třeba na stranických konferencích znělo mimo plamenných projevů o dosažených úspěších i rozepínání zipů a to, co poté při sexu následovává.
Obojí v titulku zmíněné je tudíž skutečností, již nelze popírat. Otázkou jinou ovšem je, nakolik ochotně se s touto realitou kdo z nás ztotožňuje.
Já osobně se navzdory zvyšujícímu se věku přikláním k variantě lásky se sexem, ovšem každému co jeho jest.

Viktor

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 17. 8. 2012: Sex bez lásky, láska bez sexu

  • Měla jste někdy sex bez lásky?
  • Prožila jste někdy lásku bez sexu?
  • Máte na sex bez lásky či lásku bez sexu vyhraněný názor?

Své příběhy a úvahy mi zasílejte jako příspěvek k tématu do redakční e-mailové schránky (viz níže), a to nejpozději 17. 8. 2012 v 15.00 hodin. Pokud chcete mít větší šanci na uveřejnění příspěvku, a´t je dlouhý alespoň jako tento odstavec textu. Z uveřejněných příspěvků vyberu jeden, jehož autorku odměním dárkem k tématu víc než vhodným, totiž erotickou hrou pro dva Nevinné hrátky (vydalo Albi).

hratky

Reklama