U každého druhého případu násilí na seniorech je agresorem rodina, a to děti nebo vnoučata. Tento problém má často ekonomické příčiny či nevyřešené „křivdy“ z minulých let.

senior

Neúcta, opovržení, chlad, agresivita, násilí, vymáhání peněz, týrání. Ve výčtu bychom mohli pokračovat hodně dlouho, ve výčtu, který nahrazuje slova: láska, úcta, pokora, pomoc, pochopení, opatrování…

Jde o vztahy mezi mladou generací a seniory, které se rok od roku zhoršují. Bohužel nejde jen o problémy cizích, anonymních lidí. U každého druhého případu násilí na seniorech je agresorem rodina, a to děti nebo vnoučata. Tento problém má často ekonomické příčiny či nevyřešené “křivdy“ z minulých let.

Podle slova ředitele občanského sdružení Život 90 Mgr. Jana Lormana: „Typickou situací například je, že senior ovdoví a není schopen sám financovat své bydlení a je následně nucen sestěhovat se se svými dětmi, jejich partnery, vnoučaty apod. Dochází pak často ke skokovému zhoršení mezilidských vztahů, které vedou až k domácí mu násilí, zanedbávání péče, ekonomickému násilí apod.
Velmi časté je také násilí mezi seniory partnery, kdy se s přibývajícími roky prohlubují některé problematické rysy osobností a senioři velmi špatně zvládají řešit konflikty,“
dodává Mgr. Jan Lorman.

Na problematiku násilí a týrání seniorů upozorňuje občanské sdružení Život 90 již od roku 2005. Každoročně pořádá kampaň proti násilí na seniorech
Hlavní cílovou skupinou, kterou chce kampaň oslovit, jsou starší lidé, kteří jsou ohroženi různými druhy týrání. Zneklidňující počet lidí týrání snáší a neřeší, často ho oběti ani nedovedou rozpoznat.

Senior telefon: Denně jeden týraný člověk

Data, ze kterých občanské sdružení Život 90 při monitoringu násilí na seniorech dlouhodobě vychází, pocházejí z bezplatné telefonní linky Senior telefon 800 157 157, kterou Život 90 provozuje.

Kdo se na bezplatnou linku obrací nejčastěji?

„Na naši linku se obracejí senioři všech věkových kategorií, neboť problematika násilí na seniorech se netýká jen jedné vybrané skupiny. Naši pracovníci se setkali s násilím na šedesátníkovi, stejně jako na třiadevadesátileté klientce,“ uvádí Mgr. Jan Lorman a dodává:
„Rozptyl problémů, se kterými se na nás volající obracejí, je velmi široký. Pokud se ale budeme soustředit na násilí a problematiků týrání, tak oběťmi domácího násilí je ročně kolem 200 klientů, týrání (které se od násilí může značně lišit a zahrnuje ho například zanedbávání péče v ústavech, zdravotních zařízení apod.) popisuje ročně okolo 300 volajících a sebevražedné tendence má (od letmo zmíněných až po započaté pokusy) taktéž okolo 300 volajících.

Tyto skupiny se všem vzájemně prolínají, a pokud bychom se měli bavit o “unikátních případech“, které by v sobě nesly alespoň jednu z těchto věcí, jde o asi tři stovky lidí ročně. Upozorňujeme ovšem na to, že tyto tři stovky jsou lidé, kteří o svém problému mluví a pracovníkům linky Senior telefon je sdělili. V Česku ale zůstávají podle odborných odhadů více jak tři čtvrtiny případů týrání a domácího násilí skryty.

Týrání v kontextu Evropské unie

Tématu týrání a zneužívání starších lidí se v posledních dvou dekádách v Evropě věnuje více pozornosti, a to jak na úrovni výzkumu, tak na úrovni tvorby politiky a konkrétní přímé práce.
WHO Europe (orgán odpovědný za veřejné zdraví v rámci systému Organizace spojených národů) došla v červnu loňského roku k závěru, že přinejmenším 4 miliony starších lidí ročně mají zkušenost s týráním.
WHO také uvádí, že v Evropě dochází k fyzickému násilí na cca 10 000 lidech denně. A je nebezpečí, že tento problém se bude zvětšovat tak, jak členské státy EU budou pociťovat rychlé stárnutí populace.

www.zivot90.cz

Reklama