Na východě Čech leží Broumovská vrchovina. Je to půvabný kousek země s neporušenou přírodou, nad jejíž krásou se návštěvníkům tají dech. Přemýšlíte, kam na dovolenou? Broumovsko skrývá několik klenotů. Tím nejtřpytivějším je bezesporu největší skalní město v Evropě – Adršpašsko-Teplické skály. Jeho pískovcové prsty míří nesmlouvavě k nebi, ovšem skutečné bohatství tohoto místa se ukrývá v podzemí. Jsou jím skalní chrámy a především průzračně čistá voda.

 

„Adršpašsko-Teplické skály jsou přírodním unikátem, který nemá ve střední Evropě obdoby. Rozsáhlé skalní město objevili předchůdci dnešních turistů již v 18. století. Pískovcové skály v Adršpachu však za tu námahu stály a stojí dodnes. Jsou protkány turistickými stezkami i cyklotrasami, takže se nemusíte bát, že byste se v labyrintu skalního města ztratili,“ vysvětluje brand manažer značky Toma NATURA Broněk Matyšek, známého výrobce pramenité vody, která pochází z této oblasti.

 

Skalní město je protkáno spletí cestiček pokrytých bílým pískem. Nad hlavami turistů se tyčí skalnaté masivy, které svými bizarními tvary připomínají lidské postavy, zvířata či stavby. Najdete tu Pegasa, Čertův most, Královnu, Čarodějnici, Starostu a Starostovou, Milence, ale taky Krakonošovo párátko. Přejíždíte-li zrakem po monumentálních pískovcích, těžko se ubráníte myšlence na to, jak a kdy asi vznikly. Jaké to byly síly, které dokázaly vymodelovat komíny skalního města? Za všechno může moře, které se do oblasti opakovaně vracelo a pod jehož hladinou docházelo k ukládání sedimentů. Po ústupu moře před 80 miliony let započal proces snižování zemského povrchu. Ten působil v různé míře - v závislosti na odolnosti hornin i na změnách podnebí. Výsledkem je mimořádně členitý skalní reliéf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V hlubinách země

Stejné síly působily i v místech, která zůstávají na první pohled lidským očím skryta - v podzemí. Fyzikálními pochody tu vznikly pseudokrasové jeskyně a propasti. Některé z jeskyní jsou značně vysoké - například skalní Chrám dosahuje výšky více než 60 metrů. Do této skupiny patří i Teplická jeskyně, která je nejdelší pseudokrasovou jeskyní v České republice vůbec.

 

Suťovými jeskyněmi si často razí cestu podzemní toky. Podzemní vodní království je výjimečným přírodním bohatstvím tohoto kraje. V hloubce několika set metrů se nachází zásoba neuvěřitelně čisté vody, která nejprve prochází filtrem propustných kvádrových pískovců a následně se hromadí ve středu křídové pánve. Odtud proudí pod tlakem vzhůru podél zlomů k povrchu, kde vytváří mohutné artéské prameny. Odtud také přichází na náš stůl Toma NATURA – pramenitá voda s vyváženým obsahem minerálních látek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiř v Čechách

Některé skalní soutěsky jsou skutečným přírodním unikátem. Jsou chráněny před slunečními paprsky i před větrem, a proto v nich po celý rok vládne výjimečné mikroklima. Tato pozoruhodná místa se nazývají inverzní rokle. Na jejich dně se hromadí studený a vlhký vzduch stékající sem z vyšších poloh.

 

V extrémních podmínkách hlubokých sevřených roklí, kde vládne věčné šero, se příliš nedaří vegetaci. V jejich horní části roste vřes, borůvčí a brusinky, s přibývající hloubkou se daří kapradinám a kameny u dna jsou porostlé pouze mechy. V  inverzních roklích přežívají díky unikátními mikroklimatu některé živočišné druhy, které se sem ukryly před oteplováním na konci doby ledové. Udělaly dobře. V některých jeskyních zůstávají až do pozdního léta zbytky ledu. Typickou inverzní roklí je soutěska Sibiř. Název je příznačný - průměrná roční teplota je zde podobná jako za polárním kruhem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V celé oblasti bylo dosud objeveno 112 jeskyní a propastí, prozkoumána je nicméně zatím jen třetina tohoto rozsáhlého území. Návštěvy člověka v inverzních roklích by však měly být dávkovány velmi opatrně. Extrémní biotopy, jako je právě Sibiř, jsou pro svou často velmi malou plochu lehce zranitelné. Neuvážený zásah může trvale a bez možnosti nápravy porušit přírodní rovnováhu těchto míst. 

 

Většina návštěvníků Adršpachu se naštěstí netouží spouštět do inverzních roklí. Ani to není třeba. Skalní město nabízí dost jiných, stejně nezapomenutelných zážitků. Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči.

 

Více informací naleznete na www.adrspach.cz 

Reklama