Domácnost

Platí oznamovací povinnost i pro lékaře?

Povinnost oznámit podezření na týrání dítěte ve vztahu k povinnosti zachovat lékařské tajemství

Každý z nás má povinnost oznámit spáchání trestného činu týrání svěřené osoby, vraždy, pohlavního zneužívání. Složitější je situace u některých profesí, které přichází do kontaktu s osobními údaji, chráněnými zákony.

Podle § 55 odst. 2 písm. d) zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu mají pracovníci ve zdravotnictví povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sdělují se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byli této povinnosti zproštěni nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu. Podobně etický kodex České lékařské komory říká, že lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství s výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když je to stanoveno zákonem.

Porušení povinnosti mlčenlivosti může naplnit skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 trestního zákona. Ten, koho by se porušení povinnosti týkalo, by mohl podat občanskoprávní žalobu podle § 13 občanského zákoníku. Tento postup předpokládá, že k porušení mlčenlivosti došlo neoprávněně, tedy že nebyly splněny podmínky výše uvedeného § 55 zákona o péči o zdraví lidu.  

Jedním z předpisů, který zbavuje lékaře mlčenlivosti, je trestní zákon. Ten stanoví pro všechny oznamovací povinnost a povinnost překazit spáchání trestných činů vyjmenovaných v § 167 a § 168. Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin týrání svěřené osoby, vraždy, pohlavního zneužívání nebo jiných v citovaném ustanovení uvedených trestných činů, je povinen takový čin oznámit bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Na lékaře se ve vztahu k těmto trestným činům nevztahuje zákaz výslechu podle § 99 trestního řádu.

Obecně lze tedy z těchto ustanovení dovodit, že společnost má vyšší zájem na odhalování a potrestání pachatelů závažných trestných činů než na zachování lékařského tajemství.

Domnívá-li se tedy lékař, že na dítěti, které ošetřil, byl spáchán trestný čin týrání svěřené osoby, má povinnost toto oznámit orgánům činným v trestním řízení. Ve svém oznámení samozřejmě uvádí jen ty skutečnosti, které jsou rozhodující pro trestní stíhání, tedy z čeho lékař usuzuje, že došlo k týrání. Předpokládá se, že lékař je odborně způsobilý k tomu, aby mohl posoudit mechanismus vzniku poranění a vyjádřit se k důvodnosti svého podezření.
Vzhledem k tomu, že týrání je čin, jehož předpokládaná míra latence je velmi vysoká, je nutné sebemenší podezření důkladně prošetřit. Právě v ordinacích je naděje přijít na věci, které by jinak zůstaly skryty. Lékař se nemusí a ani nemůže vyjadřovat k tomu, kdo je pachatelem, to je úkolem orgánů činných v trestním řízení. Podle § 10 zákona 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí mají zdravotnická zařízení povinnost zaslat Obecnímu úřadu záznam v případě podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo při zanedbání péče.

 I přes tento jednoznačný právní výklad je velkou osobní odpovědností lékaře zvážit, kdy trestní oznámení podat. Dítě často potřebuje pomoc, neví, kam se obrátit, samo nechce o týrání mluvit, někdo musí začít jednat za něj. Na druhou stranu, pokud dítě týráno není, rodina je vystavena zbytečné zátěži, podezření může nadále zůstávat. Dokonce jsou nám známy případy, kdy děti z těchto rodin začaly své rodiče vydírat tím, že oznámí týrání, když po nich rodiče chtějí plnění domácích a školních povinností.

Lékař se však nemusí obávat postihu, jestliže se nakonec jeho podezření nepotvrdí. Jeho povinnost mlčenlivosti se podle zákona nevztahuje na případy, kdy se důvodně domnívá, že došlo k týrání, naopak by mu podle § 167 nebo § 168 trestního zákona hrozil trest odnětí svobody až na tři léta za nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu.

Je menším zlem nahlásit týrání v případě, kdy tomu tak není, než neoznámit případ dítěte skutečně týraného.

Máte-li k této problematice nějaké další dotazy, pište na adresu: redakce@zena-in.cz s heslem "Oznamovací povinnost".

   
09.08.2006 - Dům a byt - autor: Odborný článek

Komentáře:

 1. [46] dana11 [*]

  Ludo - mrkni na abeceda lekárov

  superkarma: 0 01.01.2013, 15:39:58
 2. avatar
  [45] blesksoft [*]

  já ztloukla 15 letého syna - přišel o hodně pozdějš domů a když jsem skončila akci tak jsem mu řekla a nezkoušej nikam volat! Chudák koukal ani necknul

  superkarma: 0 19.08.2006, 19:47:41
 3. avatar
  [44] Lilinka [*]

  Juana: děvenka by asi potřebovala pořádně přes pr*del

  superkarma: 0 12.08.2006, 21:49:12
 4. avatar
  [43] Juana [*]

  Oni ty dětičky jsou taky pěkný hajzlíci, dcera mojí sestřenice se baví tím, že volá na linku důvěry, že jí doma ubližujou, protože po ní chtějí, aby myla nádobí. Tak se jí zeptali, kolik že jí je let, a když odpověděla že 14, tak jí ten psycholog řekl, ať kouká to nádobí umejt a neblokuje linku. A tak se prý baví skoro celá jejich třída. To je na facku.

  superkarma: 0 10.08.2006, 13:23:44
 5. avatar
  [42] xx-b [*]

  superkarma: 0 09.08.2006, 23:26:02
 6. [41] lvicem [*]

  musí vědět sami co můžou

  superkarma: 0 09.08.2006, 20:46:44
 7. [40] Veruska11 [*]

  lékař musí vědět sam co a jak ne?

  superkarma: 0 09.08.2006, 19:31:17
 8. avatar
  [39] zanetinka [*]

  souhlasim

  superkarma: 0 09.08.2006, 19:15:51
 9. avatar
  [38] milili [*]

  je fakt,že lékař to musí velmi dobře uvážit zda nahlásit nebo ne

  superkarma: 0 09.08.2006, 18:23:25
 10. [37] MartinaC [*]

  asi urcite by to mel nahlasit,ale nejprve si to overit

  superkarma: 0 09.08.2006, 18:22:43
 11. avatar
  [36] monca13 [*]

  Podle mě by se mělo nejdříve hodně přemýšlet a v případě, že existuje důvodné podezření např. z týrání, mělo by se to oznámit.

  superkarma: 0 09.08.2006, 16:48:56
 12. [33] Pavlačková [*]

  Pro lékaře to určitě není snadné oznámit podezření na týrání dítěte, zvláště na malém městě, kde se všichni znají.

  superkarma: 0 09.08.2006, 15:33:29
 13. avatar
  [30] Meander [*]

  oprava: terorizovat

  superkarma: 0 09.08.2006, 14:42:37
 14. avatar
  [29] Meander [*]

  Jen se nechtě dětmi teorizovat... Kámošky syn jí vyhrožuje, že ji udá za týrání, kdykoliv po něm něco chce

  superkarma: 0 09.08.2006, 14:42:24
 15. avatar
  [28] LudPa [*]

  Taky se mi stalo,že se mě lékař zeptal, z čeho má má dcerka modřinky na nožkách.Učila se jezdit na kole.

  superkarma: 0 09.08.2006, 14:31:39
 16. [25] sabi7 [*]

  Myslím, že je to těžké určit, ale většinou to prozradí chování dětí.

  superkarma: 0 09.08.2006, 12:39:29
 17. avatar
  [24] xjannickax [*]

  mělo by to být posouzeno podle případu..kolikrát mají děti modřiny jen z hraní

  superkarma: 0 09.08.2006, 12:19:31
 18. avatar
  [23] Juana [*]

  Ještě že je naše doktorka rozumná. Naše holka má modřiny, odřeniny a škrábance úplně pořád, občas i hodně velký. A to jí nikdo nebije, nanejvýš ji občas, když už je to k nevydržení, plácneme přes zadek - budou jí 4 roky. Zrovna nedávno měla příšerně oteklý oko, jako kdyby dostala pěstí - blbla s nafukovacím balonkem, nekoukala se kam skáče a flákla sebou na hranu stolku zrovna tvářičkou. U mojí mámy zakopla na schodech a natloukla si příšerně pusu, akorát v úrovni horní dásně, měla to modrý a odštípla se jí sklovina na předních zubech. Od tchýně z chaty přijela se škrábancem okolo oka - udělal jí to klacíček. A tak bych mohla pokračovat, na nohách má modřiny v jednom kuse. Jenže naše doktorka moc dobře ví, že je to čertovo kvítko a že my jsme milující rodiče, vždyť tam chodíme s oběma dětma od malička.

  superkarma: 0 09.08.2006, 12:11:24
 19. avatar
  [18] Dedida [*]

  Jen tak pro pousmání. Syn mého bývalého spolužáka je šílený ďábel. Mimo jiné do všeho naráží a je samá modřina. Když s ním byl táta na prohlídce v roce a půl, tak se ho doktorka ptala, že se jí nezdá, jak je malý modrý a odřený. Igor jí vysvětloval, jaký je, ale jí se to nezdálo, že to říkají pak všichni "rodiče". Po prohlídce ho postavili na zem, během 1 minuty 5x do něčeho narazil a spadnul, a tak se dr. tátovi omluvila a šlo se domů.

  superkarma: 0 09.08.2006, 11:38:03
 20. [17] Rikina [*]

  "Předpokládá se, že lékař je odborně způsobilý k tomu, aby mohl posoudit mechanismus vzniku poranění a vyjádřit se k důvodnosti svého podezření." Není mi jasné, jak lékař pozná, když přivedu dítě s rozbitou hlavou, jestli opravdu spadlo z kola na obrubník, nebo jestli jsem ho bacila pánvičkou. Byla bych s těmi hlášeními velmi opatrná.

  superkarma: 0 09.08.2006, 10:42:21
 21. [12] Rikina [*]

  Jenom aby to nevedlo k tomu, že se bude hlásit každý pohlavek. Ta věta "rodina je vystavena zbytečné zátěži, podezření může nadále zůstávat. Dokonce jsou nám známy případy, kdy děti z těchto rodin začaly své rodiče vydírat tím, že oznámí týrání, když po nich rodiče chtějí plnění domácích a školních povinností." je velmi výmluvná.

  superkarma: 0 09.08.2006, 09:27:35
 22. avatar
  [9] Fallbala [*]

  Hlásit by to měli, raději když se to nepotvrdí, než nechat týrat dítě

  superkarma: 0 09.08.2006, 09:07:27
 23. avatar
  [8] Beruška1 [*]

  Taky souhlasím s tím, že lepší je nahlásit podezření, které se nepotvrdí, než nenahlásit a nechat dítě trpět a třeba i zemřít. Fakt je ,že třeba syn našich známých taky neustále vypadal, jak kdyby ho týrali, samá modřina a odřenina. Ve skutečnosti se ho nikdo ani nedotkl, ale holt to bylo příliš živé a zvědavé dítko, takže neustále někam lezl, do všeho narážel, zkoušel skákat z různých výšek a tak, pokud neschovali jakékoli nářadí kladívkem počínaje a vrtačkou a motorovou pilou konče, tak hned zjišťoval, co vše se s tím dá dělat a jak to funguje.

  superkarma: 0 09.08.2006, 08:42:57
 24. avatar
  [7] paviocko [*]

  Podle mě je lepší nahlásit podezření na týrání než se na to vykašlat úplně. Každej ví, jak to může skončit :o((((

  superkarma: 0 09.08.2006, 08:19:45
 25. avatar
  [6] Věrulinka [*]

  Určitě by měli hlásit.

  superkarma: 0 09.08.2006, 08:19:01
 26. [5] markousek [*]

  Týrání a zneužívání se hlásit musí.Někdo těm dětem musí dát šanci na pěkné dětsví

  superkarma: 0 09.08.2006, 08:17:35
 27. avatar
  [4] ALUDNEV [*]

  Myslím si že hlásit by to měli.

  superkarma: 0 09.08.2006, 07:32:37
 28. [3] georg [*]

  Chápu, že je nepříjemné zmýlit se a nahlásit týrání, kde tomu tak není, ale lékař by měl být tak zkušený, aby se mýlil opravdu jen minimálně.

  superkarma: 0 09.08.2006, 06:13:25
 29. [2] Olca [*]

  tyka si myslím, že by to měli lékaři oznámit

  superkarma: 0 09.08.2006, 06:08:51
 30. [1] Lidka110 [*]

  takové věci by měli lékaři ohlásit vždy

  superkarma: 0 09.08.2006, 02:32:26

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme