Dr. Ludmila Vacek, Phd.
vystudovala Karlovu Univerzitu v Praze. Po odchodu z Československa se ve Spojených státech a Kanadě začala věnovat imunologickým onemocněním. Počátkem let 80. začala vyučovat na University of British Columbia. Později na University Hospital and St. Paul´s hospital. Od konce 80. let se intenzivně zabývá oborem wellness a spa. V rámci vzdělávacích programů působila v Severní Americe, Evropě i Austrálii. Od roku 2005 pracuje v ČR  pro hotelový řetězec Orea Hotels.

 

Co Vás přivedlo k Vaší profesi a čím Vás v průběhu let profese obohacuje (i v osobním životě)?

K profesi wellness/spa konzultanta mě přivedl zájem o preventivní medicínu.  Svým původním vzděláním jsem imunoložka se zaměřením na alergická onemocnění, především pak na průduškové astma. V Kanadě a Spojených Státech jsem koncem osmdesátých let (již minulého století) z povzdálí pozorovala vznik novodobého lázeňství (spa industry). Vzhledem k mé životní i profesionální zkušenosti s evropským a českým lázeňstvím jsem naivně očekávala, že severoamerické „spa“ alespoň do jisté míry vyjdou z evropských lázeňských zkušeností a léčebně preventivní „spa“ programy se rychle stanou součástí nabídky spa a wellness center. Překotný a bouřlivý vývoj tohoto průmyslu pro zdraví a krásu ve stoprocentně tržním prostředí však nasadil svůj vlastni směr a na pevné a důležité místo zdravotně preventivních služeb a programů jsem si musela počkat celou řadu let.  Přesto jsem se začala o nový obor zajímat.  Celkem rychle jsem pochopila, že nesmlouvavé zákony tržního hospodářství platí i v případě, že se jedná o zdraví a „wellness“. Našla jsem cesty se v tomto odvětví uplatnit bez osobních nebo profesionálních kompromisů. Snažím se o to, aby můj pracovní život obohacoval život profesionální a naopak.
 

Na jakých projektech jste pracovala a čemu jste se věnovala po odchodu z Československa?

Po svém příchodu do Kanady jsem pracovala na univerzitě ve Vancouveru, nejdříve ve výzkumných laboratořích, později na klinice.  Do „spa“ mě přivedl můj neutuchající zájem o tento nový obor, ale i náhoda v devadesátých letech. Potkala jsem několik zajímavých lidí pohybujících se kolem spa a na jejich žádost jsem přeložila několik článků a kapitol z knih o lázeňských procedurách. Později jsem napsala několik článků do odborných časopisů (Spa Management) a současně jsem začala pracovat v nově vznikajících asociacích (ISPA, Spa Canada). Ve stínu převládajícího trendu severoamerických „spa“ – tedy převážně kosmetických služeb – se začal rodit nový směr – „wellness spa“ . Poptávka po wellness službách narůstala, přibývalo zákazníků, kteří chtěli více.  Mottem nabízených programů se stalo zaklínadlo „Body, mind and sprit"  – tedy pohoda těla, mysli i duše. Konečně jsem se tedy dočkala!  Nabídka wellness spa se začala měnit. Vše začalo být nabízeno v prostředí, které nejen uleví tělesným problémům, ale i uklidní duši a umožní celkovou relaxaci.  Současně vznikla nutnost vzdělávání nových a doškolování stávajících zaměstnanců v nově využívaných  procedurách, především hydroterapii, tělových zábalech a dalších.

Ve spolupráci s některými vzdělávacími institucemi ve Vancouvaru jsem připravila nové studijní programy „Wellness Spa Practitioner“ ci  „Spa Management“, které jsou dodnes nabízeny. V této době jsem dostala celou řadu nabídek k poradenské činnosti nově vznikajících Wellness Spa či při inovaci existujících programů ve Spa v Kanadě a Spojených státech. Z velkých projektů bych snad mohla jmenovat Harisson Hot Springs Resort či rozsáhlou spolupráci s Trinity Group, která v posledních letech zpracovávala wellness/spa projekty pro několik residenčních, hotelových a golfových  resortů.

 

Co Vás v současné době přivedlo zpátky do Čech (jaké projekty)?

Do Čech jsem se ráda a pravidelně vracela již od počátku devadesátých let – většinou z důvodů rodinných a osobních. Zpočátku jsem přemýšlela o organizování možností vzájemné výměny zkušeností  mezi českými  pracovníky v lázeňství a majiteli, provozovateli a pracovníky v severoamerických spa. Nicméně celý projekt byl nad mé síly a jeho ekonomická návratnost nejistá.  K realizování projektu došlo po spolupráci s Vysokou školou Palestra, která v rámci svých nových učebních plánů uvažovala o otevření studijního oboru v oblasti wellness. Společně jsme připravili návrh, který získal finanční podporu EU a hl. města Prahy. Náhoda mě svedla dohromady i s panem Milanem Pavelkou (marketingovým ředitelem) hotelového řetězce Orea Hotels. Právě tento hotelový řetězec, v souladu s nejnovějším vývojem v hotelovém průmyslu, připravil pro své vybrané hotely novy Vital koncept, jehož cílem je  komplexní nabídka služeb adresujících klid a pohodu, zdravou výživu a kompletní wellness služby pro zdraví a optimální vzhled.     

 

 Proč by se lidé v Česku měli o wellness zajímat?

Wellness neni nic nového. Myslím, že nejde o to, aby se lidé o wellness zajímali, ale spis o to, aby si uvědomili, že se musí sami o sebe optimálně starat – o své zdraví, vzhled, zpomalení procesu stárnutí. Je však nutno se smířit s tím, že do wellness musíme také investovat. Čas i peníze. Wellness je pocit optimálního zdraví, vzhledu i životní pohody. 

 

Jak vidíte budoucnost wellnes?

Budoucnost příspěvkové lázeňské péče vidím podobně jako v ostatních zemích EU. Kanada ani Spojené státy nikdy lázeňskou péči za přispění zdravotních pojišťoven nezažily. Tedy systematicky a postupně bude docházet ke stejné situaci jako ve Francii, Itálii a Německu. Indikační seznam a délka pobytu se bude krátit, bude narůstat složka částečných plátců a samoplátců. Věk lázeňských hostů se bude snižovat a poptávka po wellness službách adresujících prevenci, rehabilitaci, relaxaci a celkové vylepšení životního stylu bude narůstat.

Reklama