Bulvár

Podstrčila mu při svatbě sestru!

Obě byly dcerami Lábanovými - starší Lea, podle všeho ne příliš krásná, a mladší Ráchel, kráska k pohledání. Měly jedna k druhé velmi blízko a snad ze sesterské lásky, nebo že Lea měla slabé oči a vítr by jí ublížil, chodila Ráchel pást ovce za ni. A tak se stalo, že to byla Ráchel, koho potkal Lábanův synovec Jákob u studny, když prchal před svým bratrem Ezauem.

Láska na první pohled
Jákob a Ráchel nalezli jeden v druhém zalíbení a Lában mu přislíbil svou dceru za ženu, pokud pro něj bude Jákob sedm let pracovat. Jak čas běžel, hlodaly však v Lábanovy pochybnosti - je správné, aby nejprve provdal mladší dceru? A co ta starší? Kdo tu bude chtít? Že by Jákobův divoký bratr Ezau?

 

 

 

 

 

Tajný plán
Když se ctnostná Lea dozvěděla, že si má vzít hříšníka Ezaua, hořce zaplakala. Copak se pro ni nenajde také takový dokonalý muž, jakého získala její sestra? A tehdy se milosrdné a možná až poněkud sebemrskačské Ráchel sestry zželelo a rozhodla se, že jí pomůže. Ačkoliv možná to byl jejich otec Lában, kdo první přišel s tou myšlenkou...

Dokonáno jest
Všichni tři se zkrátka dohodli, že Jákobovi podstrčí místo Ráchel Leu. A protože se tenkrát dívky vdávaly pod závojem, mohlo to vyjít. Ovšem Jákob tušil zradu, a tak si s Ráchel dohodl tajná hesla. Co ovšem vědět nemohl bylo, že se i jeho milá zúčastní podvodu - Ráchel Lee hesla prozradila. A nejen to - když si Jákob a Lea řekli své ano, skryla se Ráchel pod jejich manželské lože a celou noc odpovídala Jákobovi za Leu, aby neodhalil po hlase, že leží s jinou ženou, a sňatek tak byl naplněn.

Leiny děti
Když Jákob podvod odhalil, rozzlobil se, ale nemohl už nic změnit. A protože Ráchel miloval, rozhodl se, že si i ji vyslouží za ženu. Pracoval tedy pro Lábana dalších sedm let a Ráchel se stala jeho druhou ženou. Za tu dobu porodila Lea Jákobovi deset synů, neboť jí Hospodin požehnal velikou plodností a zkrátil jí dobu těhotenství. Těchto deset chlapců se stalo zakladateli deseti izraelských kmenů. Poslední Leino dítě, dcerku Dínu, pak čekal chmurnější osud...

Boj sester
A tak žili spolu - Lea, požehnaná mateřstvím, ale nemilovaná, a krásná, porody nevyčerpaná, a proto stále svěží Ráchel, které však nebylo dáno otěhotnět. A mezi sestrami, které se kdysi tak milovaly, vzplanul velký svár. Ráchel využívala k soupeření svou krásu, Lea zase posílala za Jákobem své syny, aby nezapomněl, že je to ona, kdo mu dala děti. A tenkrát Ráchel řekla, že neporodí-li brzy syna, zemře. Říká se, že tak předpověděla svou smrt.

Jákobova kletba
Neúnosným se nakonec stal i život s Lábanem, a tak od něj trojice uprchla. Ráchel ovšem, neznámo proč, ukradla otcovy bůžky. Lában své příbuzné dostihl a jal se po zloději pátrat. Ráchel však na bůžky usedla a vymluvila se, že menstruuje, proto že nemůže vstát ani se nikoho z mužů dotknout. Jákob, který netušil, že zlodějkou je jeho žena, vyřkl nad tím, kdo bůžky odcizil, kletbu. A jeho slova se měla brzy naplnit.

Ráchelina smrt
Konečně Ráchel požehnal Hospodin a ona porodila chlapce - Josefa. Brzy pak znovu otěhotněla. Při porodu nejmladšího, Benjamina, však zemřela a byla pohřbena u cesty. Stala se tak patronkou Židů ve vyhnanství - navždy oddělena od svého muže, pochována v cizí zemi. A zároveň je přímluvkyní, neboť když se Hospodin zlobí na svůj nevěrný lid, připomene mu Ráchel, že ona přece na Leu původně také nežárlila, a tak by ani Bůh neměl žárlit, když se Židé klaní jiným bohům.

Ráchel a Lea jsou pramatkami Izraelitů a mystici zároveň říkají, že jsou dvěma aspekty šechíny - přítomnosti Boží. Lea je matka - plodná, praktická a rozumná, je spojena se Sluncem. Ráchel je panna - podle některých legend se jí dokonce po každém styku obnovovala panenská blána - je ženou, která patří sama sobě a ne svému muži, je spojena s Měsícem.

S využitím přednášky Mgr. Terezie Dubinové - Ženy v Bibli, ženy dnes. Další díl přednášky (o Dině a Támar) si můžete vyslechnout 28. 3. v 18:00 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15 - www.jewishmuseum.cz.

Máte sestru? Jaký je Váš vztah? Myslíte, že by Vás Váš milý o první noci poznal? Nebo by takovou výměnu neodhalil? Dokázala byste přenechat svého milovaného muže jiné ženě? Nebo jste dokonce někdy takto ustoupila?

   
08.03.2007 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Komentáře:

 1. avatar
  [16] femme [*]

  Vivian: no i tak...........

  superkarma: 0 08.03.2007, 21:40:51
 2. avatar
  [15] Vivian [*]

  femme: no jestli spolu po svatbě spali poprvé...

  superkarma: 0 08.03.2007, 21:13:54
 3. avatar
  [14] femme [*]

  výměnu v posteli by neodhalil jen imbecil

  superkarma: 0 08.03.2007, 20:43:48
 4. avatar
  [13] kareta [*]

  Chudák Jákob, furt musel plodit a pracovat, kolem sebe hašteřivé ženské

  superkarma: 0 08.03.2007, 18:02:50
 5. avatar
  [12] ivana.kuglerova [*]

  ivana.kuglerova: osm... grmpf...

  superkarma: 0 08.03.2007, 13:43:25
 6. avatar
  [11] ivana.kuglerova [*]

  ivana.kuglerova: Formálně byli její (těch osum určitě, i když přímo z jejího lůna jich bylo jen šest - nevím jak je to zákonně s těma od Bilhy, popravdě bych řekla že podle toho, kdo to zrovna vykládá - někdy se všechny děti přičítaly první ženě, takže by se vlastně za Leiny syny dali považovat i Benjamin a Josef - nebýt toho, že bylo důležité zdůraznit, že je porodila neplodná Ráchel...). To není tak, že by to zkrácené těhotenství jako počítali z toho, že rozdělí počet let syny , to je jen další znamení požehnaného mateřství...

  superkarma: 0 08.03.2007, 13:42:23
 7. avatar
  [10] navia [*]

  ivana.kuglerova: To jsem nevěděla, myslela jsem, že 5 knih Mojžíšových je Tóra, neboli Zákon a že to mají křesťané i Židé společné.
  Takže to že těch 10 synů bylo Ley se mi zdá přinejmenším podivné

  superkarma: 0 08.03.2007, 13:17:52
 8. avatar
  [9] ivana.kuglerova [*]

  navia: Možná to z uvedeného není úplně zřejmé, ale řada těch výkladů není z Bible, ale z midrašů - a jeden z rabínských výkladů říká, že Lea nejen že byla požehnána plodností, ale nosila dítě pod srdcem kratší čas, než jiné ženy (jak k tomu rabíni došli netuším ). Takže měl-li by to být hlod roku, byl by to hlod roku už hodně, hodně dávného

  To, že rabíni občas vymýšleli neuvěřitelné ozlomkrk výklady je jiná

  superkarma: 0 08.03.2007, 12:49:21
 9. avatar
  [8] barkl2 [*]

  Četla jsem o tom knihu http://www2.vltava.cz/store/GoodsDetail.asp?sCGoodsID=SE00628597
  celkem zajímavé

  superkarma: 0 08.03.2007, 12:13:19
 10. avatar
  [7] navia [*]

  Z níže uvedeného se mi zdá, že hláška o "zkrácených těhotenstvích" Ley by mohla kandidovat na Hlod roku.
  Genesis
  Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná.
  29,32 Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Rúben (to je Hleďte-syn); řekla totiž: "Hospodin viděl mé pokoření; nyní mě už bude můj muž milovat."
  29,33 Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: "Hospodin uslyšel, že nejsem milována, a dal mi také tohoto." Pojmenovala ho tedy Šimeón (to je Vyslyš-[Bůh])
  29,34 A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla: "Tentokrát se už můj muž přidruží ke mně, poněvadž jsem mu porodila tři syny." Proto se jmenuje Lévi (to je Přidružitel).
  29,35 A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla: "Zase mohu vzdávat chválu Hospodinu." Proto ho pojmenovala Juda (to je Ten, který vzdává chválu). A přestala rodit.

  30,1 Když Ráchel viděla že Jákobovi nerodí žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: "Dej mi syny! Nedáš-li, umřu."
  30,2 Jákob vzplanul proti Ráchel hněvem a okřikl ji: "Což mohu za to, že Bůh odpírá plod tvému životu?"
  30,3 Odvětila: "Tu je má otrokyně Bilha; vejdi k ni! Porodí na má kolena, a tak i já budu mít z ní syny."
  30,4 Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel.
  30,5 Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna.
  30,6 Tu řekla Ráchel: "Bůh mě obhájil, také můj hlas uslyšel a dal mi syna." Proto ho pojmenovala Dan (to je obhájce).
  30,7 Ráchelina služka Bilha otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi druhého syna.
  30,8 Ráchel opět řekla: "V úporném boji o Boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou a obstála jsem." A pojmenovala ho Neftalí.
  30,9 Když Lea viděla, že přestala rodit, vzala svou služku Zilpu a dala jí Jákobovi za ženu.
  30,10 Také Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi syna.
  30,11 Tu Lea řekla: "Jaké štěstí!" A dala mu jméno Gád (to je Štěstí).
  30,12 Pak Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna.
  30,13 Lea opět řekla: "Jaké blaho pro mne; všechny dcery mě budou blahoslavit." A dala mu jméno Ašer (to je Blahoslav).
  30,14 Ve dnech, kdy se žala pšenice, vyšel Růben a nalezl na poli jablíčka lásky a přinesl je své matce Leji. Ráchel však na Leu naléhala: "Dej mi prosím několik těch jablíček lásky od svého syna!"
  30,15 Ale ona ji odbyla: "Copak je to málo, žes mi vzala muže? Chceš mi vzít i jablíčka lásky od mého syna?" Ráchel řekla: "Tak ať za ta jablíčka lásky od tvého syna spí tuto noc s tebou."
  30,16 Když Jákob přicházel navečer z pole, vyšla mu Lea vstříc a řekla: "Musíš vejít ke mně, najala jsem tě za mzdu, za jablíčka lásky od svého syna." I spal té noci s ni.
  30,17 A Bůh Leu vyslyšel; otěhotněla a porodila Jákobovi pátého syna.
  30,18 Lea řekla: "Bůh mi dal mzdu za to, že jsem svému muži dala svou služku." A pojmenovala ho Isachar (to je Za-mzdu-najatý).
  30,19 Lea otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi šestého syna.
  30,20 Lea opět řekla: "Jak pěkným darem obdaroval Bůh právě mne! Tentokrát už bude můj muž zůstávat se mnou. Porodila jsem mu šest synů!" A dala mu jméno Zabulon (to je Zůstávající).
  30,21 Potom porodila dceru a dala ji jméno Dína.
  30,22 I rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel jetí lůno.
  30,23 Otěhotněla, porodila syna a řekla: "Bůh odňal mé pohanění."

  superkarma: 0 08.03.2007, 12:04:04
 11. avatar
  [5] Tejfi [*]

  Já mám sice sestru, ale jaksi nás dvě si opravdu nikdo splést nemůže, snad jen slepý, kvůli hlasu, toť vše. takže těžko. Svýho chlapa bych nikomu nenchala, ani vlastní sestře, i když ji mám moc ráda.

  superkarma: 0 08.03.2007, 10:07:10
 12. [4] Anai [*]

  Mám sestru, jen od otce (matku máme každá svou) a pododba není ani náhodou - fyzicky i psychicky jsme pravé opaky - to by tedy opravdu nešlo!

  superkarma: 0 08.03.2007, 09:38:39
 13. avatar
  [3] alpina [*]

  jojo, sestru mám a vyměnit se s ní za mlada vůbec nebyl problém, dost často jsme za sebe na rande zaskakovaly. A když jsem začala chodit se svým nastávajícím, musel ho zpočátku na rande doprovázet jeho kamarád, který nás rozeznal . Kdeže loňské sněhy jsou..... teď už by si nás nikdo nespletl ani náhodou

  superkarma: 0 08.03.2007, 08:34:48
 14. avatar
  [2] Evikus [*]

  Já bych jedině mohla svému nastávajícímu podstrčit bratra

  superkarma: 0 08.03.2007, 07:44:51
 15. [1] 1Mona [*]

  Viděla jsem muzikál amatérských křesťanů, pěkné!

  superkarma: 0 08.03.2007, 00:46:20

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme