Výživové poradenství se v posledních letech stalo opravdovým hitem. Pomalu už jsme přišli na to, že smažené brambůrky k svačině a bůček k večeři opravdu nejsou tím pravým ořechovým, a snažíme se najít někoho, kdo nám pomůže odbourat nesprávné návyky a sestavit jídelníček na míru.

Na internetu lze najít množství výživových poradců a nutričních specialistů, kteří se snaží nalákat zákazníky na své poradenské služby. Jak si však můžete být opravdu jistí, že jste zvolili toho pravého, znalého dané problematiky s patřičným odborným vzděláním?

zelenina

Díky benevolentní legislativě je u nás poradenství ve výživě volnou činností, živnostenský list obdrží po splnění obecných podmínek každý, kdo o něj požádá, a může tak rovnou začít radit v oboru Poradenská a konzultační činnost. A co je důležité, není třeba předkládat jakýkoliv doklad o vzdělání. To znamená, že radit v­ otázkách výživy pak mohou například absolventi víkendových kurzů, které trvají pouze několik desítek hodin či dokonce účastníci kurzů pořádaných pouze přes internet. 

Pak již nemůže překvapit, že si přečteme nebo slyšíme rady a názory, které ukazují na absolutní neznalost metabolismu člověka, ale které pokud se podají laikům s dostatkem cizích slov a s teorií, která je dostatečně spiklenecká, znějí velmi důvěryhodně a spoustu lidí může přesvědčit o „jediné správné pravdě“. Ono je dost těžké například pro ekonoma zjistit, že metabolismus v našem těle má zákonitosti, že například nízké pH, neboli kyselost, nebo dokonce překyselení ve střevě je ochranným působením organismu proti patogenním bakteriím, že energie je v organismu stále jen jedna, a když se budeme přejídat zdravými potravinami tak budeme stejně obézní, jako když budeme denně konzumovat bůček a zapíjet jej litry populárního alkoholického nápoje.

Jak si tedy vybrat toho správného odborníka? Můžeme se pokusit orientovat třeba podle tohoto seznamu Fóra zdravé výživy:

 • V oboru není úplným nováčkem. A je jedno, zda se pohybuje ve státním či soukromém sektoru.
 • Přistupuje ke každé konzultaci s klienty individuálně.
 • Požaduje podrobné informace a zajímá se o to, v jakých podmínkách může klient realizovat navržená doporučení.
 • Požaduje od klienta zpětnou vazbu, jak se mu/jí podařilo doporučení realizovat a ve spolupráci s klientem je upravuje. Není to metoda: „Tady máte doporučení nebo návod a takhle to budete dělat“.
 • Hodnotí vstupní parametry stravování klienta (reálný příjem živin) a na nich staví své doporučení.
 • Zabývá se kompletní skladbou stravování ne pouze její energetickou hodnotou.
 • Čte odborný tisk, kontinuálně se odborně vzdělává, sleduje a reaguje na vývoj v oboru své činnosti a dokáže s novými poznatky kvalifikovaně pracovat.
 • Vystupuje na odborných domácích a zahraničních konferencích, kde využívá možnosti konzultace a tříbení argumentací i ve vazbě na různé názorové pojetí odborné problematiky.
 • Systematicky učí, vychovává mladé budoucí odborníky.
 • Je schopen/schopna říct: nevím/je to jinak, než jsem si myslel/a před rokem, (včera). Na druhou stranu má k obhajobě svých názorů podložené argumenty (relevantní vědecké poznatky). Dokáže uznat, že pro daný problém existuje i jiné řešení, než na kterém tvrdě pracoval/a celý život.
 • Nechrlí jednou ročně několik knih, kde radí všechno všem, drží se svého oboru, publikuje pouze poznatky, které považuje za ověřené a důležité pro spoluobčany, kteří se danou problematikou intenzivněji nezabývají.  
 • Neusiluje za každou cenu o pozici mediální hvězdy. Vystoupí, když má skutečně říci něco důležitého.

Je tedy jen na Vás, od koho si necháte v rámci svého zdraví a výživy radit a kterými radami se budete v této oblasti řídit. Jen myslete na to, že zdraví je jen jedno a je důležité pečlivě vybírat.

Reklama