Před několika dny jste si mohla přečíst, jak se staví organizace propagující „normální porod“ k českému porodnictví. Dnes budeme pokračovat. Přečtěte si, proč je podle těchto hnutí porodních asistentek tak málo, a proč je to problém.

pregnancy

Ať už žena plánuje porod doma či v porodnici, potřebuje porodní asistentku. V zahraničí, například v nejbližším Německu a Rakousku, má běžně na výběr, zda už v těhotenství využije prenatální poradenství porodní asistentky či lékaře. Pokud si vybere porodní asistentku, ta ji pak může doprovodit a poskytnout péči během porodu v porodnici, v porodním centru či doma. Navštěvuje ženy i v šestinedělí. U nás si ženy mohou také vybrat, ale jen některé – porodních asistentek, ke kterým lze chodit do prenatální poradny, je velmi málo. A jen o něco více je těch, které asistují při porodech doma. Z několika stovek žen, které odhadem v ČR ročně doma porodí, sežene porodní asistentku jen část. Na celou republiku dnes připadá pouhých 17 porodních asistentek, přičemž nemohou zajíždět příliš daleko od svého běžného působiště – nemohly by pak ženám zajistit bezpečnou péči během porodu ani poporodní návštěvy.

V poslední době mají porodní asistentky u nás problémy se získáváním registrace pro samostatnou činnost. Práci jim komplikují zejména podmínky registrace – podle nich by porodní asistentka, poskytující péči při porodu mimo nemocnici, měla mít k dispozici drahé vybavení, de facto malý porodní sál. V zahraničí je přitom běžné, že samostatné porodní asistentky pracují se základním resuscitačním vybavením a bezpečí péče to nijak neohrožuje.

Ivana Konigsmarková z UNIPA – Unie porodních asistentek pak situaci profese porodní asistentky popisuje takto: „Přestože se porodní asistentky vzdělávají již přes 30 let výhradně pomaturitním studiem, v současné době pouze na vysokých školách a jsou speciálně školeny pro péči o ženu z v průběhu těhotenství a porodu a po porodu o matku i dítě, nemohou svobodně vykonávat své povolání, zejména proto, že jejich péče není hrazena ze zdravotního pojištění. Při tom v zahraničí je běžné, že se ženu během těhotenství a porodu a po porodu o ženu i dítě stará jedna „její“ porodní asistentka. Nezáleží na tom, jestli žena rodí v porodnici, porodním domě nebo doma. Rodí-li v porodnici, její porodní asistentka ji doprovází do porodnice, vede porod, po porodu v řádu několika hodin odcházejí i dítětem domů a porodní asistentka vykonává návštěvy v domácnosti. Při tom pečuje o ženu i dítě. V případě náznaku sebemenších komplikací konzultuje situaci s lékařem, popř. předává ženu, dítě či oba do vyššího stupně péče. Porodní asistentka je organizátorem péče, ordinuje základní vyšetření, konzultace apod. Taková péče je až o 60% levnější s pozitivními dopady na zdraví a pohodu matky, dítěte i celé rodiny.“

A spokojenost s péčí porodních asistentek dokládá i reakce jedné z matek: „Měla jsem to štěstí, že jsem byla před porodem i po celou dobu porodu v porodnici v péči porodních asistentek. Jsem jim vděčná za oporu, kterou mi poskytly, i za pomoc při komunikaci s lékaři. Přála bych tento komfort každé nastávající matce,“ řekla Veronika Jiravová, ředitelka NNO, nyní na rodičovské dovolené.

Protože přibývá těch, kteří se stávající situací v českém porodnictví nesouhlasí, a protože propast v nabídce péče, která nás odlišuje kupříkladu od západní části Evropy, do které patříme, je výrazná, byla sestavena Petice za zlepšení služeb v českém porodnictví a za péči přátelskou a bezpečnou pro matku a dítě. Petici iniciovala sdružení, dlouhodobě usilující o prosazení žádoucích „porodnických“ změn: (A centrum – Vědomá a aktivní příprava na mateřství, Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, Česká asociace dul, Hnutí za aktivní mateřství a Unipa – Unie porodních asistentek) za podpory dalších organizací (m.j. Sítě mateřských center ČR).

Reklama