Když ženy nepoužívají antikoncepci a nečekaně otěhotní, často sahají po krajním řešení. Interrupci. Ta se děje nejčastěji ze sociálních důvodů.

Když jsem se včera zabýval dnešním tématem, hledal jsem nějaké odpůrce antikoncepce. A narazil jsem i na web českého Hnutí pro život .

Zaujal mne tam článek, který se úzce váže k dnešnímu tématu antikoncepce:


Německo: Potraty zejména ze sociálních důvodů

Počet potratů v Německu klesá, a to zejména z demografických důvodů. Mnohem méně žen může otěhotnět. Velkou roli hraje rovněž užívání antikoncepce a v neposlední řadě osvěta. Klesl rovněž počet potratů u nezletilých, opět z důvodu užívání antikoncepce a kvůli působivému vlivu rodičů.

Největší počet potratů, 74%, je u žen mezi 18 a 34 lety. Tyto ženy zřejmě nejprve považují přivedení dítěte na svět za možné, posléze však dospějí k rozhodnutí, že toho nejsou schopny. 97% všech potratů bylo provedeno ze sociálních důvodů, zatímco pouze 3% potratů jsou provedeny ze zdravotních důvodů.

20.9.2013, Die Welt


Jaká je podle vás vazba mezi sociální situací ženy, antikoncepcí a potratem?

Na vaše názory čekám na redakčním e-mailu

redakce@zena-in.cz

Reklama