ORGANIZACE PEVNOST POŘÁDÁ V RÁMCI TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM UKÁZKOVOU HODINU ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA ZDARMA

 Praha, 19.9.2012 České centrum znakového jazyka, o. s. (PEVNOST) chystá v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) ukázkovou lekci českého znakového jazyka. Akce se bude konat ve středu 26. září od 10:45 do 11:45 hod v ulici Záběhlická v Praze 10. Organizátoři akce se snaží nejenom prolomit stávající bariéry mezi světem slyšících a neslyšících, ale i napomoci slyšícím při vstupu do světa „ticha.“ Ukázková hodina, která je především určena pro slyšící zájemce o kurzy českého znakového jazyka, bude pro účastníky zcela zdarma.

1Hodinu povede Martin Wiesner, neslyšící lektor vyškolený v rámci projektu „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“. Účastníky naučí český znakový jazyk v té podobě, jak jej používají neslyšící lidé -  zaměří se tedy nejen na znaky, ale i na jeho gramatiku. Lidé tak získají v průběhu lekce informace o kulturních specifikách neslyšících a kulturním dění v jejich komunitě. Výuka proběhne přímou metodou bez překládání do mluvené nebo psané češtiny.

Organizace PEVNOST se snaží za pomoci ukázkové hodiny šířit osvětu o jazykové a kulturní menšině neslyšících mezi většinovou slyšící společností. Zaměřuje se na podporu, propagaci a pozdvihnutí statusu českého znakového jazyka jako přirozeného, plnohodnotného a svébytného jazyka české a moravské komunity neslyšících formou volnočasových vzdělávacích aktivit určených široké slyšící veřejnosti. Kurzy jsou proto určeny pro širokou slyšící veřejnost.

Kulturní a vzdělávací Týden komunikace osob se sluchovým postižením zahrnující celou Českou republiku pořádají organizace a partneři pod hlavičkou ORBI PONTES o. s. pod záštitou hlavního města Prahy. Letošní první ročník proběhne v týdnu od 22. 9. 2012 do 30. 9. 2012, ve kterém se slaví Mezinárodní den neslyšících. Záštitu nad TKOSP převzala senátorka Daniela Filipiová, předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o simultánním přepise a o českém znakovém jazyce, upozornit na existenci neslyšící menšiny, přiblížit její kulturu, představit způsoby komunikace s neslyšícími a sluchově postiženými v každodenním životě. Rovněž se snaží rozšířit povědomí o jejich právech u neslyšících a sluchově postižených, zvýšit jejich pocit hrdosti na vlastní jazyk a kulturu i důvěru v komunikaci se slyšícími. V rámci TKOSP se organizátoři také zaměří na užší spolupráci a vzájemnou podporu mezi organizacemi pracujících s neslyšícími a sluchově postiženými.

Doba konání:                                                                                   Místo konání:

26. září 2012                                                                                     Záběhlická 1728/75,

10:45 - 11:45 hod.                                                                          106 00 Praha 10

Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

Organizace vznikla v roce 2000 s úmyslem šířit informace o komunitě Neslyšících jako o jazykové a kulturní menšině ve většinové slyšící společnosti. Nápad založit organizaci Pevnost vznikl z vlastní iniciativy samotných neslyšících za podpory jejich slyšících přátel a dodnes to jsou právě oni, kdo stojí v jejím čele, řídí ji a rozhodují o její činnosti. Organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. má celostátní působnost. České centrum znakového jazyka, o.s. bylo v roce 2011 jedním z finalistů Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Vysuček, předseda organizace

petr.vysucek@pevnost.com

608 967 793 (pouze SMS – neslyšící)

Webové stránky Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

www.pevnost.com

www.facebook.com/pevnost

Webové stránky Týdne komunikace osob se sluchovým postižením:

www.orbipontes.cz 

Reklama