Problematika operací prsou je poměrně rozsáhlá. Nejedná se jen o operace kosmetické, kdy prsy zvětšujeme, zmenšujeme a modelujeme, ale jedná se i o rekonstrukce prsů u žen po jejich odstranění z důvodu karcinomu prsu.

 


V dnešní době je možné prs rekonstruovat a vytvořit tak nový prs, který se podobá normálnímu. Ženy po ablacích prsu (odstranění) snášejí tento stav  velmi špatně, proto tyto rekonstrukce jsou pro ně velkým přínosem. Prs lze rekonstruovat několika způsoby. Je možné použít umělý materiál, ale je možné také prs zrekonstruovat z vlastní tkáně, která se pacientce odebere. V případě rekonstrukce umělým materiálem se většinou jedná o vložení silikonového implantátu. Tato metoda je výhodná, když je dostatek kvalitní kůže na hrudníku po odstranění prsu. Pokud je kůže málo nebo je nekvalitní, je lepší použít pro rekonstrukci
vlastní tkáň. Tato tkáň se přenese většinou z oblasti břicha, kde je nadbytek kůže a podkoží,

na místo rekonstruovaného prsu a vymodeluje se do tvaru prsu. Aby tato tkáň přežila, je nutné napojit cévy takto přenášené tkáně na cévy v oblasti hrudníku. Po napojení příslušných cév krev začne proudit do přenesené tkáně a tkáň se vyhojí. V další době se pak rekonstruuje prsní dvorec.

 


 

Kromě těchto rekonstrukčních operací prsů se provádějí operace z důvodů kosmetických, a to zvětšení, zmenšení nebo modelace prsů. Zvětšení prsů se v dnešní době provádí většinou pomocí silikonových implantátů. Implantáty se vkládají do prsu buď z řezu kolem prsního dvorce nebo v podprsní rýze nebo z podpaží. Pokud je prsní žláza malá, je lepší implantát vložit pod prsní sval, aby okraj implantátu nebyl tolik viditelný přes kůži. U větších prsů je možné implantát vložit nad sval, protože prsní žláza implantát překryje. Operace se provádí v celkové anestezii a hospitalizace se doporučuje 1-2 dny. Klidový režim je nutné dodržovat 7-10 dní.


 

Pokud jsou prsa povislá, je možné je vymodelovat a nadzvednout. V tomto případě je nutné odstranění nadbytků kůže z prsu, což má za následek to, že po operaci zůstávají jizvy, a to kolem dokola prsního dvorce, dolů k podprsní rýze a v podprsní rýze. Pokud chce pacientka nejen prsa zvednout, ale i zvětšit, vkládají se do prsu ještě prsní implantáty, a to buď v jedné době zároveň s modelací prsů, nebo pak odloženě.

 


 Další operací je zmenšení prsů. Tato operace je obdobná jako u modelace prsů s tím rozdílem, že se zároveň odstraní část mléčné žlázy a prs se tak nejen vymodeluje, ale i zmenší. Pokud se jedná o velká prsa, č.7 a výše, jedná se už o gigantomastii, a pak tuto zmenšující operaci prsou hradí zdravotní pojišťovna. K tomu, aby zákrok pojišťovna uhradila, je zapotřebí doporučení mamologa, neurologa, ortopeda. Tato operace se opět provádí v celkové narkóze, hospitalizace se doporučuje 2-3 dny.

 

Autorem článku je plastický chirurg MUDr. Roman Kufa

Reklama