alfred

Představení je divadelním výzkumem hraničních ploch mezi mýtem a materiálem. Výzkumem, na jehož základě mizí hranice mezi jednotlivými komponenty, žánry a vznikají nová pole, pro která hledáme dosud neexistující pravidla.

divadelní představení v divadle Alfred ve dvoře (www.alfredvedvore.cz)
Reprízy 3. - 5. listopadu vždy ve 20 hodin.

režie: Petra Tejnorová
dramaturgie: Matěj Samec
výprava: Máša Černíková
hudba: Jan Burian ml.
pohybová spolupráce: Lucia Kašiarová
light design: Patrik Sedlák

hrají: Štěpánka Glogarová, Ondřej Bauer, Csongor Kassai, Hana Müllerová

Ač si za výchozí inspiraci berem starou, léty prověřenou látku, jež si doslova říká o to být nazvána jako „téma věčné, téma lásky“, chápeme ji jako materiál nejvýše svěží, materiál „jako dělaný" pro reflexi současné problematiky občanské společnosti, a dokonce jako nejlepší možnost pro manifest principů toho, co bývá označováno jako „nové divadlo“.

Láskyplně a plni pokory se vracíme k žánrům tragédie a principům katarze, aniž bychom se snažili tyto pojmy realizovat podle - prý prokazatelně - prověřených postupů.
IAS ON ME DE A je divadelním výzkumem hraničních ploch mezi mýtem a materiálem.
Výzkumem, na jehož základě mizí hranice mezi jednotlivými komponenty, žánry a vznikají nová pole, pro která hledáme dosud neexistující pravidla.

Inspiračně vycházíme například z textů L. A. Seneky, Euripida, Thomase Dreyera, Fritze Katera, Heinera Müllera a práce divadelních skupin jako jsou Dorky Park, Dood Paard, Yael Ronen & the Company a dalších.

„Při práci na inscenaci vycházíme z Devising theatre, totiž z divadla, které je založené na procesu svého vzniku, který se stává neoddělitelnou částí konceptu všech složek a ovlivňuje výslednou podobu scénického tvaru,“ říká the Company.

Režisérka Petra Tejnorová patří k výrazným osobnostem mladé divadelní generace.

„Inscenace Petry Tejnorové jsou temné, ponuré a skličující. Vykresluje svět vypjatých patologických vztahů. Ve své práci klade důraz na hercovo tělo, divadelní zkratku, významné místo má v její tvorbě hudba. Tejnorová umí na jevišti vytvořit magickou atmosféru; diváka provokuje zemitou živočišností i přesně stylizovaným pohybem.“ (Kateřina Dolenská)

Reklama