Jelikož se náš čas stále nachází v době listopadu, tedy měsíci dušičkovém a z mého pohledu nejspirituálnějším, nabízíme vám dnes seznámení s jednou z duchovních veličin všech dob. Touto mysteriózní osobou není nikdo jiný než Helena Petrovna Blavatská.

Helena Petrovna BlavatskáToto jméno je úctyhodným pojmem především mezi duchovně hledajícími jedinci a život této ojedinělé osobnosti rozhodně stojí za hlubší probádání. :-) Když se podíváte na její fotografii, asi vás svým celkovým zjevem příliš nezasáhne, ovšem její oči jsou takové, na které se nezapomíná.

Helena Petrovna Blavatská se narodila 12. srpna v Novorusku jako dcera plukovníka a později generála. Její matka byla spisovatelka, které se přezdívalo ruská George Sandová, zemřela však brzy, když bylo Heleně sedm let. Dětství pak prožila u své babičky, slavné botaničky. Ta byla také vedle maminky Heleniným velkým vzorem. Pod vlivem těchto výrazných osobností Helena vyrostla v naprosto nekonformní bytost. Malou Helenku také svým způsobem formovalo i služebnictvo, jež se o ni staralo a podporovalo její přesvědčení v nadpřirozené schopnosti. Od dětství totiž projevovala parapsychologické schopnosti, jež ovšem její rodinu silně znepokojovaly. Zřejmě jimi sami neoplývali, a tak jim nerozuměli…

Podle Prof. Delia S. Guzmána se A. P. Sinnett domníval, že už v raném věku byla Helena chráněna jistými nenormálními zákroky, schopnými ovlivnit fyzickou úroveň, když to okolnosti vyžadovaly. V jejím životě bylo vskutku mnoho situací, kdy mohla utrpět nebezpečné úrazy nebo zemřít, kdyby nebylo těchto zázračných zákroků. Podobně o tom píše i hraběnka Wachtmeisterová - v dětství vídala Helena často ve své blízkosti určitou astrální formu, která se jí vždy zjevovala v okamžiku nebezpečí a zachraňovala ji v těch nejkritičtějších okamžicích. H. P. B. si zvykla považovat tuto astrální formu za svého strážného anděla a cítila se být pod jeho ochranou a vedením…

Helena již jako dítě byla náměsíčná a jasnovidná, dokázala vyvolávat duchy zemřelých a v přírodě uměla komunikovat se skřítky a rarášky. Velmi často a ráda vyhledávala vyhlášené čaroděje a místní šamany. Ve svých patnácti letech poprvé objevila knihy o magii a alchymii, které ji značně ovlivnily. Brzy se vdala za generála Nikifora Vasilijeviče Blavatského staršího o 22 let, ale podle jejího tvrzení toto manželství nebylo nikdy fyzicky naplněno. A Helena od něj také záhy odchází. Poté prožila mnoho milostných románků a porodila své jediné dítě, které se bohužel narodilo postižené a v pěti letech umřelo. Po smrti synka Helena cestovala po světě a dále se vzdělávala, jak sama říkala, u povznesených mistrů. V Káhiře dokonce založila duchovní společnost pro okultismus spolu s Emmou Cuttlingovou. Nějaký čas také žila a působila v New Yorku, kde vzbudila velký zájem svými ojedinělými Helena Petrovna Blavatskápsychickými schopnostmi, které zahrnovaly také božský zrak, vysílání vědomí z těla, telepatii, levitaci, božský sluch a materializaci. Také se podruhé provdala za Michaela C. Betanellyho, ale ani toto manželství nebylo šťastné a skončilo rozvodem. V roce 1875 zakládá Helena spolu s dalšími podobně založenými Theosofickou společnost, která byla moderním gnostickým hnutím konce 19. století, které se inspirovalo hinduismem a buddhismem. Byla to právě ona, která byla příkladem pro mohutnou vlnu, které dnes říkáme New Age. A mnoho lidí se dodnes domnívá, že podstatnou část této vlny tvoří právě základ jejích názorů. Tato výjimečná žena zemřela 8. května 1891 a její poslední slova byla: Udržte neporušenou linii (duchovní). Nedovolte, aby má poslední inkarnace byla omyl…

Helena podle dochovaných svědectví ovládala živlové vlastnosti, čímž se liší všichni titáni. Byla to žena svými současníky na jednu stranu zoufale nepochopena, byla zneklidňující svými schopnostmi, protože její učení, její napadení pevnosti materialismu vyvolalo velké nepochopení, pobouření a zlobu. Její učení o bohu a metafyzických osnovách a Božské evoluci kosmu, přírody i člověka samotného dováděly k šílenství náboženské instituce, které pak vylévaly svou zlost na této jedinečné ženě. Podle Heleny Rerich byla tato osobnost ohnivou vyslankyní Bílého bratrstva, ona měla štěstí, že získala postupně učení od velkých učitelů v jednom z Ášramů v Tibetu. Ona byla velkým Duchem, který na sebe vzal těžký úkol dát pohyb vědomí lidstva připoutaného v mrtvých tématech dogmatismu a uvízlého v poutech atheismu. Kdyby Helena Petrovna Blavatská žila ve středověku, podle mého názoru by se dozajista nedožila takového věku, zřejmě by skončila na hranici upálena jako čarodějnice. Mnoho lidí ji za jejího života označovalo za podvodnici… Těžko soudit, mnoho jedinců to, co nechápe či jej převyšuje, potřebuje podupat, poplivat anebo rovnou zničit. Jisté je však jedno, i když H. P. B. již dávno není fyzicky mezi námi, bude vždy patřit k těm, na které se nezapomíná a jejichž odkaz tu s námi bude navždy. Otisk její existence nesmaže ani tmářství, ani nepochopení, ba ani čas. :-)

Knižní díla Heleny Petrovny: Odhalená Isis, Tajná nauka, Hlas ticha, Klíč k Theozofii

Zdroj fotografií: www.wikipedia.org

Reklama