Předčasná ejakulace je nejčastější sexuální dysfunkcí u mužů do 60 let. Zároveň je také jednou z těch nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených poruch vůbec. U mužů s předčasnou ejakulací je velmi krátká fáze vzrušení, následovaná normální erekcí, zakončená velmi rychlou ejakulací a orgasmem.

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV) uvádí, že v celosvětovém měřítku trpí předčasnou ejakulací přibližně jeden z pěti mužů. Jedná se tedy o častější jev, než jsou například poruchy erekce (erektilní dysfunkce). Je také důležité zmínit, že předčasná ejakulace nesouvisí s věkem muže. Přibližně 90 % mužů, kteří trpí předčasnou ejakulací, udává, že doba od sexuálního vzrušení k orgasmu je u nich kratší než 1 minuta. Zbývajících 10% mužů uvádí, že je to čas mezi 1 a 2 minutami.

man

Je vědecky podloženo, že minimálně celoživotní předčasná ejakulace, kterou zaznamenává většina pacientů, má částečnou souvislost s psychikou, a částečně se jedná o organické postižení, u kterého se předpokládá, že souvisí se sníženou koncentrací serotoninu, jednoho z přenašečů nervových vzruchů v mozku. Ten hraje klíčovou roli v procesu ejakulace. U stejného jedince se při tom mohou ve vzájemném vztahu vyskytovat jak psychologické, tak organické faktory.

Předčasná ejakulace je komplexní medicínský problém, který může souviset s řadou různých faktorů a projevuje se převážně dvojím způsobem. Jednak velmi malou až nulovou schopností kontroly muže nad vlastní ejakulací, za druhé pak velmi krátkým časem, který uplyne od začátku pohlavního styku do mužova vyvrcholení. Většinou tento interval trvá od jedné do maximálně dvou minut. „V obecném slova smyslu však můžeme říci, že předčasná ejakulace je každá, která nevede k uspokojení obou partnerů. Pokud tento stav přetrvává delší dobu, vede k nesouladu, ke stresu jak ženy, tak muže, k frustraci, k odmítání pohlavního styku ženou, k narušení vztahu obou partnerů, popřípadě až k rozpadu vztahu,“ dodává androlog, MUDr. Karel Kočí.

Existují dva typy předčasné ejakulace:

1.      Primární (také označována jako „celoživotní”) – se dostavuje už při prvním pohlavním styku a trvá po celou dobu, kdy je muž sexuálně aktivní. V případě primární předčasné ejakulace se ejakulace dostavuje příliš rychle - zpravidla ještě před zavedením penisu do vagíny, eventuálně 1 až 2 minuty po ní.

2.      Sekundární (také označována jako „získaná”) – se projevuje během do té doby bezproblémového sexuálního života muže. Může být zapříčiněna jak emočními faktory – například traumatickou sexuální zkušeností, tak i faktory fyziologickými, jako jsou například urologické choroby, anatomický stav (krátká uzdička, hypersenzitivita žaludu, fimóza atd.), vedlejší účinek léčby nebo případně užívání drog.

Navzdory tomu, jak moc je předčasná ejakulace rozšířená, zůstává stále jednou z nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených sexuálních dysfunkcí. Je to dáno tím, že se jedná o velmi citlivý osobní problém, o kterém se muži stydí mluvit a jít s ním ke svému lékaři. Řada mužů nevyhledá pomoc také proto, že si myslí, že se jejich problém s předčasnou ejakulací nedá nijak řešit. V důsledku to znamená, že přibližně jen 9 % mužů, trpících předčasnou ejakulací, navštíví se svým problémem lékaře a přibližně 70 % z nich to učiní v rámci lékařské prohlídky, na kterou původně šli z úplně jiného důvodu. Plných 91 % mužů přiznává, že nikdy ani neuvažovali o možnosti vyhledat odbornou pomoc.

Co je příčinou?

Odpovědí na tuto otázku může být několik. Předčasná ejakulace totiž může mít celou řadu příčin, od těch psychologických až po tělesné. V případě emocionálních a psychologických faktorů nejčastěji hovoříme o traumatizujících sexuálních zážitcích. V případě tělesných faktorů se pak jedná především o urologické choroby nebo anatomický stav (krátká uzdička, hypersenzitivita žaludu, fimóza apod.). Někdy se předčasná ejakulace může objevit také jako vedlejší účinek farmakologické léčby nebo dokonce užívání drog. Je však důležité zmínit, že u stejného pacienta se mohou zároveň vyskytovat jak faktory psychologické, tak i organické.

muz

Jaké jsou možnosti?

Celoživotní i získaná předčasná ejakulace má své řešení a může být úspěšně zvládnuta. Zpočátku však byla předčasná ejakulace považována za psychologický problém a po desetiletí se léčila pouze pomocí behaviorální a kognitivní terapie. Později byly vyvinuty metody farmakologické léčby ve formě lokálních přípravků nanášených na penis nebo perorálně podávaných léků. V současné době jsou k dispozici léky určené výhradně k léčbě tohoto problému. Vždy je však důležité se o vhodné léčbě poradit se svým lékařem a nevyhledávat žádné riskantní způsoby samoléčby ani různé “zaručené rady”, jako je například používání dvou kondomů současně.

Dnes se o předčasné ejakulaci ví podstatně více, než se vědělo například před deseti lety. Existují vhodné nástroje a řešení na zlepšení sexuálního života párů, které se s předčasnou ejakulací potýkají. Lékaři (urologové, andrologové, sexuologové) jsou obeznámeni s potřebami a problémy pacienta, který trpí předčasnou ejakulací a jsou schopni mu poskytnout individuální řešení.

Více se můžete dovědět na www. nejennachvili.cz

Reklama