V minulém díle jsme se seznámili s tajemstvími české šlechty, měšťanstva i lidu sprostého. Nyní nastal čas nahlédnout pod pokličku, nebo spíše do temných uliček a podezřelých zákoutí krajů vzdálenějších. Dozvíme se přitom, proč byly znovuobjeveny podpatky, jaký účel měl výklenek pod kazatelnou opatského kostela Cleeve v Somersetu a jak si na cestách ulevovala královna Alžběta.

Hrdinné čůrání
Podle egyptských snářů prý močení znamená radost. Snad proto byl sotva dvouletý vévoda Gotfried II. z Brabantu tolik oslavován, když se před bitvou vymočil na loukotě svého vozu. V následující srážce pak jeho povzbuzená vojska zvítězila, a uhájila tak samostatnost vévodství. Na počest této události prý byla postavena první socha močícího chlapečka. Věrohodné zprávy však hovoří až o období a o hrdinovi o tři sta let mladším - když byl ve čtrnáctém století Brusel obléhán nepřátelskými vojsky a ostřelován nádobami s hořlavinou, hasili prý obyvatelé propukající požáry močí. Ruku, nebo spíše jiný orgán k dílu přiložil i malý hošík, a protože v té době zrovna nebyl nikdo jiný nablízku, zachránil svým výkonem celé město. Na jeho počest byla v roce 1388 postavena socha, kterou však nepřející nepřátelé několikrát ukradli. Současný Manneken Pis tak pochází až z roku 1619 z dílny barokního sochaře Jerome Duquesnoye. Soška se stala symbolem Belgické národní hrdosti a vlastní přes půl tisíce oblečků pro nejrůznější příležitosti, nejčastěji však postává nahá, čímž prý pohoršuje některé puritány.

Jak noční stolice na svět přišla
Narozdíl od chlapečků však dospělí většinou vyhledávali pro onen akt ústraní, kteréžto se jim v nevděčných dítkách bývalé říše římské hojně dostávalo především v troskách antických paláců. Luxus záchodů byl pohříchu zapomenut a jen výjimečně se tak můžeme setkat s přístěnky k tomuto účelu přímo zbudovanými. Největší oblibě se podle Markéty Angouleme, slavné královny Navarrské, těšily ty dvojmístné, na nichž si uživatelé mohli pohovořit hezky z očí do očí. Kdo se ovšem měl v pozdních hodinách ploužit do nějakých zřícenin či pouličních přístěnků? Z rozkošnické Francie proto pochází nápad umístit nádobu na výkaly pod pohodlné křesílko či židli, pro nějž se vžilo označení „noční stolice“. Takto naplněné „nočníky“ byly posléze vyprazdňovány, v lepších případech na hnůj či do jam k tomu určených, v horších prostě z okna.

Jak starořecké kothurny znovu přišly do módy
Tradice vylévání zplodin lidského organismu na ulici vládla i slunné Itálii, v níž prý bylo zvykem před tímto úkonem vykřiknout „Attenzione!“, aby případní chodci mohli včas uskočit. Ani uskočení jim ovšem nepomohlo, měli-li se brodit ve splašcích sahajících leckdy až ke kolenům. Byli to právě Italové, kdo vzpomněl na své dávné dědictví a znovu zavedl do módy starořecké divadelní kothurny - tedy podpatky, které nejen že daly vyniknout svůdné křivce lýtka, pokud se samozřejmě pod dlouhou sukní odhalilo, ale především chránily ženskou nožku od nejhoršího marastu. Ani nožky, ani jejich majitelky však neochránily před řadou epidemií, které se už renesanční Evropou přehnaly jako požár. Marně kreslil slavný Leonardo da Vinci své plány otočných záchodových prkének, marně psal Giovanni della Casa své Galetto - spis o dobrém chování, marně salernští lékaři doporučovali udržovat ulice v čistotě - nedostatek hygieny si stále vybíral svou daň mezi chudými i bohatými.

Richard Lví srdce a nešťastný opat
Snad inspirován svými zkušenostmi z Orientu vnesl do středověké Anglie první náznaky civilizace v tomto směru slavný král Richard Lví srdce - pro své tělesné potěšení si nechal v londýnském Toweru zbudovat vlastní necessarium. Příliš si ho ovšem, vinou svých válečných výprav, neužil. Záchodky se však v Anglii ujaly, a to zprvu jako prevéty, později ovšem, což není na větrném a lezavým počasím proslulém ostrově nikterak s podivem, ukryté v záchodových věžích či na dvorech, jako například v yorkshirském opatství, kde se vedle sebe skví řada devíti zákoutí s ladně vyvedenými klenbičkami. Uzavřené záchody mívaly buď umně řešená potrubí, která, stejně jako dříve pouhé otvory, končila v hradních příkopech, nebo žumpy, které vyváželi zaměstnanci k této činnosti speciálně určení - a to obvykle do nejbližší řeky. Stejně se nakládalo i s odpadem z půvabného výklenku osazeného kamennou deskou s otvorem přímo pod kazatelnou opatského kostela Cleeve v Somersetu - zbudovat si ho prý nechal jeden z opatů, který trpěl častými střevními potížemi, a tak se do něj musel uchylovat i po čas kázání. Možná proto byl výklenek provázán se samotnou kazatelnou vznosnou gotickou architekturou.

Dar pro Alžbětu
Hlavy pomazané se odjakživa dožadovaly většího pohodlí než prostý lid, a nejinak na tom byla i slavná královna Alžběta. Pro její potěchu nechal sir John Harrington roku 1596 zbudovat první pravý anglický water closet podle vlastního návrhu. Královnu tím velmi potěšil. Čím ji už potěšil méně byly jím napsané nemravné povídky, a tak byl nakonec ode dvora vykázán. Záchod zůstal v domě nedaleko Bathu funkční necelých dvacet let, a pak byl na dlouhých sto osmdesát let zcela zapomenut. Co naopak zapomenuto nebylo byla cestovní stolice královny Alžběty, vyrobená jako lodní kufr s odklápěcím víkem a vyměkčená jemným saténem, stejně jako úderné verše poety z této doby, Tomáše Tussera:
„Staviteli, sleduj hygieny direkce
ještě dřív, než dílo má ti stát:
budeš prostředí mít bez vší infekce,
nebude v něm vládnout žumpy smrad.“

Těmito moudrými slovy, jimiž by se měl inspirovat i leckterý stavitel soudobý, se pro dnešek rozloučíme. Příště zavítáme s Kolumbem do vzdálené Ameriky a odhalíme některá tajemství magií proslaveného dvora císaře Rudolfa II.

S využitím knihy Radomila Šolce - Kam i císař pán chodil pěšky.

Dovedete si představit užívání „noční stolice"? Nehodila by se Vám někdy? Jak vysoké podpatky nosíte? Myslíte si, že by Vám stačily? Znáte případy, kdy se stavitelé nedrželi Tusserových rad?

Reklama