Problémy se zrakem se nevyhnou asi nikomu z nás. Ale pokud policista, záchranář nebo hasič špatně vidí, je to velké riziko nejen pro něj osobně. Proto již 5. rokem příslušníci záchranných složek podstupují vyšetření zraku v rámci akce Dny prevence zraku. Ta v letošním roce odstartuje 22. listopadu a potrvá tři dny, během nichž vyšetření podstoupí přibližně 700 policistů, strážníků a záchranářů.

Včasné rozpoznání očních onemocnění může zabránit trvalým poškozením či dokonce slepotě. Preventivní vyšetření z minulých let ukázala, že celá akce má smysl. U zhruba třetiny nově vyšetřených byla zjištěna krátkozrakost. Třiceti procentům z nich pak byl zjištěn vyšší nitrooční tlak, který může značit zelený zákal. Až polovina těch, kdo nosí brýle na čtení, je měla staré a nevyhovující. Naopak u těch, kteří podstupují vyšetření opakovaně, byl zjištěn pozitivní vývoj a snížil se počet příslušníků se špatnou brýlovou korekci a se syndromem suchého oka.

oči

Letos si příslušníci Integrovaného záchranného systému budou moci ve dnech 22.-24. 11. 2016 nechat preventivně kontrolovat zrak díky Očnímu centru Praha v rámci jejich projektu Dny prevence zraku. V úterý 22. 11. 2016 podstoupí preventivní prohlídku pražská Městská policie dohromady se Záchrannou službou na adrese Korunní 98, Praha Vinohrady. Ve středu 23. 11. 2016 budou prohlídky pokračovat v Praze 4 na adrese Kongresová 2, kde sídlí Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy. A ve čtvrtek 24. 11. 2016 se nechají vyšetřit zaměstnanci Policejního prezidia ČR ve Strojnické ul. na Praze 7.

Během uplynulých let vyšetřilo Oční centrum Praha více než 2000 zdravotníků, policistů a hasičů ve Středočeském kraji. „Smyslem preventivních prohlídek je rozpoznání a předcházení onemocnění, která zpočátku mohou probíhat i zcela nepozorovaně a bez obtíží. Mezi taková onemocnění patří především zelený a šedý zákal nebo tzv. věkem podmíněná makulární degenerace, u kterých nám včasná diagnostika a léčba umožní předejít možným komplikacím nebo i trvalým ztrátám zraku. Preventivní oční prohlídku doporučujeme podstupovat jednou do roka a jsme potěšeni, že příslušníci IZS naše doporučení berou vážně.“ uvádí k důležitosti preventivních prohlídek primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar. Vyšetření zraku není časově náročné a zabere asi 20 minut, zahrnuje i konzultaci s očním lékařem, který doporučí další případnou léčbu.

Plíživé nebezpečí. Prevencí proti slepotě.

Onemocnění zraku, které se zpočátku špatně rozpoznávají, je hned několik. Pacienti ani často netuší, že těmito nemocemi trpí a zbytečně tak dochází k trvalému poškození zraku či dokonce slepotě. Jedním z příznaků je vysoký nitrooční tlak, který díky preventivním prohlídkám má oční specialista šanci včas rozpoznat. Ročně kvůli šedému zákalu oslepne ve světě 37 milionů lidí, většina v rozvojových zemích. Šedý zákal postihuje většinou pacienty kolem 60. roku věku a starší, ale objevuje se i v mnohem mladším věku. Projevuje se zhoršením vidění do dálky i při čtení a změnou dioptrií. Léčit se dá jen operativně, tedy vyjmutím zakalené čočky ven z oka a nahrazením umělou nitrooční čočkou. Operace šedého zákalu patří k běžným ambulantním zákrokům a hradí ji pojišťovna. Pacienti by neměli otálet a nechat se operovat hned po zjištění diagnózy šedého zákalu. Další nemocí ovlivňující zrak jsou i zelený zákal a cukrovka atd.

oči

Ke slepotě často dochází i následkem úrazů očí. K nejčastějším úrazům patří poranění ostrým předmětem nebo větví stromu, úder do oka míčem při sportu, pády na různé předměty, ale i popáleniny či poleptání oka. „Důležité je při vážném poranění dodržovat zásady první pomoci. Například při zasažení chemickou látkou je nutné oko co nejrychleji vypláchnout velkým množstvím vody a co nejdříve vyhledat odborného lékaře. Zapíchnuté předměty by lidé neměli z očí raději sami vytahovat. S návštěvou lékaře se nevyplácí dlouho otálet ani při zdánlivě lehčích úrazech. Čím dřív se totiž s léčbou začne, tím se riziko trvalého poškození zraku snižuje.” uvádí MUDr. Andrea Janeková, odborná lékařka Očního centra Praha.

Praha jako vzorný příklad

Správné a ostré vidění je důležité a přispívá i k bezpečnosti na silnicích. Proto především středočeský Integrovaný záchranný sbor dbá o svůj zrak a podstupuje pravidelné preventivní prohlídky, aby mohl lépe a správně chránit naše životy. Jde nám i ostatním krajům tedy všem zářným příkladem. „Letošním ročníkem navazujeme na dnes již tradiční úspěch předcházející spolupráce a doufáme, že se opět setká s velkým ohlasem u policistů, u nichž je dobrý zrak při výkonu jejich povolání nezbytností.“ řekla koordinátorka prevence Policejního prezidia ČR pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová. „Naši zaměstnanci i letos projevili velký zájem o bezplatné vyšetření zraku. Jsou mezi nimi jak ti, kteří půjdou na vyšetření opakovaně, tak ti, kteří ho navštíví poprvé. Velký důraz jsme totiž  v rámci informační kampaně kladli právě na prevenci, protože porovnání výsledků v čase může odhalit případné zhoršení. Velkou výhodu samozřejmě spatřujeme hlavně  v tom,  že lékaři přijedou za strážníky na pracoviště,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová.

Doufejme, že si z pražského Integrovaného záchranného sboru vezmou příklad i další kraje a preventivní prohlídky, tak budou moci podstoupit všichni záchranáři, policisté i hasiči z celé ČR. Protože nejde jen o jejich životy, ale během jejich služby i o ty naše. Všichni bychom se měli nechat inspirovat a nepodceňovat prevenci zraku. Navštivte svého očního specialistu a ujistěte se, že máte zrak v pořádku i vy.

Foto: Shutterstock.com

Reklama