Včera jsem byla na tiskové konferenci uspořádané společností UNICEF. Cítila jsem se zvláštně, protože většinou píšu o problémech s nadváhou a obezitou…

Podvýživa
Jedním z nejvážnějších problémů ohrožujících zdraví lidí, a to hlavně v rozvojových zemích, je podvýživa. Podle statistiky WHO trpí podvýživou celosvětově přibližně 800 milionů lidí, což je asi 20 % obyvatel rozvojových zemí. V roce 2000 zemřely v důsledku podvýživy na celém světě skoro 4 miliony lidí, z nichž 99 % bylo z rozvojových zemí. Podle jiného zdroje umírá v rozvojových zemích každoročně téměř 11 milionů dětí během prvních 5ti let svého života. Z toho polovina v důsledku podvýživy, na kterou umírá každý den 15 tisíc dětí. Zatímco celosvětově se počet podvyživených dětí snižuje, ve východní Africe se naopak zvyšuje: v roce 2000 trpělo podvýživou 22 milionů dětí ve věku do 5 let, v roce 2004 jich bohužel bylo už 24 milionů.

Ve vyspělých zemích se problém s podvýživou vyskytuje také, ale jen v malém procentu, především u ekonomicko-sociálně slabších skupin obyvatelstva a u dospívajících dívek.

U ekonomicko-sociálně slabších skupin obyvatelstva přitom jde často spíše o malnutricii – nedostatečný příjem potřebných živin potravou (hlavně kvalitních bílkovin a vitaminů z ovoce nebo zeleniny), než o kalorický deficit v pravém slova smyslu. Ten je v daleko větší míře problémem dospívajících dívek (chlapců jen výjimečně), vědomě omezujících kalorický příjem potravin v touze snížit svoji domnělou nadváhu.  Ano, řeč je o mentální anorexii, při které dochází především ke snížení chuti k jídlu až úplné ztrátě potřeby se najíst. A pak je tu ještě bulimie, stejně vážné psychické onemocnění spojené s poruchami příjmu potravy. Obě tato onemocnění devastují organizmus a rozkládají celou rodinu, která nemá šanci zvládnout situaci bez pomoci kvalifikovaného terapeuta, a mohou mít i smrtelné následky. Vyskytují se u stále většího počtu dívek, jejichž věk naopak klesá (mentální anorexií či bulimií dnes trpí už i osmileté dívky).

V České republice se problém podvýživy způsobený nedostatečným příjmem potravin, stejně jako v ostatních ekonomicky vyspělých zemích, prakticky nevyskytuje. Podváha, která se u části populace přesto vyskytuje, souvisí spíše s různými poruchami příjmu potravy, především s mentální anorexií nebo bulimií. Podle dat z výzkumu „Životní styl v ČR 2005“ trpí podváhou nejvíce dívky ve věku 13 až 17 let (je jich asi 10 %).

Neviditelná humanitární katastrofa
Podvýživa je dlouhodobý proces, při kterém se organizmu po delší dobu nedostávají základní živiny a látky potřebné k harmonickému tělesnému a duševnímu rozvoji. Bývá označována jako „neviditelná humanitární katastrofa“.

Pojem podvýživy bývá spojován s přírodními katastrofami a hladomory v důsledku neúrody či válek. Mnohem hrozivější, plíživější a méně viditelnou příčinou podvýživy je však jednotvárná strava nízké kalorické hodnoty, nedostatečný příjem bílkovin a minerálů nebo časté infekce zažívacího traktu spojené s nedostatečnou hygienou a zdravotní péčí. Samostatnou kapitolou je pak špatný přístup ke zdravotně nezávadné vodě, který se nemalou měrou podílí na zhoršení zdravotního stavu podvyživených jedinců.

Nejvážnější formou podvýživy je marasmus. Vzniká v důsledku hlubokého kalorického deficitu při nedostatku jakékoliv potravy. Dochází při něm k opoždění vývoje, zástavě růstu, úbytku podkožního tuku a ke zmenšení hmotnosti svalů.

Další závažnou formou podvýživy je kwashiokor, způsobený těžkým nedostatkem bílkovin v potravě. Charakterizují ho (v akutní fázi) četné metabolické poruchy, projevující se například velkým nafouklým bříškem nebo výraznými změnami na kůži. Ve smyslu špatné výživy patří k formám podvýživy také avitaminóza či hypovitaminóza, tedy nedostatek vitaminů nezbytných pro zdravý vývoj organizmu.

Ničivé účinky podvýživy
V důsledku podvýživy trpí matky i jejich děti nedostatkem jodu vedoucím k vážným mentálním postižením, nedostatkem železa způsobujícím těžkou anemii a také nedostatkem vitaminu A, který může mít na svědomí zase slepotu a poškození imunitního systému. Při nedostatku kyseliny listové spolu s nedostatečným kalorickým příjmem rodí matky děti s nízkou porodní váhou a některými vývojovými vadami.

Podvýživa zanechává na většině dětí doživotní stopy spojené s nedostatečným somatickým vývojem, malým vzrůstem, oslabeným imunitním systémem, sníženým intelektem.

Boj proti podvýživě
Léčba podvýživy u malých dětí má svá specifická pravidla. Podávání obyčejné stravy není v těchto případech řešením, protože dítě je příliš slabé na to, aby mohlo polykat, a jeho zažívací systém nemůže normální stravu zpracovat. Často jediným prostředkem, který může dítě zachránit před smrtí na akutní podvýživu, je terapeutická výživa, podávaná postiženým dětem vyškolenými zdravotníky ve výživových centrech.

Problém podvýživy bohužel obvykle tvoří začarovaný kruh. Ženy trpící v dětství podvýživou totiž rodí děti s nízkou porodní váhou, které jsou celkově oslabené a ohrožené vyšší úmrtností. Boj proti podvýživě tedy musí být komplexní a vyžaduje pomoc vyspělého světa.

Obezita
Zatímco rozvojové země bojují s podvýživou, vyspělé státy čelí opačnému, s výživou souvisejícímu problému, který má ale podobně vážné zdravotní následky. Je jím hrozivě se zvyšující výskyt obezity. Dnes už lékaři hovoří o „epidemii obezity“ jako o jednom z největších zdravotních problémů v ekonomicky vyspělých společnostech. Podle údajů WHO žije na Zemi celkem asi 1 miliarda dospělých s nadváhou, z toho 300 milionů obézních.

V České republice má podle nejnovější reprezentativní studie nadměrnou hmotnost 52 % dospělé populace, z toho 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % obézních. Výskyt obezity navíc vykazuje rostoucí trend. Oproti roku 2000 totiž vzrostl počet lidí s nadváhou o 3 %.

Drtivý dopad obezity
Obezita je rizikovým faktorem pro vznik a rozvoj řady závažných chronických onemocnění. K těm nejzávažnějším patří cukrovka, kterou trpí na světě 171 milionů lidí, kardiovaskulární onemocnění, v jejichž důsledku zemře ročně až 16,7 milionů lidí, vysoký tlak, mozková mrtvice, invalidizující onemocnění kloubního aparátu a některé typy nádorů (na nádorová onemocnění zemře ročně okolo 12 milionů lidí). Řada obézních navíc trpí depresemi a psychosociálními problémy, vedoucími někdy až k vyloučení ze společenského života. Výjimkou nejsou ani poruchy reprodukčních funkcí obézních žen i mužů.

Obezita u dětí
Obezita se stává celosvětovým problémem také v dětské populaci a zasahuje už i země, kde se donedávna vůbec nevyskytovala (například ve Španělsku je v současné době 30 % obézních dětí). Navíc se začíná objevovat v čím dál tím mladším věku: spousta předškolních dětí váží více než dvojnásobek své normální váhy pro danou věkovou kategorii a u školních dětí přibývá pacientů, kteří váží více než 100 kg.

V České republice trpí nadměrnou hmotností každé páté dítě ve věku od 6 do 12 let (10 % dětí v tomto věku je obézních, dalších 10 % má nadváhu). O něco málo lépe jsou na tom děti ve věku 13 až 17 let (5 % jich je obézních a 6 % má nadváhu). Naopak nejvíce obézní jsou děti ve věku kolem 7 let (18 %), kterým se s nástupem do školy mění životní styl.

Stejně jako u dospělých vede také u dětí obezita k řadě zdravotních komplikací i psychosociálních problémů, tvořících začarovaný kruh. Ze společnosti dětí vyřazené obézní dítě totiž řeší své problémy obvykle tím, že se uzavře ve svém světě s jídlem, laskominami, televizí či počítačem, ale bez přirozeného, zdravého pohybu mezi vrstevníky či členy rodiny. Nezdravá strava a nedostatek pohybu však není jenom věcí rozhodnutí a kázně, ale bohužel také ekonomické situace rodiny. Zdravá strava skládající se ze všech potřebných živin i organizované sportovní aktivity jsou pro spoustu rodin (zvláště těch s větším počtem dětí) ekonomicky neúnosné. A aby toho nebylo málo, prostory pro běžné dětské pobíhání a hru s míčem bez dozoru rodičů, kterým brání pracovní vytíženost v častějších společných sportovních aktivitách, mizí téměř rychlostí blesku.

Neřeší-li se však problém včas, z deseti obézních dětí si jich osm přenese svoji nadváhu do dospělosti. Jedinou racionální a účinnou léčbou nadváhy a obezity jak u dospělých, tak u dětí je změna životního stylu. Ta by měla zahrnovat změny stravovacích zvyklostí a zařazení pravidelného zdravého pohybu do nového režimu. Rodiče, kteří si s léčbou obezity, nadváhy nebo podváhy svých dětí nevědí rady, se mohou obrátit na poradenské centrum Výživa dětí www.vyzivadeti.cz.

Desatero zdravé výživy dětí
1.Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež.
2.Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měly pravidelně 5 až 6x denně; velikost porce přizpůsobte jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě.
3.Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie).
4.Několikrát denně dětem podávejte mléčné výrobky, přednostně polotučné.
5.Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.
6.Učte děti střídmosti v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny.
7.Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl a solené potraviny dětem nabízejte jen výjimečně.
8.Naučte děti správnému pitnému režimu, měly by vypít alespoň 1,5 až 2,5 litru tekutin denně.
9.Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a aktivně se zajímejte
o to, co jedí mimo domov. 2 Pracuje
10.Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktickým lékařem.

Zdroj: MUDr. Alexandra Moravcová, Podvýživa a obezita, tiskové setkání UNICEF, květen 2006

Reklama