Návštěvu výstavy České historické betlémy si v Národní knihovně ČR můžete doplnit o zajímavosti týkající se počátků, rozšíření a zlidovění zvyku betlémy stavět. PhDr. Zita Suchánková, ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, připravila pro zájemce přednášku na téma Tradice stavění betlémů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která se bude konat v úterý 11. prosince od 17 hod. v Zasedacím sále.

betlemy1

Příběhy betlémů i jejich tvůrců bude na prosincové přednášce NK ČR pro veřejnost vyprávět odbornice na slovo vzatá - místopředsedkyně Českého sdružení přátel betlémů a členka mnoha dalších českých betlemářských sdružení i spolků, bývalá ředitelka Třebechovického muzea betlémů a současná ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. PhDr. Zita Suchánková připomene historické souvislosti fenoménu v celosvětovém kontextu s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Zmíní významná betlemářská střediska, okolnosti jejich vzniku a typické rysy jejich výtvarného projevu. Upozorní, co na jednotlivých betlémech určitě nepřehlédnout a vysvětlí neměnná pravidla jejich stavění. Seznámí posluchače i s jejich tvůrci: profesionálními mistry oboru, ale také poučenými laiky i neškolenými nadšenci.

betlemy2

betlemy3Zazní i příběhy s betlémy či jejich autory spojené. „Betlémy a lidé kolem nich jsou často zdrojem řady zajímavých, mnohdy velmi emotivních příběhů,“ líčí Zita Suchánková. A dodává: „Jedním z nejzajímavějších je třeba složitý příběh Třebechovického Proboštova betlému a jeho tvůrců, který započal v 19. století a byl výrazně ovlivněn oběma světovými válkami, tíživým obdobím padesátých let a falešnými restitučními nároky i soudy o převod do soukromého vlastnictví v 90. letech minulého století. Nelze také nevzpomenout na poslední králické řezbáře Josefa Schwarzera st. i jeho syna stejného jména z Dolní Hedče, kteří byli svědky zániku velmi slavné tradice, jež zaznamenala vrchol i pád během jednoho století.“

Návštěvníci se však na přednášce mohou zeptat i na aktuální dění v oblasti betlemářství a na novinky z XIX. světového betlemářského kongresu v rakouském Innsbrucku, kterého se Zita Suchánková rovněž zúčastnila.

Přednášky pro veřejnost na nejrůznější zajímavá témata se konají každý měsíc od 17.00 v Zasedacím sále v 1. patře hlavní budovy NK ČR. Přednáška Tradice stavění betlémů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se uskuteční v úterý 11. prosince 2012. Vstup je zdarma.

Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz

 

Reklama