Antibiotika jsou vhodná pouze na bakteriální infekce. Při jejich užívání je pak velmi důležité také jejich správné dávkování, tzn. dostatečně vysoké dávky, správné intervaly a dodržování délky podávání.

léky

Obecně se dá říct, že správné dávkování antibiotik je v praxi problém. I o tom jsme si povídali s MUDr. Václavou Adámkovou, primářkou Klinické mikrobiologie a ATB centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Paní primářko, co přispívá ke snížení účinků ATB?
Nevhodně podaná ATB. To znamená třeba nízká dávka ATB, je např. rozdíl, když má pacient 70, nebo 110 kilo. Ale těch hledisek je víc. Lék je potřeba správně nadávkovat vzhledem k váze pacienta a pak podle toho, kde ta infekce probíhá, protože ne každé ATB může všude stejně pronikat, třeba když má někdo zápal plic, tak ATB tam pronikají relativně dobře, ale když bude mít zánět mozku, tak hůře.

Čím je ještě ovlivněná dávka ATB?
Ta dávka je ovlivněná tou váhou (u dětí se to automaticky přepočítává na váhu a den a u dospělých se to k váze vztahuje orientačně) a také tím, jestli je člověk jinak zdravý, hlavně záleží na tom, jestli má v pořádku játra a ledviny. Protože ATB se odbourávají buď v játrech, nebo v ledvinách. Když bude mít tedy pacient nějaké onemocnění ledvin, musí se při podávání ATB, která se odbourávají v ledvinách, ta dávka úměrně tomu snížit, aby se mu ledviny nepoškodily.

To dávkování při léčbě je tedy asi hodně důležité?
To je nesmírně důležité. Protože když bude pacient tzv. poddávkován, může to vést k selhání léčby, a když to tělo infekci přesto nějak zvládne, může dojít k selekci té rezistence právě tím, že ta dávka není dostatečná, aby bakterie zahubila, ale jen je tak podráždí, a ty bakterie mají čas na to nějak zareagovat a vyvinout rezistenci. Proto jsou potřeba dostatečně vysoké dávky, aby ta infekce nebyla útočná a v co nejkratší době se zlikvidovalo to, co jde, aby bakterie nedostaly šanci se bránit.

Co s tělem pacienta udělá, když je dávka špatná?
Když je dávka nízká, tak ta infekce nebude potlačena a může pacienta ohrozit na životě. Kdyby toho ATB měl teoreticky hodně, tak u mnoha ATB se nic nestane, naopak to bude lepší. Ale jsou i ATB, která se dávají spíš v nemocnici, které mohou být toxické na ledviny nebo neurotoxické na játra, a ty mohou ve větším množství pacienta ohrozit. Ale je to daleko méně časté než to, že se pacient poddávkuje, a ta infekce přejde do těžšího stavu. V komunitě pak dojde k tomu, že se infekce nezvládne doma a pacient musí být hospitalizován v nemocnici.

Jaká je praxe? Myslíte si, že praktičtí lékaři dodržují dávkování?
Ne. Samozřejmě jsou výjimky, ale bohužel tady v nemocnici vidíme hodně selhání, kdy ta infekce je nezvladatelná. A u nás je to v 90 % případů proto, že je pacient poddávkován, nikoliv proto, že by to bylo vyvolané rezistentní bakterií nebo že by byla nasazena špatná ATB. Často se stává, že výběr ATB je dobrý, měl by fungovat, kdyby byl býval správně nadávkován. To je daleko nejčastější problém, s kterým se setkáváme. Je to dnes a denně. Ale je to dáno také tím, že jsme velká spádová nemocnice, praktický lékař to ani zaznamenat nemusí.

Na závěr se ještě zeptám, jakými formami se ATB podávají?
Prášky, injekčně, nebo existují i v lokální formě – kapky, masti. A to je další problém, protože je tam málo účinné látky, obzvlášť u mastí. V případě různých kožních infekcí mastičky rozhodně nezabírají.

Zásadní poznatky o ATB

1. ATB jsou vhodná pouze na bakteriální infekci, nikoliv na virovou. Když se používají na zvýšenou teplotu a pobolívání v krku, nezaberou, na to stačí třeba Paralen, ale naopak to vede k tomu, že bakterie si vytvoří rezistenci (odolnost) a nakonec na ně nezabere ani jiné ATB.

2. ATB musí být užíváno správně, proto jsou potřeba dostatečně vysoké dávky, správné intervaly a dodržování délky podávání! ATB určená po 6 hodinách se musí brát po 6 hodinách a po celou určenou dobu.

3. Pacienti by se neměli snažit ordinovat si sami ATB ve stylu: Paní doktorko, sousedka má ty žluté pilulky, tak já je chci taky… O ATB musí vždy rozhodnout lékař.

Co je co?

Empirická léčba:nasazení ATB pouze na základě domněnky, bez dat a odebrání biologických vzorků k dalšímu vyšetření. Pokud původce infekce přesně neznáme, jsme na úrovni empirické léčby, kdy nějakého původce předpokládáme, takže usoudíme, že pravděpodobně toto ATB by mohlo být nejlepší.

Cílená léčba: podání léků na základě výsledků kultivačního vyšetření, je velmi vhodná. Cílená léčba je přesná léčba, kdy se pacientovi dávají nejvhodnější ATB. Nasadí se v případě, že víme, co je původcem infekce, a kdy přesně známe, jak je ten původce citlivý nebo rezistentní na dané ATB. Ze seznamu ATB pak vyberu nejvhodnější na základě jeho vlastností a klinického stavu pacienta.

Rezistence bakterií: odolnost, schopnost vzdorovat lékům.

Citlivost bakterií: stav, kdy víme, která ATB na bakterie zaberou.

Čtěte také:

Reklama