Podle nejnovějších výzkumů roste počet neplodných párů. V České republice se v současnosti rodí více než tři procenta dětí po mimotělním oplodnění.

Jednodušší případy mohou úspěšně vyléčit praktičtí gynekologové. Pokud je léčba neúspěšná, doporučuje se navštívit specializované pracoviště - centrum asistované reprodukce. Momentálně je na celém území České republiky registrovaných 24 center. Jedním z nich je i Sanatorium Pronatal, které vede pan Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc…

Pane docente, jste vedoucím lékařem Sanatoria Pronatal. Právě vy ho dokážete popsat nejlíp…
Sanatorium Pronatal je nestátní zdravotnické zařízení specializované na diagnostiku a léčbu neplodnosti.

Pro své pacienty zajišťuje kompletní diagnostiku (hormonální laboratoř, genetická laboratoř, klinická genetika, imunologie reprodukce, endoskopická diagnostika s operativou) a léčbu, včetně všech dostupných metod asistované reprodukce. Kromě řady odborných priorit bylo Sanatorium Pronatal první takto zaměřené pracoviště v ČR, které díky svému důrazu na kvalitu poskytovaných služeb získalo certifikaci podle mezinárodní normy ISO 9001 a patří mezi několik evropských pracovišť, jejichž embryologická laboratoř je mezinárodně certifikována podle normy ISO 170 25.

A jaké služby nabízíte pacientkám?
Zajišťujeme léčbu všech typů neplodnosti – podporu a vyvolání ovulace u žen, u nichž je sterilita podmíněna poruchou zrání a uvolňování vajíček, intrauterinní/nitroděložní/inseminace, chirurgické řešení neplodnosti a léčbu všemi metodami asistované reprodukce.
 
Kolik zákroků ročně provedete?

Ročně provádíme asi 1500 odběrů vajíček s následným přenosem embryí a asi 900 přenosů rozmražených embryí. Pracoviště koncentruje nejzávažnější případy andrologicky podmíněné (mužské) neplodnosti včetně případů azoospermie (úplné chybění spermií v ejakulátu), kdy se ve většině případů daří získat spermie ambulantním chirurgickým odběrem z nadvarlete nebo varlete.

Stále narůstá počet párů, u kterých je indikováno genetické vyšetření embryí ještě před jejich přenosem do dělohy: tento postup výrazně snižuje riziko  geneticky podmíněného potratu a zvyšuje celkovou efektivitu léčby.

Co je potřebné vědět před tím, než se pár nebo žena rozhodne využít služby specializovaného pracoviště? Dá se při zákrocích využít zdravotní pojištění? 
V České republice  si pacient může sám zvolit pracoviště, na kterém se bude léčit.

Většina takto specializovaných pracovišť má smlouvy se všemi pojišťovnami. Diagnostika a většina léčebných postupů při neplodnosti jsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

S doplatky musí pacient počítat při použití některých speciálních preparátů používaných pří léčbě anovulace (porucha zrání a uvolňování vajíček) a také v souvislosti s mimotělním oplodněním.
Mimotělní oplodnění (ve standardním provedení) je každé ženě z všeobecného zdravotního pojištění hrazeno 3x za život do 39-40 let, pojišťovny nehradí mikromanipulační metody (především vložení spermie do vajíčka pomocí mikroinjekce - ICSI), prodlouženou kultivaci embryí a zamražování (kryokonzervaci) embryí.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se mimotělního oplodnění, ptejte se prosím v diskuzi. V následujícím článku o centrech asistované reprodukce se vám budeme snažit na tyto dotazy odpovědět.

Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., se narodil 28.2.1955 v Praze.  Absolvoval vysokoškolské studium na FVL UK, které ukončil v roce 1980. Do roku 1985 pracoval jako sekundář na gynekologicko-porodnickém oddělení v Berouně, v roce 1983 složil I. atestaci. V roce 1991 se stal odborným asistentem Kliniky gynekologie a porodnictví IPVZ, od 1.6.1997 vedoucím Subkatedry reprodukční medicíny IPVZ. Vedoucím lékařem Sanatoria Pronatal je od roku 1996, kde realizuje své představy o optimálních diagnostických a léčebných postupech v oblasti mimotělního oplodnění. Řada jím realizovaných postupů určovala základní směr v oblasti asistované reprodukce v rámci Československa a posléze České republiky. Patří sem první porod po přenosu rozmraženého embrya, první porody po aplikaci mikromanipulačních postupů v oblasti zona pellucida, aplikace kokultivačních systémů apod. Ve svých přednáškách předává své zkušenosti na řadě domácích i zahraničních sympózií.

Přehled center asistované reprodukce najdete TADY (stačí kliknout).

Rozhovor připravila Natália A. Roľková
Reklama