Rodina

Právo na vaší straně: Ode mě neuvidíš ani korunu!

dědictvíMyslíte taky na „zadní kolečka“? Máte závěť? Přemýšleli jste někdy o tom, co bude s vaším majetkem, pokud by se vám – nedejbože – něco stalo? Mít vyřešené své „poslední věci“ patří k zodpovědnému chování nejen starší generace, ale vlastně každého z nás.

Člověk nikdy neví, co se může stát. Proto by měl mít správně připravenou (a právně ošetřenou) závěť přichystanou doma každý, kdo má nějaký majetek nebo se chce vyhnout sporům v rodině.

♦ Co je závěť a kdo by ji měl sepsat

Závěť (poslední vůle, testament) je právní úkon, jehož účinky nastanou až v okamžiku smrti. Všechny důležité kroky k závěti jsou ustanoveny v občanském právu, konkrétně v § 476. Podstata a smysl závěti jsou ve stanovení dědiců, kteří mají dostat majetek, jenž jim odkazujete.

Má smysl především tehdy, když chcete určit jako dědice někoho, kdo nemá na váš majetek nárok ze zákona. Nebo naopak – když chcete dědictví upřít někomu, kdo na něj ze zákona nárok má. Také se díky závěti vyhnete rodinným hádkám o majetek.

♦ Dědictví ze zákona a dědictví ze závěti

závěťObčanský zákoník říká, že se dědí ze zákona, ze závěti, nebo z obou těchto důvodů. Zákon přitom upřednostňuje dědění ze závěti. Teprve pokud nenabude dědictví dědic ze závěti, nastupují místo něho dědici ze zákona.

Existuje ale jedna důležitá výjimka – tzv. Neopomenutelní dědicové. Nezletilí potomci musí na základě závěti dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilí potomci tolik, kolik činí jedna polovina dědického podílu ze zákona.

Jestliže sepsaná závěť říká něco jiného a neopomenutelným dědicům jejich podíl upírá, je v této části neplatná. Pozor, mezi neopomenutelné dědice nepatří manžel nebo manželka, jak si dnes mnoho lidí myslí!

♦ Jak se sepisuje závěť – co rozhodně nesmí postrádat

Můžete ji napsat třemi způsoby: vlastní rukou, v jiné písemné formě za účasti svědků, nebo ve formě notářského zápisu.

Vlastnoruční závěť musí být vlastní rukou sepsaná a podepsaná, jinak je neplatná. Závěť sepsaná v jiné písemné formě musí být podepsána zůstavitelem vlastní rukou, a ten pak před dvěma svědky současně přítomnými musí výslovně říci, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat.

Ať už použijete jakýkoliv způsob, vždy musí mít závěť určitá pravidla:

 • musí být datována (den, měsíc a rok, kdy byla podepsána)
 • musí v ní být určeno, komu se odkazuje
 • dědic nebo dědicové musí být podrobně identifikováni (nejlépe jménem a příjmením, nebo alespoň příbuzenským vztahem k zůstaviteli, případně rodným číslem), jednoduše tak, aby bylo možné dědice jednoznačně určit
 • zůstavitel má také ustanovit náhradního dědice pro případ, že by dědic na prvním místě dědictví z jakéhokoliv důvodu nenabyl

♦ Různé podmínky do závěti nepatří

„Dostaneš můj majetek jen tehdy, když si vezmeš Helenku, když se oženíš do 25 let, když se budeš starat o mou stařičkou matku, o mou psí smečku, atd., atd...“ Pokud se chystáte podobné nesmyslné výroky začlenit do poslední vůle, pak na to zapomeňte, český právní systém to nepovoluje!

♦ Koho můžete ze závěti vydědit, a jak na to

Pořád ještě se najde spousta lidí, kterým se jejich potomci moc „nepovedli“. Takoví lidé by pak svůj majetek rádi odkázali někomu, kdo o ně celý život pečoval, a ne aby vše shrábly jejich nezdárné nevděčné děti. I na takovou možnost zákon pamatuje! Můžete totiž svého potomka vydědit.

Ovšem – jen pokud v závěti doložíte, že se prohřešil následujícím způsobem:

 • neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech
 • neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, který by projevovat měl
 • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
 • dlouhodobě vede nezřízený život

POZOR!

Když zůstavitel nezanechal závěť, nastupuje dědění ze zákona, které se odehrává postupně v pořadí podle dědických skupin. Nejprve jsou na řadě děti a manžel (-ka), poté rodiče a druh (družka), kteří se zůstavitelem žili v domácnosti. Ve třetí skupině jsou sourozenci zůstavitele a ve čtvrté jeho prarodiče, případně jejich potomci.

   
05.06.2009 - Finance a práce - autor: Marie Šrámková

Komentáře:

 1. [27] rae [*]

  Muus — #26 ale KUŠ!

  superkarma: 0 08.06.2009, 00:13:42
 2. [26] Muus [*]

  prispevek byl vyhodnocen jako spam

  superkarma: 0 07.06.2009, 16:13:42
 3. avatar
  [25] Kačena1 [*]

  rae — #24 no jasně, máš pravdu.

  superkarma: 0 07.06.2009, 15:20:20
 4. [24] rae [*]

  Kačena1 — #23 tak na konkrétních číslech

  teď vlastníš ty polovinu a manžel polovinu

  - oba sepíšete závěť - "můj majetek budou dětit moje děti" - tedy mojí polovinu. (partner nebude dědit nic)

  Při prvním úmrtí je tedy podíl majetku:

  Partner polovina - jeho děti zatím nic - děti zemřelého každý čtvrtinu

  Druhé úmrtí

  Děti zemřelého - každý čtvrtinu, ostatní  děti už nic (čtvrtinu mají po svém rodiči )

  Teď už je to srozumitelné?

  1. na komentář reaguje Kačena1 — #25
  superkarma: 0 07.06.2009, 12:50:21
 5. avatar
  [23] Kačena1 [*]

  rae — #18 mluvíš o půlce majetku, když druhý manžel zemře. Ale nebude to spíš tak, že po smrti jednoho se majetek rozdělí na tři díly a po jednom dílu dostanou jeho(její) děti a jeden díl manžel(ka)? Takže potom by jedny děti zdědily dvě třetiny majetku a druhé děti po zbývajícím rodiči už jenom jednu třetinu napůl, ne?

  Taky řeším moje děti, Tvoje děti a přijde mi to celkem neřešitelné. Hlavně pro případ, že kdyby jeden z nás umřel, jeho děti budou chtít vyplatit dědictví a v případě vyplácení z nemovitosti by to onoho starouška (který z nás přežije) mohlo stát střechu nad hlavou. V současné době jsem já majitelkou domu a na jednu stranu se děsím, že kdybych umřela, moje děti mohou mého přítele vystrnadit z domu. No a zase kdybych se s ním pro zajištění střechy o svůj dům podělila, tak bych v případě jeho smrti musela vyplácet jeho děti Sml80

  1. na komentář reaguje rae — #24
  superkarma: 0 07.06.2009, 08:02:34
 6. [22] Aggata [*]

  ToraToraTora — #3 To se píše kvůli potomkům právě proto, že jsou to neopominutelní dědicové a jejich vydědění je nesmírně složité, ale když někdo nechce, aby po něm dědil někdo z těch, koho zákon jinak určuje, tak celý svůj majetek v závěti odkáže někomu jinému nebo vyjmenuje všechny osoby, co má, kromě matky, a to by bylo, aby se na ní dostalo.

  superkarma: 0 07.06.2009, 07:48:57
 7. avatar
  [21] denkas [*]

  Chtěla sem závěť ,vysvětlila advokátovi o co mě jde, a on to napsal úplně blbě! A až když to nepsal ,tak mě to "dovysvětlil".Já vim ,sem blbá,měla sem se ozvat,ale mě to zaskočilo a neumim jednat na úřadech. Zaplatila 2 tisíce-vyhozený peníze! Budu to muset dát do pořádku a zaplatit znova. Jenže kam jít ,kdo mě dobře poradí .Sml80

  superkarma: 0 07.06.2009, 01:32:52
 8. avatar
  [20] Florencie [*]

  Bože, když si vzpomenu na mou nejstarší sestru, chce se mi zvracet. Abych to trošku vysvětlila - je to tátova dcera z prvního manželství. Ve druhém pak měl mě a po mém narození se o tátu už vůbec nezajímala. Když taťka umřel (bylo mi 20), jediné o co se zajímala, co zdědí. Dokonce se mi na pohřbu našeho táty představila, jako bych nevěděla kdo je Sml28

  superkarma: 0 06.06.2009, 01:01:21
 9. [19] FAXÍK [*]

  zajimavé zjištění Sml80

  superkarma: 0 05.06.2009, 14:20:28
 10. [18] rae [*]

  myše — #17 tam je nejjednodušší napsat každý závěť zvlášť, že tu svou polovinu majetku odkazujete svým dětem - vám každému zbyde půlka, o kterou se po smrti druhého podělí jeho děti - ty první už svůj díl dostaly

  1. na komentář reaguje Kačena1 — #23
  superkarma: 0 05.06.2009, 12:36:07
 11. avatar
  [17] myše [*]

  No, my se k tomu s manželem chystáme. Máme to trochu komplikovanější, máme každý 2 děti, ale spolu žádné, tak to musíme rozdělit nějak rozumně, aby se pak nehádali a nemuseli složitě jeden druhého vyplácet...

  Pokud člověk něco má (stačí domek, byt...) tak se  příbuzní sesypou jak sršni aby něco "urvali" to je jistá věc.

  1. na komentář reaguje rae — #18
  superkarma: 0 05.06.2009, 12:28:36
 12. avatar
  [16] Jeliska [*]

  Nevěřte na dobré rodinné vztahy-jak dojde na lámání chleba,je všechno jinak.

  superkarma: 0 05.06.2009, 11:51:32
 13. [15] Lyoness [*]

  vladka006 — #14  Nejsi nahodou jedna z mych sester :)

  Ja jsem ted nabyla nejaky majetek a taky resim, jestli napsat zavet. A vzhledem k tomu, ze jsem svobodna a bezdetna a mam podobnou rodinnou situaci jako ty, tak si asi najdu notare a napisu zavet.

  superkarma: 0 05.06.2009, 11:50:26
 14. avatar
  [14] vladka006 [*]

  ToraToraTora — #13 To je dobře. Rozházené rodinné vztahy není záviděníhodné.

  1. na komentář reaguje Lyoness — #15
  superkarma: 0 05.06.2009, 11:26:11
 15. avatar
  [13] ToraToraTora [*]

  vladka006 — #12 Tak to jo, já se naštěstí nikoho vydědit nesnažím a jsem za to ráda. ´Doufám, že naše vztahy budou vždy takové, abysme nemuseli nic jako vydědění řešit

  1. na komentář reaguje vladka006 — #14
  superkarma: 0 05.06.2009, 11:10:52
 16. avatar
  [12] vladka006 [*]

  ToraToraTora — #8 Mladá jsem, ale zároveň dost stará na to, abych věděla na kom mi v životě záleží a na kom ne. S holou řití nejsem. Kdybych byla a jednalo se dejme tomu jen o blbých 100 tisíc, tak závěť nepořizuju.

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #13
  superkarma: 0 05.06.2009, 10:45:57
 17. avatar
  [11] vladka006 [*]

  ToraToraTora — #5 skoro 24

  superkarma: 0 05.06.2009, 10:43:10
 18. [10] rae [*]

  ToraToraTora — #9 to nic, každýmu to občas koktá

  superkarma: 0 05.06.2009, 10:28:00
 19. avatar
  [9] ToraToraTora [*]

  Mám zasekaný internet a vypadám, jako bych se trapně opakovalaSml52

  1. na komentář reaguje rae — #10
  superkarma: 0 05.06.2009, 10:20:59
 20. avatar
  [8] ToraToraTora [*]

  rae — #6 ale jo, to jsem z článku pochopila. Já bych jenom chtěla vědět, v kolika letech se vlaďka cítí na závěť. Já vím, že jí určitě jednou pořídím, ale zatím mi přijde, že jsme příliš mladí s příliš holou řití než abych to nic ještě sepisovala. Právní stránka věci je mi jasná, spíš řeším zralost osobnosti

  1. na komentář reaguje vladka006 — #12
  superkarma: 0 05.06.2009, 10:20:28
 21. avatar
  [7] ToraToraTora [*]

  rae — #6 ale jo, to jsem z článku pochopila. Já bych jenom chtěla vědět, v kolika letech se vlaďka cítí na závěť. Já vím, že jí určitě jednou pořídím, ale zatím mi přijde, že jsme příliš mladí s příliš holou řití než abych to nic ještě sepisovala. Právní stránka věci je mi jasná, spíš řeším zralost osobnosti

  superkarma: 0 05.06.2009, 10:20:22
 22. [6] rae [*]

  ToraToraTora — #1 vydědění syna se dá vyřešit i za života - převodem majetku na někoho jiného (prodej domu s právem doživotního užívání apod.)

  rodiče nejsou neopomenutelnými dědici - stačí tedy sepsat závěť, ve které bude celý majetek rozdělen mezi jiné osoby - nebo jen jedné osobě.  Pozor! lidé, kteří nejsou nijak příbuzní platí dědickou daň - ta je odstupňovaná dle výše majetku.

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #7
  2. na komentář reaguje ToraToraTora — #8
  superkarma: 0 05.06.2009, 10:13:17
 23. avatar
  [5] ToraToraTora [*]

  vladka006 — #4 Můžu se zeptat v kolika letech takové kroky podnikáš?? Klidně to dej do vzkazů

  1. na komentář reaguje vladka006 — #11
  superkarma: 0 05.06.2009, 09:52:07
 24. avatar
  [4] vladka006 [*]

  ToraToraTora — #3 Svýmu tátovi bych ani tati nedokázala žít, po tom, co nám prováděl, alimentům se vyhýbal jak čert kříži a vsadím sousedovo boty, že kdybych zatřepala lodičkama, tak bude první, kdo se bude domáhat práv dědice. Se jen divím, že mu ještě nikdo chytrej neporadil, ať si zažádá o výživné na sebe, protože děti taky mají vůči rodičům vyživovací povinnost.

  Jsem byla u právníka a ten mi poradil, že vydědit rodiče jde právě tou závětí. Chtěla jsem, aby po mě dědili jen dva lidi a chtěla jsem přesně určit, co kdo dostane. Jen u prachů jsem si nebyla jistá. Dát příteli 100 tis a ségře 50 tis.? Co když za rok na účtě bude jen 90 tis. a já už tu nebudu? Prachy na účtě a fondech mi poradil rozdělit procentuelně. Já rozepsala třeba i to, kdo po mě zdědí psa a ostatní zvířátka. 

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #5
  superkarma: 0 05.06.2009, 09:42:29
 25. avatar
  [3] ToraToraTora [*]

  vladka006 — #2 Má skorošvagrová také řeší, jak vydědit matku. Všude se píše, jak se zbavit nepovedených potomků, ale že by někdo poradil, když původcem zla je rodič, to ne

  1. na komentář reaguje vladka006 — #4
  2. na komentář reaguje Aggata — #22
  superkarma: 0 05.06.2009, 08:11:39
 26. avatar
  [2] vladka006 [*]

  Závěť sepsanou mám, kdyby náhodou něco. Všechny životní, úrazové, důchodvé, aj.  pojistky jsem sepsala na jména lidí na kterých mi záleží. Ale ostatní majetek, jako prachy na účtě, auto a já nevím co ještě, tak na ty jsem raději závěť napsala. Jsem svobodná, bezdětná a představa, že po mě bude dědit třeba otec, mi nedala spát.

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #3
  superkarma: 0 05.06.2009, 08:01:35
 27. avatar
  [1] ToraToraTora [*]

  Můj známý se snaží vydědit syna. Je to tak složité, že je lepší do posledního vyčerpat možnosti, jak napravit vztahy. To je možná pozitivní

  1. na komentář reaguje rae — #6
  superkarma: 0 05.06.2009, 07:57:48

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme