S novou metodou transplantací plic bude pracovat tým pod vedením profesora Roberta Lischkeho, přednosty III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Transplantace plic v České republice čeká zásadní přelom.
Na III. chirurgické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol právě probíhá příprava na zavedení nové metody transplantací označované jako Ex vivo perfúze plic. „Mnoho si od této metody slibujeme. Měla by přinést více orgánů pro naše pacienty a tedy větší počet transplantací, protože bude možné využít i ty orgány, které jsme museli odmítat pro jejich špatnou funkci. Ex vivo perfúze umožní vyjmutý orgán vyšetřit a případně i vyléčit, tedy zcela zásadně zlepšit a obnovit jeho ztracenou funkci,“ vysvětluje profesor Robert Lischke, přednosta kliniky a vedoucí transplantačního týmu, který nedávno získal profesorský titul v oboru chirurgie.

pV současnosti má jeho tým za sebou krátký studijní pobyt v anglickém Newcastlu a v příštích týdnech proběhnou první experimentální zkoušky metody u nás. „Pokud budou experimenty úspěšné, nebude nic bránit klinickému využití této metody pro transplantace
u pacientů na čekací listině,“ popisuje profesor Lischke. Současně probíhá formální proces uznání této metody jako Nové léčebné metody, díky kterému ji bude možné v České republice a Fakultní nemocnici Motol provádět. Ačkoliv se jedná o novou metodu, neznamená
její použití výrazné zvýšení nákladů
na transplantace. Finančně náročnější je pouze nákup techniky a materiálu, nikoliv samotný provoz.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol je jediným českým pracovištěm, které náročné transplantace plic provádí od roku 1997. Jde přitom o mimořádně komplikované transplantace, které je nutné každému pacientovi „ušít na míru“, vzhledem
k jeho tělesným proporcím, onemocnění
i celkovému zdravotnímu stavu. „Nedávno jsme úspěšně provedli první re-transplantaci,
kdy jsme pacientku, která byla již 14 let
po transplantaci a její transplantovaná plíce přestala fungovat, znovu zařadili na čekací listinu a podstoupila svou druhou transplantaci,“ dodává profesor Lischke. V současnosti je
u nás provádí 20 transplantací plic ročně a na nový orgán čeká okolo 40 lidí, pro které jde o jedinou možnou metodu léčby poté, co byly jiné možnosti již vyčerpány. Pacienti se dostávají na čekací listinu ve velmi vážném zdravotním stavu, kdy i sebemenší pohyb pro ně znamená extrémní vyčerpání. Naopak úspěšná transplantace je vrací zpět do aktivního života a často i do zaměstnání.

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (1966), přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, specialista na hrudní chirurgii, člen výboru České transplantační společnosti, člen České chirurgické společnosti ČLS JEP, člen Evropské společnosti hrudních chirurgů.

 III. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol je špičkové pracoviště v oblasti břišní a chirurgie. Každý rok je zde provedeno okolo 3000 zákroků.
Jako jediné v ČR provádí transplantace plic od roku 1997.

redakční zdroje

Reklama