acuvue

Většina z nás si uvědomuje, že dlouhodobý pobyt na slunci může poškodit naši pokožku. Jsme zvyklí si ji zejména v létě chránit pomocí krémů, emulzí či olejů s ochranou proti UV záření. Stejně jako v létě, i v zimě, zejména při pobytu na horách, je tato ochrana nezbytná. Stejně důslednou ochranu ale potřebuje i náš zrak. Oči jsou totiž k poškození UV zářením stejně náchylné jako pokožka.

Klinický výzkum prokázal, že dlouhodobé působení UV paprsků může poškodit povrch oka a jeho vnitřní strukturu. Negativní účinky se v průběhu času kumulují a navíc jsou jejich důsledky nevratné. Čím déle jsou oči vystaveny UV záření, tím je riziko poškození očí a vzniku očních onemocnění vyšší.

Lidé často škodlivé účinky UV záření na zrak podceňují. Přitom i při zatažené obloze naše oči UV záření ohrožuje, protože až 80 procent záření pronikne i přes oblaky. Obecně lze říci, že čím více je slunce na obloze, tím je intenzita UV záření vyšší. To ale neznamená, že v poledne, kdy je slunce nejvýše, je náš zrak nejvíce ohrožen. Nedávná studie ukázala, že nejvíce je náš zrak vystaven expozici UV záření během dopoledne a odpoledne, nikoli v pravé poledne. Je to dáno tím, že v tento čas jsou oči v přímějším kontaktu se slunečním svitem než v poledne, kdy máme slunce téměř nad hlavou.1

Co přesně se skrývá za pojmem UV záření?

acuvue

UV paprsky jsou jednou ze složek slunečního světla. Dělí se na tři skupiny: UV-A, UV-B a UV-C. Paprsky UV-A opalují pokožku a jejich působením dochází k jejímu předčasnému stárnutí. Působením UV-B paprsků se pokožka spaluje, jsou spojovány s rakovinou kůže a také s onemocněním zraku, například se šedým zákalem. Nejnebezpečnější jsou paprsky typu UV-C, ty se ale díky ozonové vrstvě do atmosféry vůbec nedostanou.

Sílu UV záření ovlivňuje několik faktorů: výška slunce, zeměpisná šířka, nadmořská výška, odraz od zemského povrchu (písek, sníh, vodní hladina apod.), oblačnost nebo koncentrace atmosférického ozonu. Oblačnost intenzitu UV záření sice snižuje, ale zcela ho nezastaví. Ve vyšších nadmořských polohách je intenzita UV záření vyšší. Obecně se uvádí, že s každým kilometrem nadmořské výšky se UV záření zvyšuje o 10 až 12 procent.

Jak můžete své oči před UV zářením chránit?

Během pobytu na slunci, v jakoukoli roční dobu, byste měli dbát na nošení kvalitních slunečních brýlí s UV filtrem. Pokud však nemáte speciálně upravené obroučky, které by připomínaly například brýle pro plavání, běžné sluneční brýle nezabrání průniku UV paprsků stoprocentně. UV záření si najde cestu místy, které obrubami zakryté nejsou, tedy ze stran, ze spodu či shora. Tyto paprsky, pronikající periferní cestou, dopadají na oko v koncentrované formě a mohou tak být dokonce škodlivější než ty, které pronikají do rohovky zepředu.3

acuvue

Víte, že kontaktní čočky vám mohou pomoci své oči chránit?

Dodatečnou ochranu proti UV záření poskytují kontaktní čočky, které jsou vybavené UV filtrem. Takové čočky, jako jsou kontaktní čočky z řady ACUVUE®, pomáhají chránit oko právě proti těmto periferně pronikajícím paprskům. Doporučuje se vždy používat několik způsobů ochrany před UV paprsky najednou. Vzájemná kombinace klobouku se širokým okrajem, slunečních brýlí a kontaktních čoček s UV filtrem účinně blokuje přímé i periferní UV záření, a poskytuje tak očím vysokou ochranu. Ne všechny kontaktní čočky však mají UV filtr*- ověřte si, zda ty vaše UV filtr mají a v jaké míře!

*Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují sluneční brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.
1. Sasaki H. UV exposure to eyes greater in morning, late afternoon. Proc. 111thAnn. Meeting, Japanese Ophthalmologic Soc., Osaka, Japan, April, 2007.
2. 1 INTERSUN, The Global UV Project, A Guide and Compendium, Radiation and Environmental Health Unit; Protection of the Human Environment, World Health Organization, Geneva, 2003. http://www.who.int/uv/en/.
3. Kwok LS, Daszynski DC, Kuznetsov VA, Pham T, Ho A, Coroneo MT. Peripheral light focusing as a potential mechanism for phakic dysphotopsia and lens phototoxicity. Opthalmic Physiol Opt 2004;24(2):119-29.

Reklama