Centrum Portus představilo 15.9.2006 2 projekty, které mají za cíl pomoci ženám s lymfedémem.

Centrum Portus, jeden ze zakladatelů Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, v rámci druhého kurzu pro ženy s lymfedémem 15.9.2006 v Teplicích představil 2 celostátní projekty, které mohou významně pomoci ženám po ablaci prsu.

Projekt  „Taháček”  navazuje na zkušenosti holandského sdružení Borstkanker Vereniging Nederland a je malou kartičkou s velkým významem. Jeho velkou předností je kapesní formát, který umožňuje ženě mít tento edukační a argumentační „taháček” s sebou . Pohotově tak definuje například první projevy onemocnění i zapovězené činnosti s postiženou končetinou a usnadňuje ženě vhodnou edukaci i argumentaci nejen pro ni, ale i pro její okolí.

„Budoucnost tohoto projektu je závislá pouze na ochotě těch, kteří mají možnost předat tento potřebný materiálek ženám po operacích. Oslovíme společnosti a sdružení žen po ablaci prsu i zdravotnická zařízení a pokud budou mít zájem, dodáme jim ho,”  řekla nám manažerka sdružení Centrum Portus Eva Mžourková a dodala: „Děkuji upřímně sponzorovi – léku Wobenzym - za umožnění tohoto projektu. Byla bych ráda, kdyby se co nejvíce těchto „taháčků” dostalo včas všem potřebným ženám a mohli jsme jim tak pomoci usnadnit překonání těžkého období života po operaci. Slibuji, že zašleme tyto „taháčky” všem, kteří o to požádají.”

Druhý představený projekt je typickým příkladem vhodné spolupráce soukromého investora s neziskovou organizací a je jím zprovoznění edukačního,  informačního serveru www.lymfedem.cz. Ten má za cíl přinést pacientům i odborníkům komplexní informace o prevenci a možnostech aktivního ovlivňování a léčby lymfedému, jakožto  jedné ze závažných komplikací léčby nádorového onemocnění prsu. „Spoluprací na tomto projektu s Centrem Portus tak pokračuji v péči o ženy s lymfedémem jinou formou – pomocí zpřístupnění informací o léčbě v době, kdy to nejvíce potřebují,” řekl vlastník a duchovní otec serveru, odborný sekretář České lymfologické společnosti MUDr. Martin Wald, chirurg I.chirurgické kliniky 2.LF UK ve FN Motol.

„Za sebe i další ženy, které potkalo toto onemocnění, bych chtěla panu doktoru Waldovi za umožnění realizace tohoto projektu a jeho dlouholetou spolupráci s organizacemi a sdruženími takto postižených žen poděkovat,” dodala na závěr Eva Mžourková.  

Lymfedém vzniká po operaci a ozařování při léčbě rakoviny prsu. Jedná se o trvalý otok, zejména paže, způsobený stázou lymfy v tkáních. Zásadní pro ovlivnění jeho rozvoje  je zejména včasnost jeho identifikace a vhodná léčba. Neléčený či nevhodně léčený může dosáhnout invalidizujících  rozměrů a obtěžuje nemocnou ženu jak po stránce zdravotní, tak po stránce psychické.

Centrum Portus je občanské sdružení  založené 12.11. 1998  s cílem podpořit aktivní životní styl v nemoci, pomoci onkologicky nemocným zlepšit informovanost o chorobě a hledat svépomocné možnosti při překonávání těžké životní situace.

Jeho projekty podporuje např. KÚ Ústeckého kraje, farmaceutická společnost MUCOS Pharma CZ a další. „Rádi podporujeme takovéto projekty, kdy se pacienti učí aktivně pečovat o své zdraví a svou léčbu. Máme bohužel celou řadu zkušeností, že často pacientům chybí včasný dostatek informací o léčbě a lécích, aby mohli žít plnohodnotným životem,” říká ing.Radim Kočí, ředitel společnosti  MUCOS Pharma CZ. Ta na český trh dodává lék Wobenzym, který je indikován, mimo jiné, právě na léčbu lymfedémů.

Reklama