Cukrovkou dnes trpí přibližně 350 milionů lidí na světě. Mnoho z nich se neobejde bez pravidelných injekcí inzulínu. Nebýt inzulínu, byl by počet obětí této zákeřné nemoci daleko vyšší. Přesto je pro řadu pacientů nesmírně obtížné se s touto diagnózou vyrovnat.

cukrovkaPrvní dochovaná zmínka o diabetu pochází z Egypta z doby kolem 1550 př. n. l., ale na lék v podobě inzulínu si museli pacienti počkat více než tři tisíciletí. Roku 1921 chirurg Frederick Banting a jeho spolupracovník Charles Herbert Best extrahovali inzulín ze psí slinivky. Prvním léčeným diabetikem se stal třináctiletý hoch Leonard Thompson. Pacientům s diabetem představila inzulín jako první společnost Eli Lilly, jeho obchodní dostupnost zajistila již v roce 1923.

Nejvýznamnějším průlomem v léčbě cukrovky od 20. let 20. století bylo v roce 1982 uvedení inzulínu identického s tím, které produkuje lidské tělo. Jednalo se celosvětově o první lék, který využíval technologii rekombinantní DNA. Lilly později tuto technologii použila i u svého přípravku, který léčí nedostatek růstového hormonu u dětí.

LÉČBA DIABETU JE PLNĚ V RUKOU PACIENTA

I když se lékařská věda snaží pacientům s cukrovkou maximálně ulehčit život, velká část stále zůstává na samotném pacientovi. Diabetik léčený inzulínem se musí naučit pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi, zaznamenávat údaje k jednotlivým dávkám inzulínu (množství, datum, čas), vypočítat, kdy je potřeba aplikovat další dávku, a v neposlední řadě se musí naučit zacházet s pomůckami pro aplikaci inzulínu.

ilustrační foto

JAK SE NAUČIT ŽÍT S DIABETEM V PRAXI?

Společnost Eli Lilly, která se v oblasti diabetologie věnuje řadě edukačních aktivit pro odborníky i veřejnost, odkoupila od původního tvůrce celoevropskou licenci na moderní edukační program Konverzační mapy, a tak se tento program dostává i k českým pacientům.

Tento ojedinělý koncept vzdělávání pacientů vznikl již v roce 2006 v Kanadě. Velmi dobré výsledky a vysokou kvalitu navíc podpořila svou garancí i Mezinárodní diabetická federace (IDF). Mapy jsou jednoduchou vizualizací toho, s čím se pacient s diabetem každý den potýká. Odpovídá na otázky, co se děje v lidském těle zdravého a naopak nemocného člověka, jak je potřeba vyvažovat fyzickou aktivitu a množství přijímané stravy, případně jak se správně naučit aplikovat si inzulín. Celá lekce probíhá formou připomínající hru pod dohledem speciálně vyškolené edukační sestry a samotný princip Konverzačních map je založen na vzájemné interakci pacientů mezi sebou. Prvořadým cílem je, aby si pacient na základě různých diskuzí a cvičení udělal názor na problematiku diabetu sám a sám se rozhodl, co se svým tělem udělá.

Konverzační mapy nacházejí praktické uplatnění ať už při edukaci pacientů s diabetem či jejich rodinných příslušníků, pro které je často obtížné změnit jejich nezdravý životní styl a stravovací návyky. Díky této užitečné aktivitě společnosti Lilly pomohli jen v loňském roce lékaři a sestry 1419 pacientům vyrovnat se se svojí nemocí a začít znovu žít plnohodnotný život.

Pozn. 1419 pacientů – interní statistika.

Pacientský web: www.zivotsdiabetem.cz

Reklama