Žáci devátých ročníků, kteří se hlásí na střední školu, kde budou skládat talentové zkoušky, musí přihlášky odevzdat do konce listopadu. Ostatní mají čas do března.

school

Žáci devátých tříd mají za sebou teprve dva měsíce nového školního roku, ale už by měli být rozhodnuti, na kterou školu se chtějí hlásit. Zvlášť tehdy, zvažují-li školu, kde budou muset skládat talentové zkoušky. K odeslání přihlášky na takovou školu jim totiž zbývá poslední měsíc.

Jak a kdy podat přihlášku?

Letos nově nepodávají žáci přihlášky ke studiu prostřednictvím své základní školy, jak tomu dosud bylo, ale odesílají ji sami přímo řediteli školy, na kterou se hlásí. Každý žák může v prvním kole přijímacího řízení podat až tři přihlášky. Pokud neuspěje na žádné z vybraných škol, musí si počkat na vyhlášení druhého kola, kde počet přihlášek už není omezen. Není povinností ředitele školy druhé kolo vyhlásit, ale často se tak stává za účelem doplnění chybějícího počtu studentů.

Jestliže jde o obor s talentovou zkouškou, musí být přihláška odeslána do 30. listopadu 2010. Ostatní školy přijímají přihlášky do 15. března 2011.

Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky obvykle probíhají na začátku roku, nejčastěji v lednu. Přesná data u jednotlivých škol by měla být zveřejněna nejpozději od posledního říjnového dne.

První kola běžných přijímacích řízení proběhnou ve všední dny v termínu od 22. dubna do 7. května 2011. Přesné datum stanoví ředitelé škol. Datum spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných studentů by mělo být zveřejněno nejpozději 31. ledna.

Kdy se dozvíte, jak jste dopadli?

Výsledky přijímaček byste měli znát do sedmi dnů od konání zkoušky. Pozor! Do pěti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí je třeba předložit zápisový lístek. Pokud tak přijatý uchazeč o studium neučiní, automaticky ztrácí nárok stát se žákem školy.

  • Podrobnosti o přijímačkách si můžete přečíst na stránkách Ministerstva školství: ZDE.
  • Formuláře přihlášek si můžete stáhnout ZDE.
Reklama