Putovní výstava 10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR byla zahájena 5. září 2012 v prostorách Výstavní chodby v přízemí a na Révovém nádvoří Národní knihovny (NK) ČR. Panelová expozice zobrazující snímky z 10 vesnic a 10 měst oceněných v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe, ale i dvou sídel, která usilují o přízeň v letošním klání, se v Klementinu zdrží až do 12. října 2012. Poté se přesune do Uherského Hradiště.

smrzice

Mezinárodní soutěž Entente Florale Europe, ve volném překladu Evropská kvetoucí sídla, vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP) se sídlem v Bruselu. Projekt iniciovaly už roku 1975 dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl od začátku kladen na květinovou výzdobu měst a obcí, i pořádek a čistotu v sídlech. Postupem času se zaměření soutěže rozšiřovalo o důraz na příznivé životní prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný společenský, kulturní a ekonomický život. Do soutěže je v současnosti zapojeno 12 evropských zemí, z nichž každá vysílá po jednom ze svých zástupců za obec a město. Česká republika se soutěže účastní od roku 2002 za organizačního zajištění prostřednictvím občanského sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) a díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova.

„Jsme rádi, že můžeme v Klementinu jako první prezentovat výstavu, která by měla inspirovat k větší vnímavosti a ohleduplnosti vůči okolí, ve kterém žijeme, a doufám, že vzbudí zasloužený zájem nejen u uživatelů knihovny, ale i širší veřejnosti,“ řekla Zuzana Hochmalová, vedoucí Oddělení výstav NK ČR. Nádheru flóry v souladu s architekturou a urbanismem bude možné obdivovat na 11 exteriérových dvoustranných panelech s fotografiemi (1 panel za každý rok, jedna strana za sídlo v daném roce), které budou k vidění na Révovém nádvoří Klementina. Ve Výstavní chodbě bude prezentace zastoupena cca 12 panely s fotografiemi i dalšími exponáty ve vitrínách. „Výstava je určena širokému spektru návštěvníků - laikům i odborníkům, úředníkům i veřejnosti. Naším cílem je zvýšit povědomí o této zajímavé soutěži a současně tak předat motivaci a inspiraci k pozitivním změnám našich měst a vesnic. Ohlédnutí za posledními deseti lety názorně dokumentuje jak bohatost našeho kulturního dědictví v České republice, tak i rozmanitost a množství vykonané práce v oblasti péče o životní prostředí. Právě popularizací soutěže bychom rádi přispěli k uplatňování kvalitních architektonických projektů, k zapojení co největšího počtu obyvatel do zkrášlování našich sídel, ale také k vědomí spoluodpovědnosti za péči o ně,“ uvedla ředitelka občanského sdružení SZKT ing. Dana Štechová. Po hostování v Klementinu bude výstava celý rok putovat po českých a moravských městech (např. Uherské Hradiště, Semily, Havířov, Tábor, Plzeň, Děčín...) až do 31. října 2013, kdy bude ukončena v prostorách Senátu ČR.

foto

Výstava je pořádána pod záštitou ministryně kultury ČR Aleny Hanákové, Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí.

Výstavu je možné navštívit v termínu 5. 9. - 12. 10 2012 na Výstavní chodbě a Révovém nádvoří v přízemí Národní knihovny ČR každý den od 9.00 do 19.00 s výjimkou neděle. Vstupné pro uživatele a držitele průkazu Národní knihovny ČR je zdarma, pro ostatní návštěvníky 5 Kč.

Více zde: http://www.nkp.cz/

Zdroj a foto: tisková zpráva NK

Reklama