Film Rain Man asi viděla většina z nás. Méně už je ovšem těch, které vědí něco víc o dětském autismu. A přitom autismus se týká především dětí. Je totiž jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Na 1000 narozených dětí jich až 10 trpí autismem. Ale může jich být mnohem víc. Poslední výzkumy vědců z Los Angeles přinesly nové, znepokojivé poznatky.

Známe příčinu?
Autismus je vrozenou poruchou některých mozkových funkcí. Vzniká na neurobiologickém podkladě, jeho přesné příčiny však doposud zůstávaly neodhaleny. Jistou roli bezpochyby hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění, ale především chemické procesy v mozku. Američtí odborníci prokázali, že jedním z důležitých faktorů, způsobujících narození autistického dítěte, je vystavení matky vlivu pesticidů.

Kde se berou pesticidy?
Tyto látky, užívané dříve v zemědělství k hubení škodlivého hmyzu a plevele, se stále nachází v přírodě a dostávají se do potravy člověka. Nejhorší vliv mají organochlorové pesticidy. Experti z Los Angeles si všimli, že nejvíce autistických dětí se rodí právě v oblastech poblíž zemědělsky obhospodařovaných ploch. Pesticidy ovlivňují především vývoj plodu. Studie kalifornských vědců je přitom první svého druhu, která prokazuje vztah mezi působením nebezpečných jedů a autismu u člověka.

Chaotický svět
Autistické dítě nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Jeho duševní vývoj je narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Zaostává ve vývoji řeči a na zmatek, který v něm nesrozumitelný svět vyvolává, reaguje specifickými vzorci chování. Autismus se přitom poprvé projevuje buď od dětství, nebo v raném věku - do 36 měsíců.

Zlobí nebo neslyší?
Nezvyklého chování dítěte si obvykle povšimnou nejprve rodiče. Často ale mají spíše pocit, že je dítě neposlušné nebo plaché. Malý autista nereaguje na své jméno, neříká, co chce, a nevnímá pokyny rodičů. Někdy dokonce může vyvolávat dojem, že je neslyšící. Vývoj jazyka se opožďuje, dítě nereaguje na jiné lidi, nezdraví se s nimi ani neloučí, a těch pár slov, které umělo, brzy přestane používat. V sociálním chování dítěte chybí úsměv a kvalitní oční kontakt.

Malý samotář
Dítě si rádo hraje samo, ostatních dětí si nevšímá nebo je vůči nim agresivní. Může působit relativně vyspěle, protože je samostatné a některé prvky samoobsluhy zvládá dříve než jiné děti. Je však uzavřené a pohybuje se ve svém vlastním světě. Mívá záchvaty vzteku, jakmile je jakkoliv narušen jeho stereotyp. Pokud si hraje s hračkami, tak stéle s těmi stejnými, přehnaně reaguje na určité materiály a zvuky, mívá tendenci chodit po špičkách a dělá zvláštní pohyby. Při hře rádo věci řadí a skládá, ale nedokáže spolupracovat.

Až na velmi vzácné výjimky nelze autismus vyléčit, speciální výchovou však lze zmírnit jeho negativní projevy. Autisté potřebují strukturovaný, systematický přístup, který jim umožní vyznat se v chaosu, který je obklopuje. Pak mohou být schopni i samostatného života a pracovního uplatnění.

S využitím informací agentury Famous a www.autismus.cz.

Znáte nějakého autistu? Co byste dělala, kdyby se Vám narodilo autistické díte? Myslíte si, že byste ho dokázala vychovat? Co si myslíte o znečišťování přírody chemikáliemi? Kolik dalších látek, o jejichž negativních účincích nemáme ani tušení, ještě vypouštíme do přírody?

Reklama