Od 7. do 10. ledna 2007 se v Parkhotelu Praha uskuteční mezinárodní kongres Právem proti domácímu násilí, pořádaný konzultačním střediskem pro ženské projekty proFem. Kongres bude určen pro odbornou právnickou veřejnost a další profese, setkávající se úzce s domácím násilím. Zaměřen bude na srovnání legislativy a aplikace práva v oblasti domácího násilí v zemích Evropské unie.
 
Podle slov právničky proFem Ivany Spoustové se kongres, za finančního přispění Friedrich-Ebert-Stigung, uskuteční v rámci projektu financovaného z prostředků Evropské komise, z programu Daphne II. „Závěry specializovaných třídenních workshopů budou shrnuty poslední den na veřejné konferenci, kdy zároveň vystoupí významné/í expertky/i zabývající se problematikou domácího násilí,“ dodala pro gitU Spoustová. Souhrnný materiál z jednání by měl být následně předán Evropské komisi jako podklad pro doporučení při formování nových evropských právních směrnic v oblasti domácího násilí.

V rámci kongresu proběhnou workshopy rozdělené do čtyř tematických celků: trestní právo (trestné činy, institut vykázání násilníka, trestní stíhání, souhlas oběti s trestním stíháním, povinnosti a pravomoci policie…), děti v procesu domácího násilí (děti jako svědci domácího násilí, svěření dětí do péče a úprava styku s násilnickým rodičem, právo dítěte jako účastníka řízení vyjádřit svůj názor…), civilní právo (rozvod, osobnostní práva, určení výlučného nájemce bytu, náhrady škody, vypořádání společného jmění…) a civilní právo - mezinárodní aspekty (problémy migrantů, kolize mezi právními systémy dvou zemí, mezinárodní únosy, Haagská úmluva v právní praxi…).

Desátého ledna proběhne veřejná část konference – přednášky odbornic a odborníků zabývajících se problematikou domácího násilí, diskuse, shrnutí výsledků práce ve workshopech. Pracovním jazykem všech workshopů bude angličtina, tlumočení do češtiny bude zajištěno. Počet míst je limitován, účast možná je jen na základě potvrzené přihlášky. Partnerské organizace projektu pocházejí z Rakouska, Finska, Německa, Řecka, Portugalska a Slovenska. Více informací lze získat na webových stránkách proFem.


Autorka je interní redaktorkou gitY. 

Reklama