Už jsme v rubrice Cestování dlouho neřešily žádnou cestovatelskou hádanku. Vybrala jsem vám městečko, které je svým způsobem spojeno s Vánocemi. S Vánocemi ryze českými.

kostel

Škoda, že není sníh. Na bílém pozadí vypadá tenhle kostelík s neobvyklou černou bání neuvěřitelně mysticky.  Svým způsobem mystický je, neboť v jeho zdech zřejmě poprvé zazněla první česky zpívaná vánoční mše.

Mše, jejíž autor zemřel vlastní rukou. Ač velice vzdělaný, nadaný a osvícený, přesto ve své době a postavení nedoceněný. Sužován depresemi, neutěšenou ekonomickou situací, s podlomeným zdravým, odhodlal se k zoufalému činu a v nedalekém lese, pod kopcem Štěrbina, si podřezal krční tepny. Způsob, jakým odešel z tohoto světa, byl považován za rouhačský a bohem neodpustitelný, proto byl pochován bez obřadu na zrušeném morovém hřbitově.

Až po čtyřiceti letech našla jeho duše klid a jeho ostatky spočinuly mezi „počestnými“ nebožtíky na místním hřbitůvku.

hřbitov

I přes usilovné pátrání se mi však nepodařilo jeho hrob objevit.

Už asi víte, o jakého skladatele jde. Zde máte důkaz. Na počest jeho památky a hlavně nesmrtelného díla najdete na místním kostele tuto pamětní desku.  Na níž stojí:

deska

Teď už pro vás bude určitě maličkostí určit město, ve kterém se nachází tento kostel.

Reklama