Rodina

Předmanželská smlouva vám může zachránit spoustu nervů i peněz

Počet uzavíraných předmanželských smluv u nás roste. Uzavírají ji nejčastěji páry, z nichž jeden partner má výrazně rozdílné finanční zázemí, nebo je cizinec. K notáři přicházejí také snoubenci, kteří mají špatné zkušenosti z předchozích manželství. Víte, co taková předmanželská smlouva obsahuje, a co ne?

marraige

Případů, kdy si mladá žena vezme zámožného staříka, poté se s ním rozvede a dostane tučné „odškodné za ztracené mládí“, je bezpočet. Přitom by stačilo tak málo, kdyby onen stařík uzavřel náležitou předmanželskou smlouvu.
Ale nemusíme ani ke staříkovi.  Zahořet láskou může i mladý a pohledný podnikatel, dejme tomu k přitažlivé, majetkem neoplývající „servírce“.
Rodiče ženicha se mračí, představovali si pro svého syna jinou partii. Ale co, ještě, že ho donutili uzavřít v té jeho slepé zamilovanosti předmanželskou smlouvu.
Budoucí nevěsta se sice napřed urazila, ale nakonec požadavek uznala.

Podle slov JUDr. Františka Horáka z notářské kanceláře Praha 2, je v dnešní době předmanželská smlouva naprosto samozřejmou událostí. Lidé si uvědomují, že dohoda upravující společné jmění manželů jim může v případě rozvodu zachránit spoustu peněz i nervů.
Svatbou započne společné jmění manželů. Ale pozor, rozhodně zde neplatí: „Co je mé, je teď i tvé.“, Podle českého právního řádu si mohou novomanželé nejvýš říct: „Co teď získám já, to získáš i Ty: dodává: JUDr. František Horák.

Nejčastěji uzavírají předmanželskou smlouvu páry, z nichž jeden partner má výrazně rozdílné finanční zázemí, nebo je cizinec, a pak také ti, kteří mají špatné zkušenosti z předchozích manželství.

Právní úkon předmanželské smlouvy musí být učiněn svobodně
Podmínkou platnosti smlouvy je, aby její obsah neodporoval zákonu, ani jej neobcházel, nepříčil se dobrým mravům a byl učiněn svobodně. Z občanského zákoníku, který tyto smlouvy upravuje (§§ 143-151) vyplývá, že se jedná pouze o možnost dohody o tom, jaký bude za trvání manželství majetkový režim manželů. Nic nebrání tomu, aby ve smlouvě bylo rovněž uvedeno, jaký majetek má každý ze snoubenců před uzavřením manželství.

Do společného jmění manželů patří movitý i nemovitý majetek
Do společného jmění manželů patří movitý i nemovitý majetek, nabytý některým z manželů, nebo oběma společně, v době trvání manželství, s výjimkou majetku, který získal jeden z manželů darem, dědictvím nebo restitucí, dále majetku, jenž si jeden z manželů pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví, případně také majetku, který podle své povahy slouží výlučné osobní potřebě jednoho z manželů.

V praxi se lze často setkat i s rozšířením společného jmění manželů, především se to týká rozšíření o nemovitosti, které dosud vlastnil jen jeden z manželů.

Uzavření předmanželských smluv je nejvýhodnější pro...
Uzavření předmanželských smluv je nejvýhodnější především pro podnikatele, společníky veřejných obchodních společností, pro osoby, které za určité závazky ručí celým svým majetkem, tedy i společným majetkem manželů.
Předmanželská smlouva může mít své opodstatnění i tehdy, když budoucí manželé s sebou do manželství vnášejí výrazně rozdílnou výši majetku či dluhů a chtějí se vyhnout úpravou společného jmění manželů případným budoucím sporům.

Sankce za nevěru? (zatím) Nesmysl!
Vymáhání plnění jiných smluvních manželských povinností, do nichž spadá i případné neplnění „manželských povinností“ či nevěra, soudně v Česku ještě nikdo nezkoušel. Tento typ kauz v judikatuře neexistuje. Stejně tak ani to, kdo z manželů se bude po rozvodu starat o děti. V tomto případě nezáleží na majetkových poměrech rozvedených rodičů, ale na rozhodnutí soudu.

Předmanželská smlouva lze uzavřít i za trvání manželství
Předmanželskou smlouvu lze uzavřít jak před sňatkem, tak i za trvání manželství, kdy si manželé upravují své vzájemné majetkové poměry. Uzavřenou smlouvu lze kdykoliv v budoucnu formou notářského zápisu zrušit nebo změnit její obsah, pokud se na tom oba manželé dohodnou.

Smlouva musí mít formu notářského zápisu
Advokáta k sepsání manželské smlouvy nepotřebujete (i když se doporučuje), ovšem bez notáře se neminete. Tato smlouva totiž ke své platnosti vyžaduje notářský zápis, za který pak náleží notáři odměna dle notářského tarifu. Její výše se odvíjí s ohledem na hodnotu majetku, jehož se předmanželská smlouva týká.

Poděkování JUDr. Františku Horákovi z notářské kanceláře Praha 2

   
06.06.2013 - Rodina - autor: Alexandra Stušková

Komentáře:

 1. [24] Rikina [*]

  fiserovam — #23 co by řekl, nic. Sml57 Normálně zabaví všechno, co najde, a člověk pak musí k soudu a podat žalobu na vyloučení majetku z exekuce. Sml80

  superkarma: 0 11.06.2013, 07:51:16
 2. [23] fiserovam [*]

  Zajímavé by bylo,když se jeden z partnerů dostane do osobní složité situace (udělá dluh)y, co na takovou předmanželskou smlouvu  a její případné vypořádání řekne exekutor.

  1. na komentář reaguje Rikina — #24
  superkarma: 0 08.06.2013, 11:24:41
 3. [22] helešicová [*]

  Kdysi jak jsem se já vdávala žádné předmanželské smlouvy nebyly .Ani bych ji nechtěla,jinak bych se nevdala.

  superkarma: 0 07.06.2013, 21:12:54
 4. avatar
  [21] Jindriska8 [*]

  denkas — #16 To je jako u nás!!Sml30

  superkarma: 0 06.06.2013, 21:44:45
 5. avatar
  [20] tauferova monika [*]

  Asi bych s tí problém nemělaSml23,určitě by to ušetřilo pár bezesných nocí....

  superkarma: 0 06.06.2013, 20:23:00
 6. [19] vercicak23 [*]

  á s manželem nemám žádnou smlouvu a ani bych jí nechtěla,vše funguje jak má

  superkarma: 0 06.06.2013, 19:38:48
 7. avatar
  [18] peetrax [*]

  dasena — #14 Toru potěší, že ji bereš jako celebritu. Sml16

  superkarma: 0 06.06.2013, 18:54:53
 8. [17] martinik [*]

  Nemám manžela ani ani smlouvu. Ale máme dvě krásné děti.Sml16

  superkarma: 0 06.06.2013, 18:03:26
 9. avatar
  [16] denkas [*]

  Nemám manžela,nemám smlouvuSml80 A co máme je vše mojeSml30

  1. na komentář reaguje Jindriska8 — #21
  superkarma: 0 06.06.2013, 17:54:00
 10. avatar
  [15] carmi [*]

  Při rozvodu se může smlouva hodit, ale když ji někdo bere jako pojistku proti dluhům partnera, tak je většinou na nic.

  superkarma: 0 06.06.2013, 16:25:21
 11. avatar
  [14] dasena [*]

  Když nic nemám, nemůžu nic uzavíratSml30 a to co jsme nabyli v manželství je nás obou a nemám starosti, jako naše celebritySml30

  1. na komentář reaguje peetrax — #18
  superkarma: 0 06.06.2013, 15:29:32
 12. avatar
  [13] řinka [*]

  Chápu,že při dnešní rozvodovosti může být smlouva užitečná ale stejně by to pro mě bylo ponižující.

  superkarma: 0 06.06.2013, 14:49:07
 13. avatar
  [12] Altamora [*]

  terezalah — #4 Jak asi dopadne manželství, kde se už na začátku vyhýbají nepříjemným tématům? Kdybych se znovu vdávala, nechala bych přinejmenším před svatbou  sepsat, s jakým majetkem kdo do manželství vstupuje. Ono se pak špatně dokazuje, kdo co vlastnil. V případě manželů, kteří jsou už starší a kteří mají děti z předchozích svazků, to považuji za velmi důležité. V takovém případě bych i trvala na závěti. Nerada bych, aby mě potomci mého nového partnera považovali za zlatokopku. Stejně tak bych nerada, aby moje děti byly kráceny, kdybych měla nějaký majetek. (Čistě hypotetická úvaha, nemám v úmyslu se rozvádět, doufám, že neovdovím a taky už bych se nikdy znovu nevdala, kdyby se to náhodou stalo.)

  superkarma: 5 06.06.2013, 13:41:34
 14. avatar
  [11] lenig [*]

  neměla jsem ji ani poprvé (vdavky 1982), kdy se to nenosilo, ale ani podruhé před necelými 3 roky. Kdo nic nemá, ten nemusí mít smlouvu Sml30Sml30Sml30

  superkarma: 0 06.06.2013, 12:56:39
 15. avatar
  [10] marde [*]

  Je lepší se domluvit před svatbou, než se při rozvodu o všechno handrkovatSml22

  superkarma: 0 06.06.2013, 11:48:59
 16. avatar
  [9] peetrax [*]

  ToraToraTora — #5 pravdu máš, předsedo. Sml67

  superkarma: 0 06.06.2013, 11:48:20
 17. [8] Rikina [*]

  Možná by se to hodilo, aby člověk nemusel složitě dokazovat, že obrazy starých mistrů a zlaté šperky měl už doopravdy před svatbou, jako dědictví po předcích (k takovým věcem obvykle nejsou účtenky), kdyby to bylo vyjmenováno, vyfotografováno, a jednoznačně vypíchnuto jako majetek před vstupem do manželství. Sml80

  superkarma: 0 06.06.2013, 10:51:52
 18. [7] Rikina [*]

  Nemá to smysl, když oba manželé nemají než pyžamo a kartáček na zuby. Stejně člověk nikdy nepostihne všechny možné varianty, které by mohly v budoucnu nastat. Sml80 Řešila bych to v okamžiku, kdy jeden už podniká a druhý ne, nebo s tím jeden začne v průběhu manželství. Tam je na místě rozdělit práva a povinnosti. Nebo když si beru někoho, kdo už se stačil zadlužit, ne-li osobně zbankrotovat (sice je otázka, proč si někoho takového brát, ale stává se). V předmanželské smlouvě ale nemůže být nic, co by bylo v rozporu s platnými zákony, takže ten prostor k jednání a rozdělování není příliš velký. Sml80

  superkarma: 0 06.06.2013, 10:47:36
 19. avatar
  [6] Hanula [*]

  Sml16já jsem pro - v případě rozvodu je vše jednoduššíSml67

  superkarma: 0 06.06.2013, 10:41:34
 20. avatar
  [5] ToraToraTora [*]

  terezalah — #4 Nedůvěry? Spíš prozíravosti. Společné jmění manželů je totiž takové zaklínadlo o jehož všech rozměrech a podobách nemá moc lidí ani páru. narazí na ně až když je nejhůř a jak jsem již řekla, nemusí se ani rozvádět. Ale chápu, že když člověk vybírá šaty, objednává hostinu, zařizuje obřad  a maluje si svět narůžovo, nechce vymýšlet, jak rozdělit majeteke. Předmanželská smlouva je špatný výraz, jde o Dohodu o rozdělení spol. jmění manželů a lze ji uzavřít i za dob trvání manželství, ne jen před svatbou. my to takhle udělali a jsem za to ráda.

  1. na komentář reaguje peetrax — #9
  superkarma: 1 06.06.2013, 09:38:02
 21. avatar
  [4] terezalah [*]

  Nikdy bych předmanželskou smlouvu nechtěla, ...i když asi z nějakého pohledu to rozumné je , ale přijde mi to jako důkaz "nedůvěry" hned na začátku manželství...

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #5
  2. na komentář reaguje Altamora — #12
  superkarma: 0 06.06.2013, 09:33:22
 22. [3] funnka [*]

  smlouvu nemáme a nepotřebujeme

  superkarma: 0 06.06.2013, 09:32:45
 23. avatar
  [2] ToraToraTora [*]

  Smlouvu máme. Hodí se i v několika oblastech manželského soužití nejen při rozvodu.

  superkarma: 0 06.06.2013, 09:28:29
 24. avatar
  [1] gerda [*]

  Peníze vládnou všem a je pryč doba, kdy se člověk nechtěl partnera dotknout představou, že po pár letech může být všecko jinak. Já se ale přiznám, že bych se k tomu nedonutila ani dnes, pořád si myslím, že si dokážu vybrat takového, u kterého není potřeba dělat předem pořádek na papíře......tedy je to ryzí teorie, už mám nadosmrti vybráno.Sml16

  superkarma: 0 06.06.2013, 09:03:07

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme