To, zda dítě píše levou, nebo pravou rukou, už dneska naštěstí nikdo neřeší. Ještě si ale pamatuju časy, kdy se občas ve třídě vyskytl nějaký levák - a my ostatní jsme ho měli za divného. A dospělí se ho snažili přeučit na praváka...

levákPro leváky to muselo být dost náročné, protože nikdo neovlivní, jak se narodíme, jakou stranu (nejen ruku) budeme preferovat, tedy odborně: jakou budeme mít lateralitu. Souvisí to totiž s dominancí mozkových center. „Levorukost je daná geneticky,“ potvrzuje psycholožka PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

A často ani není lateralita striktně vyhraněná, někteří lidé používají obě strany svého těla. „Pravorukost a levorukost je málokdy stoprocentní, je to spíš taková škála, takže se může stát, že někdo je přesně na 50. procentu, to znamená, že se mu pak dělá všechno stejně dobře pravou i levou rukou. Takový člověk se jmenuje ambidextr,“ dodává Olga Shivairová.

Obecně se leváci vyznačují tím, že používají více levou ruku při obyčejných činnostech - při držení tužky, při jídle nebo třeba při sekání dřeva. A je to tak dobře, protože je ideální rozvíjet tu stranu, která je šikovnější. Rozhodně tedy neplatí, že jsou leváci méně zruční a schopní než praváci, nebo že ve škole hůře píšou. Dříve se kvůli těmto pochybným teoriím leváci násilně přeučovali na praváky, leváctví bylo ve většinové společnosti bráno jako handicap. „Teď je trend nepřeučovat. Musí se dbát na správné držení tužky nebo na to, aby levák neseděl vedle praváka z pravákovy pravé strany, a podobně. Horší však je, když má někdo zkříženou lateralitu - např. dominanci pravého oka a levé ruky, to se mu pak mnoho věcí dělá špatně,“ říká psycholožka Shivairová.

Výhodou dnešní doby je nejen to, že se leváci už nepovažují za méněcenné, ale i to, že se pro ně dají koupit speciálně upravené věci, např. pera, propisky, škrabky, golfové hole atd. Leváci už tedy nejsou ničím a nikým omezováni. A to je dobře, vždyť v naší republice jich žije kolem jednoho milionu.

Zajímavosti o levácích

  • Zanedlouho leváci oslaví svůj svátek - 13. srpen je dnem leváků, a to už od roku 1992
  • Slavnými leváky byli a jsou např. Leonardo da Vinci, Julius Caesar, Isaac Newton, Paul McCartney, Bill Gates, Barack Obama, Petr Čech...
  • V historii se udály zajímavé věci v souvislosti s leváky. Vypráví o nich třeba legenda indiánského kmene Irokézů, uctíval je národ Inků, ve středověku byli leváci pronásledováni. Leváctví je dodnes netolerováno např. v Indii.

Zdroj: www.levactvi.cz, kniha Eda Wrighta: Slavní leváci v dějinách lidstva

Více článků v našem magazínu:

Reklama