,,Celkové množství vody závisí na věku a skladbě těla. U většiny dospělých tvoří voda zhruba 60 procent tělesné hmotnosti a 70 procent aktivní tělesné hmoty. S postupujícím věkem podíl vody klesá. Jestliže při narození tvoří 75 procent, ve stáří už jen 55 procent..

Denní ztráta u dospělého jedince, který má sedavou práci, za běžné teploty je zhruba 2,5 až 3 litry tekutiny. ,,Dýcháním se ztrácí zhruba půl litru, pocením také půl litru, močí a stolicí litr a půl. V potravě je obsaženo asi půl litru vody, při látkové výměně vznikne také asi půl litr tzv. metabolické vody a zbývající alespoň litr a půl musíme vypít. Podle profesora Zdeňka Dienstbiera, předsedy Ligy proti rakovině, někdy je třeba vypít víc, zvláště při horečce, při slanějším pokrmu a u onkologicky nemocných pacientů v průběhu ozařování. ,,Starší lidé ztrácejí pocit žízně. A mohlo by u nich dojít k nadměrné ztrátě tělesné tekutiny.

Jaké tekutiny a kolik pít při sportování?

 Měli bychom pít  až trojnásobek, což může být zrovna tak v horku jako při sportu, je nutné pečlivě vybírat co budeme pít. Minerální vody s mineralizací více než 1 g solí na litr nejsou při vysokém příjmu tekutin, který může být pět až osm litrů, vhodné. Při dlouhodobém zvýšení příjmu takovýchto vod dochází k hromadění solí v organizmu a vlastně k metabolickému nedostatku vody.

Nadbytečná sůl  zvyšuje koncentraci látek v krvi, zadržuje se voda v těle, zvyšuje se objem tělních tekutin, dochází ke vzniku otoků. Zvyšuje se vylučování solí ledvinami, což vede k úpravě objemu tělních tekutin.
Nejrizikovější je nadbytečný příjem solí při malém příjmu vody. Tehdy dochází ke snížení vylučování vody a bylo by třeba zvýšit vylučování solí, ale chybí pro ně voda a ledviny potřebují alespoň minimální množství vody pro zachování své vylučovací funkce. Narušení rovnovážného stavu organizmu je provázeno zvýšenou únavou, bolestmi hlavy, závratěmi, pocitem na zvracení až ztrátou orientace. Kromě těchto negativních pocitů dochází v organizmu k narušení řady základních fyziologických funkcí, což může skončit selháním činnosti ledvin nebo kardiovaskulárního systému.


Když chceme pít minerálky, jelikož v menších množstvích jsou velice zdravé musíme si jen dát pozor na množství obsažených solí, které je psáno na etiketě, a doporučujeme je pít  zhruba 1:3 s běžnou čistou vodou.

Kvíz:
1.Obsahuje Dobrá voda, aqualinea či vitalinea minerální látky?
2. Jaká minerální voda patří mezi slabě mineralizované?
3. Které minerální vody nejsou vhodné k dlouhodobé spotřebě?

Výsledky testu  naleznete na http://www.doformy.cz/kviz11

Zdroj: http://www.doformy.cz  

Reklama