Většina Čechů se podle průzkumu společnosti SANEP domnívá, že zejména sexuální devianti, kteří po odpykání svého trestu mají nařízenou povinnou ochranou léčbu, nemají právo na ochranu osobních údajů.

Stejně tak se většina veřejnosti domnívá, že by existující seznamy deviantů byly výraznou pomocí pro policii např. při hledání malé Aničky, ale i v případě dalších sexuálně motivovaných činů, a výrazně by omezily i případy sexuálního násilí na dětech.

Za zmínku stojí i názor jednoznačné většiny dotázaných, že aktuálně platné zákony chrání spíše pachatele než oběti zejména sexuálně motivovaných činů.

Internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 26.-29. října 2010. Celkově se ho zúčastnilo 190 tisíc registrovaných uživatelů.

  • Existenci veřejného seznamu deviantů považuje za nutnou 25,3% dotázaných.
  • Existenci neveřejného seznamu, k němuž by měla přístup pouze policie, pak prioritně požaduje stejný počet 25,3% dotázaných.
  • Neveřejný seznam dříve odsouzených osob za sexuálně motivované činy by měl existovat v rámci ČR podle názoru 14% dotázaných.  
  • Veřejný seznam pedofilů odsouzených v minulosti za násilí na dětech by uvítalo 7,3% respondentů.

Právě seznam pedofilů, který např. existuje v USA, však nejvíce naráží na problém ochrany soukromí a možných dopadů v souvislosti s doživotní diskriminací v případě některých pachatelů, kteří byli odsouzeni za méně závažný delikt.

Co o tom soudíte vy?

Reklama